Informacje o pobranych plikach

CleverControl Agent nie jest wyposażony w funkcję automatycznej lub ukrytej instalacji. Do instalacji i konfiguracji programu użytkownik potrzebuje fizycznego dostępu do komputera z uprawnieniami administracyjnymi. CleverControl Agent nie wprowadza absolutnie żadnych zmian w ustawieniach przeglądarki na komputerze.

Użytkownik samodzielnie konfiguruje wszystkie ustawienia, potwierdzając jednocześnie każdą czynność w momencie instalacji i konfiguracji.

Jak usunąć CleverControl Agent?

Dezinstalacja może być przeprowadzona z konta online połączonego z programem na stronie clevercontrol.com. W zakładce "Remote Settings" na koncie kliknij "Remote Uninstall". A następnym razem, gdy program połączy się z kontem, zostanie automatycznie odinstalowany z komputera docelowego.