Ręcznie

Jak założyć konto

Aby korzystać z CleverControl, należy najpierw założyć konto internetowe. Możesz je założyć tutaj: https://dashboard.clevercontrol.com/ Wybierz zakładkę "Rejestracja" i wpisz swój ważny e-mail, imię i numer telefonu oraz utwórz hasło. Hasło należy wpisać dwukrotnie. Następnie kliknij przycisk 'Zarejestruj się'.

image

Jak zainstalować program

Wyłącz swój program antywirusowy, jeśli go masz.

Zaloguj się na swoje konto CleverControl i kliknij przycisk "Pobierz" u góry strony. Wybierz wersję dla swojego systemu operacyjnego i pobierz ją.

image

Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z monitami.

image

Powinieneś również dodać następujący folder programu do wyjątków w swoim antywirusie. Podpowiedzi, jak dodać wyjątki w antywirusie, można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Jeśli korzystasz z sieci domenowej, administratorzy domeny mogą wdrożyć automatyczną grupową instalację programu na komputerach w środowisku Active Directory. W tym celu niezbędny jest pakiet instalacyjny w formacie MSI. Można go znaleźć w sekcji "Konto" > "Wdrażanie zasad grupy".

Po zakończeniu instalacji program automatycznie połączy się z Twoim kontem, a komputer pojawi się na Twoim koncie online w ciągu 5-10 minut.

Jak zobaczyć logi

Wszystkie logi są dostępne na Twoim koncie online. Dla wygody użytkownika dane są filtrowane w kilku kategoriach, takich jak "Zrzuty ekranu", "Zdarzenia klawiatury", "Odwiedzane strony internetowe" itp. Możesz również zobaczyć wszystkie zdarzenia w porządku chronologicznym, wybierając "Wszystkie zdarzenia" lub sprawdzić ogólne statystyki użytkownika w postaci wykresów i diagramów w "Statystykach użytkownika". Wystarczy wybrać komputer, który chcemy sprawdzić i odpowiednią zakładkę.

image

Jak zmienić ustawienia monitorowania

Kliknij swój e-mail w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego i wybierz "Ustawienia zdalne" w rozwijanym menu.

Wszystkie ustawienia są podzielone na sześć kategorii dla wygody użytkownika. Po zmianie dowolnych ustawień, kliknij "Zastosuj" w prawym dolnym rogu ekranu. Zmiany można zastosować do wybranego komputera lub do wszystkich komputerów podłączonych do tablicy rozdzielczej jednocześnie.

image image

Kategoria "Device Info" pokazuje informacje o systemie operacyjnym oraz wersji agenta CleverControl. Pozwala również na wyczyszczenie każdego rodzaju logów z komputera docelowego lub zdalne odinstalowanie programu.

image

W kategorii "Kontrola monitorowania" można włączyć lub wyłączyć rejestrowanie naciśnięć klawiszy, zdarzeń w schowku i adresów URL.

image

Kategoria "Social Network" pozwala wybrać sieci społecznościowe i komunikatory do monitorowania. Tutaj możesz również ustawić program, aby wykonać dodatkowe zrzuty ekranu dla czatów.

image

W kategorii "Blokada witryn" możesz zablokować dostęp do niechcianych stron internetowych. Aby zablokować całe kategorie stron internetowych, zaznacz niezbędne opcje w "Czarnej liście kategorii".

image

Jeśli chcesz zablokować konkretną stronę internetową, wprowadź jej adres URL w "Czarnej liście stron internetowych". Wprowadź jeden adres URL w każdym wierszu. Możesz również określić pewne niechciane słowa kluczowe w "Czarnej liście słów". Wprowadź jedno słowo kluczowe w każdym wierszu. Program zablokuje wszystkie strony internetowe, które zawierają słowo kluczowe w swoim adresie URL. Aby zablokować wszystkie strony internetowe oprócz dozwolonych, zaznacz "Tylko biała lista adresów URL" i wprowadź dozwolone strony internetowe w "Białej liście adresów URL".

Kategoria "Media" pozwala skonfigurować przechwytywanie zrzutów ekranu, zrzutów z kamery internetowej oraz nagrywanie wideo i audio.

image

W bloku "Screenshots" wybierz, kiedy program wykonuje zrzuty ekranu: przy zmianie okna, zmianie adresu URL lub zmianie schowka. Tutaj możesz również wybrać jakość zrzutów ekranu.

Blok "Migawki z kamery internetowej" pozwala skonfigurować, kiedy migawki z kamery internetowej są przechwytywane: na początku lub na końcu sesji użytkownika lub w określonym odstępie czasu. Musisz także wybrać kamerę internetową w menu rozwijanym. Nie należy wybierać opcji "First Active Webcam".

W "Nagrywaniu dźwięku" można skonfigurować nagrywanie dźwięku z mikrofonu monitorowanego komputera. Zaznacz niezbędne opcje i określ czas trwania. Maksymalny czas trwania to 30 minut.

Uwaga: Opcje dotyczące migawek z kamery internetowej, nagrywania wideo i dźwięku z kamery internetowej są takie same. Nie zalecamy włączania ich wszystkich naraz. Zamiast tego wybierz jedną lub dwie niezbędne w każdym bloku i upewnij się, że nie dublują się one wzajemnie.

Jak rozmieścić komputery w grupach

image

Jeśli masz wiele komputerów podłączonych do swojego konta, możesz dla wygody ułożyć je w grupy. Kliknij swój e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz "Konto" w rozwijanym menu. Przejdź do zakładki "Komputery". W bloku "Grupy" wpisz nazwę pole "Wpisz nową nazwę grupy" i kliknij "Zapisz".

Aby dodać komputer do grupy, zaznacz go w kolumnie "Niezgrupowane komputery" i kliknij strzałkę skierowaną w prawo.

Aby usunąć komputer z grupy, wybierz go w grupie i kliknij strzałkę skierowaną w lewo.

image