Technologie pracy zdalnej i trendy 2023

Technologie pracy zdalnej i trendy 2023

Pandemia przyspieszyła trend pracy zdalnej i doprowadziła do znaczącej zmiany w sposobie pracy ludzi. Ta zmiana stworzyła nowe wyzwania i możliwości dla firm oraz wysunęła na pierwszy plan potrzebę technologii wspierającej pracę zdalną.

Przedsiębiorstwa szybko przechodzą od tradycyjnej przestrzeni biurowej do modelu hybrydowego, który równoważy pracę zdalną i osobistą. Oczekuje się, że praca hybrydowa w Stanach Zjednoczonych osiągnie 53% do 2022 roku, w porównaniu z 32% w 2019 roku. Ta zmiana jest napędzana przez różne czynniki, w tym trwającą pandemię COVID-19, postęp technologiczny i rosnącą świadomość, że praca zdalna może być produktywna i opłacalna.

Korzyści z pracy zdalnej w 2023 r.

 • Zwiększona elastyczność: Jedną z największych zalet pracy zdalnej jest elastyczność, jaką oferuje ona pracownikom. Dzięki pracy zdalnej, pracownicy nie są już przywiązani do konkretnej lokalizacji i mogą pracować z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Oznacza to, że pracownicy mogą stworzyć harmonogram pracy, który pasuje do ich życia osobistego, co prowadzi do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i zwiększa satysfakcję z pracy.

 • Obniżone koszty: Praca zdalna może również prowadzić do oszczędności kosztów dla pracowników i pracodawców. Pracownicy nie muszą już ponosić kosztów związanych z dojazdem do pracy, takich jak transport, parkowanie i inne powiązane wydatki. Pracodawcy mogą zaoszczędzić pieniądze na powierzchni biurowej, usługach komunalnych i wyposażeniu, takim jak biurka, krzesła i komputery.

 • Dostęp do szerszej puli talentów: Dzięki pracy zdalnej pracodawcy mają dostęp do znacznie szerszej puli talentów na całym świecie. Oznacza to, że mogą znaleźć najlepszych kandydatów dla swoich potrzeb, niezależnie od lokalizacji. Może to również pomóc w zwiększeniu różnorodności w miejscu pracy, ponieważ praca zdalna może pomóc w wyeliminowaniu barier, takich jak geografia, niepełnosprawność i inne czynniki, które mogą ograniczać zdolność danej osoby do pracy w tradycyjnym środowisku biurowym.

 • Zwiększona produktywność: Badania wykazały, że pracownicy zdalni są bardziej produktywni niż ich odpowiednicy pracujący w biurze. Wynika to z braku rozproszenia uwagi i zakłóceń, które często występują w tradycyjnym środowisku biurowym. Pracownicy zdalni mogą również stworzyć środowisko pracy najlepiej dostosowane do ich potrzeb, co może pomóc w zwiększeniu koncentracji i wydajności.

 • Poprawa morale i satysfakcji pracowników: Praca zdalna jest powiązana z wyższym morale pracowników i satysfakcją z pracy. Wynika to z większej elastyczności i kontroli, jaką pracownicy zdalni mają nad swoim środowiskiem pracy oraz z możliwości lepszego zrównoważenia życia zawodowego i prywatnego. Może to skutkować zwiększonym zaangażowaniem i motywacją pracowników, co prowadzi do poprawy wyników i produktywności.

 • Ulepszona współpraca i komunikacja: Wraz z pojawieniem się technologii pracy zdalnej, takich jak wirtualne spotkania, komunikatory i narzędzia do zarządzania projektami, pracownicy zdalni mogą współpracować i skutecznie komunikować się z członkami swojego zespołu. Może to pomóc w poprawieniu ogólnej jakości pracy oraz sprzyjać poczuciu wspólnoty i pracy zespołowej.

 • Zwiększony zrównoważony rozwój: Praca zdalna może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i inne skutki dla środowiska, ponieważ mniej osób dojeżdża do pracy i zmniejsza się zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Może to pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich i przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

 • Lepsze zatrzymanie pracowników: Wykazano, że praca zdalna zwiększa utrzymanie pracowników, ponieważ pracownicy mogą pozostać ze swoimi pracodawcami przez dłuższy czas i czują się bardziej związani ze swoją pracą. Może to prowadzić do zwiększenia stabilności i ciągłości w miejscu pracy, co może przynieść korzyści pracownikom i pracodawcom.

 • Większa różnorodność i integracja: Praca zdalna może promować większą różnorodność i integrację w miejscu pracy, ponieważ firmy mogą brać pod uwagę szerszą pulę kandydatów, niezależnie od ich lokalizacji lub możliwości fizycznych. To może prowadzić do bardziej integracyjnego i zróżnicowanego miejsca pracy, wnosząc do niego różne perspektywy, pomysły i doświadczenia.

Przewidywania na rok 2023 dotyczące usług w chmurze i modelu hybrydowego

 • Praca zdalna będzie się utrzymywać:

  Pandemia COVID-19 przyspieszyła trend do pracy zdalnej i oczekuje się, że utrzyma się on nawet po zakończeniu pandemii. Wielu pracowników przyzwyczaiło się do pracy z domu i będzie ją kontynuować nawet wtedy, gdy powrót do biura będzie bezpieczny. Firmy wahające się, czy zezwolić na pracę zdalną, będą musiały się z nią pogodzić, ponieważ coraz więcej pracowników tego wymaga.

 • Biura hybrydowe będą normą:

  W wyniku utrzymującego się trendu pracy zdalnej, firmy przyjmą model hybrydowy, w którym pracownicy będą pracować zarówno z biura, jak i z domu. Model ten pozwala na większą elastyczność i oszczędność kosztów dla firm. Firmy muszą zapewnić niezbędną infrastrukturę i wsparcie, aby skutecznie umożliwić swoim pracownikom pracę w domu.

 • Zwiększone wykorzystanie usług w chmurze:

  Firmy będą nadal przenosić swoje operacje do chmury, aby wykorzystać jej zalety, w tym większą skalowalność, bezpieczeństwo i współpracę. Firmy mogą zmniejszyć koszty IT, poprawić zarządzanie danymi i zwiększyć wydajność operacyjną poprzez przejście do chmury.

 • Dużą rolę odegrają narzędzia do współpracy:

  W sytuacji, gdy coraz więcej pracowników pracuje w domu, potrzeba praktycznych narzędzi współpracy stanie się jeszcze bardziej krytyczna. Wideokonferencje, narzędzia do zarządzania projektami i platformy do współpracy wirtualnej pozwolą utrzymać łączność i produktywność zdalnych zespołów. Firmy będą musiały zainwestować w odpowiednie narzędzia i zapewnić swoim pracownikom niezbędne szkolenia, aby upewnić się, że mogą oni efektywnie współpracować.

 • Inwestycje w bezpieczeństwo będą kontynuowane:

  Ponieważ coraz więcej firm przyjmuje usługi w chmurze, będą one również zwiększać inwestycje w środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych i systemów. Obejmuje to szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloczynnikowe i narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem. Firmy będą musiały upewnić się, że ich dane są bezpieczne, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje wrażliwe, takie jak dane klientów i informacje finansowe.

 • Skup się na doświadczeniach pracowników:

  Firmy będą kładły większy nacisk na zapewnienie pozytywnych doświadczeń pracowniczych dla pracowników zdalnych i stacjonarnych. Obejmuje to oferowanie elastycznych godzin pracy, ergonomicznych stanowisk pracy i programów wellness. Firmy będą musiały zadbać o to, aby ich pracownicy byli zadowoleni i wydajni oraz czuli się doceniani i wspierani przez swoich pracodawców.

 • Powstanie sztucznej inteligencji:

  Sztuczna inteligencja będzie nadal rozwijać się w 2023 roku, ponieważ firmy dążą do automatyzacji rutynowych zadań, poprawy produktywności i uzyskania nowych spostrzeżeń ze swoich danych. Firmy będą musiały zrozumieć potencjał AI i zainwestować w odpowiednie narzędzia i technologie, aby z niego skorzystać.

