Oświadczenie

Niniejszym informujemy, że korzystanie z oprogramowania monitorującego CleverControl na komputerach lub innych urządzeniach, do których nie masz odpowiednich uprawnień, jest uznawane za naruszenie prawa federalnego i stanowego USA. Uprawnienie oznacza, że musisz instalować takie oprogramowanie monitorujące tylko na urządzeniach, których jesteś prawowitym właścicielem lub za zgodą prawowitego właściciela, a także musisz odpowiednio poinformować wszystkich użytkowników urządzenia, na którym instalujesz takie oprogramowanie, że podlegają oni monitorowaniu. Niespełnienie powyższych warunków może skutkować naruszeniem prawa i może prowadzić do sankcji pieniężnych i karnych. Przed pobraniem i korzystaniem z oprogramowania CleverControl należy skonsultować się z doradcą prawnym w sprawie legalności korzystania z oprogramowania CleverControl w danej jurysdykcji. Oprogramowanie CleverControl jest przeznaczone wyłącznie do celów monitorowania pracowników. Nie może być wykorzystywane do monitorowania osoby bez jej wiedzy i zgody.