Zwroty Polityka refundacji

Niniejsza polityka zwrotu i refundacji ma zastosowanie do następujących programów zwanych dalej Produktami: CleverControl dla Windows, CleverControl dla Mac. Jeśli Produkt nie działa zgodnie z obietnicą lub masz z nim problemy techniczne, pełny zwrot pieniędzy może zostać przyznany tylko w przypadku, gdy nasz zespół pomocy technicznej nie jest w stanie rozwiązać problemu i spełnione są następujące warunki:

  1. Wszystkie problemy i kwestie muszą być zgłoszone w ciągu 72 godzin od zakupu
  2. Wszystkie wymagane informacje do rozwiązania problemu muszą być dostarczone przez klienta
  3. Możesz otrzymać zwrot pieniędzy tylko raz. Każdy klient ma prawo do tylko jednego zwrotu, jeśli posiadasz więcej niż jedną licencję na Produkt, tylko ta, zgłoszona jako niefunkcjonalna, zostanie zwrócona.

Nasz support jest dostępny 7 dni w tygodniu i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy. Masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu, tylko wtedy, gdy nasz zespół nie może Ci pomóc w tym czasie. Zwroty nie będą wydawane później niż 14 dni od daty zakupu.

Inne warunki zwrotu pieniędzy: (poniższe warunki opisują przypadki, w których CleverControl nie może dokonać zwrotu pieniędzy ze względu na fakt, że warunki te są całkowicie poza kontrolą CleverControl)

  1. Zwrot pieniędzy nie może być wydany w przypadku, gdy klient nie stosuje się do wytycznych wsparcia technicznego lub odmawia pomocy ze strony wsparcia klienta.
  2. Jeśli klient nie mógł dostarczyć wszystkich niezbędnych danych. Dotyczy to również przypadków, gdy klient może być zmuszony do skorzystania z pomocy zdalnej
  3. Jeśli klient właśnie zmienił zdanie. Powody osobiste ("Nie podoba mi się", "Nigdy nie instalowałem programu", "Nie chciałem kupić programu") nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.
  4. Jeśli klient nie ma dostępu do komputera docelowego
  5. Jeśli Produkt został wykryty przez użytkownika, który nie był świadomy jego obecności. lub Produkt został wykryty przez oprogramowanie antywirusowe - wszelkie działania innych aplikacji nie są objęte odpowiedzialnością CleverControl, jednak po otrzymaniu informacji o takim problemie zwrócimy się w Twoim imieniu do twórcy oprogramowania antywirusowego w celu skorygowania Fałszywego Pozytywu, a także udzielimy wskazówek, jak uniknąć wykrycia.
  6. Jeśli na komputerze docelowym działa niekompletna, piracka, nie w pełni sprawna lub niezgodna wersja systemu Windows (wszystkie zgodne wersje systemu Windows są wymienione na stronach produktu)
  7. Jeśli na komputerze docelowym miała miejsce pełna lub częściowa reinstalacja systemu Windows, w wyniku której Produkt został zablokowany.

Procedura refundacji:

Wszystkie wnioski o zwrot kosztów muszą być wysłane na adres support@clevercontrol.com lub za pośrednictwemsystem zgłoszeń do pomocy technicznej. Zwroty nie są akceptowane poprzez Live Chat lub inny kanał kontaktowy. W przypadkach, gdy zwroty są zatwierdzone i wydane z jakiegokolwiek innego powodu niż wyżej wymienione, zwrócona kwota będzie o 9% niższa niż zapłacona kwota ze względu na opłaty związane z przetwarzaniem płatności pobierane przez procesory płatności i banki.