Top 13 błędów w zarządzaniu: Część 1

Top 13 błędów w zarządzaniu: Część 1

Kierownik robi literówkę i pracownicy robią wszystko źle. Kierownik się gubi i wszyscy idą w złą stronę. Menedżerowie mają czasem trudniej niż inżynierowie wojskowi. Błędy menedżera są kosztowne nie tylko dla niego samego, ale także dla całej firmy. CleverControl zebrał najpoważniejsze błędy menedżerów.

Wybrać zły cel i wtrącić firmę w nieład

Robert Bell, starszy konsultant Centrum Konsultingowego Step Seek: "Ponieważ często pracujemy z właścicielami firm, widzimy błędy kadry kierowniczej, które drogo kosztują firmy. Na pierwszym miejscu jest zły cel: właściciele (których może być dwóch lub znacznie więcej, nasz rekord to 8 właścicieli) nie uzgodnili rozwoju swojego biznesu. Nieuchronnie więc pojawiają się konflikty strategiczne, które docierają do pracowników w postaci systemu motywacyjnego i KPI. Albo, jak w jednym z realnych przykładów, menedżerowie dwóch "grup" z inną wizją rozwoju biznesu, kolejno przejmowali stery w firmie i każdy z nich zmieniał wszystko drastycznie. Jak można sobie wyobrazić, biznes był w kompletnym nieładzie, kiedy właściciele przyszli do nas po poradę."

Nie ma jasnego planu

Emma Weber, dyrektor generalny, założycielka Centrum Konsultingowego "WE": "Praktyka pokazuje, że wśród głównych błędów popełnianych przez liderów najgorszy jest brak jasnego planowania i działań strategicznych krok po kroku wraz z delegowaniem uprawnień. Menedżer bierze odpowiedzialność na siebie i traci efektywność; to może prowadzić do nieprzewidywalnych sytuacji."

I kto jest za to odpowiedzialny?

"Jeśli nie ma jasności, kto i za co odpowiada, podwładni mają tendencję do przekonania, że cała odpowiedzialność spoczywa na menedżerze. W takim przypadku zachowują się bezradnie - "Nie mam wpływu na żadne decyzje, o niczym nie decyduję" - mówi psycholog, trener biznesu i konsultant HR w "Gestalt Data" Hope Morocco. Ale menedżer rzeczywiście zawsze jest za wszystko odpowiedzialny, mówi Christopher Carpenter, szef komunikacji korporacyjnej w You Outsourcing, a poważnym błędem, jego zdaniem, jest przerzucanie odpowiedzialności na podwładnych w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji: "Jeśli jakiś pracownik popełnił błąd to znaczy, że kierownik nie panował nad sytuacją i postawił zadanie przed nieodpowiednią osobą lub nieprawidłowo przedstawił zadanie. Owszem, trudno jest zawsze znaleźć odpowiedniego pracownika, odpowiednio postawić zadania i móc monitorować ich wykonanie. Ale właśnie dlatego praca menedżerów wymaga dużo więcej umiejętności i jest bardziej ceniona. Jeśli jednak menedżer odmawia odpowiedzialności w przypadku błędu, wówczas jego wiarygodność w oczach podwładnych znika błyskawicznie, a w przyszłości znacznie trudniej będzie mu kierować całym zespołem."

Brak dbałości o szczegóły

Chociaż uważa się, że nie ma czegoś takiego jak zła pamięć kierownika są tylko złe sekretarki, nadal brak uwagi na niektóre szczegóły czasami prowadzi do niepożądanych konsekwencji, które, nawiasem mówiąc, są łatwe do uniknięcia! Dyrektor a centrum szkoleniowego i trener biznesu Tiffany Jimenez opowiada swoją historię, aby zilustrować ten błąd: "Oto przykład z własnego doświadczenia: w 2014 roku mój brak uwagi doprowadził do utraty doskonałego pracownika. Przygotowując się do comiesięcznego spotkania, nie sprawdziłam listy zmian personalnych za poprzedni miesiąc i, tak się złożyło, nie ogłosiłam awansu jednej pracownicy, nazwiemy ją Emily. Zazwyczaj takie ogłoszenie składa się z wymienienia mocnych stron pracownika, oklasków i wręczenia dyplomu uznania. I tym razem nie było nic ani słowa o Emily, ani o awansie. Trzy dni później na moim stole leżał list z jej rezygnacją, w którym stanowczo odmówiła wyjaśnień czy rozmowy o swoich powodach. Dopiero po jej odejściu dowiedziałem się od jej przyjaciół, że Emily bardzo się na mnie obraziła osobiście, bo uznała, że jej nie lubię. Od tego momentu bardzo starannie przygotowuję się do każdego spotkania".

Niezdolność do ustalania priorytetów

"Bardzo często sami kierownicy nie są świadomi priorytetów pracy, więc ta kwestia wisi w powietrzu, a pracownicy są zmuszeni działać intuicyjnie" - mówi Hope Morocco. "Na przykład, co jest ważniejsze - szybkość czy efektywność kosztowa?" kontynuuje Hope. "Brak zrozumienia priorytetów w pracy w określonym czasie nad konkretnym projektem uniemożliwia uzyskanie pożądanego rezultatu". Dostępna jest część 2 artykułu tutaj.

Here are some other interesting articles: