Informacje o pobranych plikach

CleverControl Agent nie jest wyposażony w funkcję automatycznej lub ukrytej instalacji. Do instalacji i konfiguracji programu użytkownik potrzebuje fizycznego dostępu do komputera z uprawnieniami administracyjnymi. CleverControl Agent nie wprowadza absolutnie żadnych zmian w ustawieniach przeglądarki na komputerze.

Użytkownik samodzielnie konfiguruje wszystkie ustawienia, potwierdzając jednocześnie każdą czynność w momencie instalacji i konfiguracji.

Jak usunąć CleverControl Agent?

Program można zablokować z poziomu konta online (Komputery > Konfiguracja komputera > Zdalna dezinstalacja). Całkowite odinstalowanie jest możliwe tylko lokalnie. Skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem support@clevercontrol.com, aby uzyskać instrukcje dotyczące lokalnej dezinstalacji.