 • Zwiększone inwestycje w zrównoważony rozwój:

  Firmy zwiększą swoje inwestycje w zrównoważone praktyki, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i chronić środowisko. Obejmuje to przyjęcie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie ilości odpadów i zmniejszenie zależności od papieru. Firmy muszą poważnie traktować swój wpływ na środowisko i zapewnić, że robią to, co do nich należy, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.

 • Nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym:

  Tendencja do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym będzie się utrzymywać, a firmy będą oferować elastyczne formy pracy, opcje pracy zdalnej i płatny czas wolny, aby wspierać swoich pracowników. Firmy muszą zapewnić swoim pracownikom zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, aby nie byli przepracowani ani zestresowani.

 • Rozwój nowych technologii:

  Rozwój nowych technologii, takich jak 5G, edge computing czy Internet rzeczy, będzie nadal kształtował przyszłość pracy. Przyniesie nowe możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy ich działalności i lepszej obsługi klientów. Firmy muszą nadążać za najnowszymi technologiami i szybko je adoptować, aby wyprzedzić konkurencję.

Oto kilka najczęściej używanych narzędzi i usług chmurowych do pracy zdalnej w 2022 roku:

 • Narzędzia produktywności oparte na chmurze:

  Platformy takie jak Google Workspace i Microsoft 365 zapewniają firmom narzędzia do komunikacji, współpracy i zarządzania dokumentami. Narzędzia te są dostępne z każdego miejsca z połączeniem internetowym, umożliwiając zespołom efektywną współpracę, nawet jeśli nie znajdują się fizycznie w danym miejscu.

 • Narzędzia do prowadzenia wideokonferencji:

  Platformy wideokonferencyjne, takie jak Zoom, Skype i Microsoft Teams, stały się niezbędnymi narzędziami do pracy zdalnej. Umożliwiają one zespołom prowadzenie wirtualnych spotkań i prezentacji oraz współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości udostępniania ekranów i prowadzenia rozmów twarzą w twarz zespoły zdalne mogą czuć się połączone i zaangażowane, nawet jeśli dzielą je kilometry.

 • Oprogramowanie do zarządzania projektami:

  Narzędzia takie jak Asana, Trello i Monday.com pomagają zespołom współpracować i śledzić ich pracę, zapewniając ukończenie projektów na czas i w ramach budżetu. Narzędzia te zapewniają aktualizacje w czasie rzeczywistym i umożliwiają zespołom komunikację i udostępnianie plików w jednej scentralizowanej lokalizacji, ułatwiając zarządzanie projektami i dotrzymywanie terminów.

 • Przechowywanie i udostępnianie plików:

  Platformy oparte na chmurze, takie jak Google Drive, OneDrive i Dropbox, to bezpieczne i scentralizowane repozytoria danych i plików biznesowych. Zespoły mogą uzyskać dostęp do dokumentów i współpracować nad nimi z dowolnego miejsca, co ułatwia pracę nad projektami i udostępnianie informacji.

 • Narzędzia komunikacji:

  Platformy takie jak Slack, Microsoft Teams i WhatsApp stały się dla zespołów zdalnych kluczowymi narzędziami do komunikacji w czasie rzeczywistym, wspierając społeczność i usprawniając współpracę. Narzędzia te zapewniają również scentralizowaną lokalizację dla wszystkich rozmów zespołu, ułatwiając śledzenie i zarządzanie komunikacją.

 • Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy:

  Narzędzia takie jak Toggl i Harvest pomagają firmom śledzić godziny pracy i produktywność pracowników. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zespołów zdalnych, ponieważ zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu są rozliczani i że projekty są kończone na czas.

 • Oprogramowanie HR w chmurze:

  Platformy takie jak BambooHR, Gusto czy Workday zapewniają firmom scentralizowane miejsce do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z HR, w tym dokumentacją pracowniczą, administracją świadczeń i płacami. Dzięki temu działy HR mogą efektywnie wykonywać swoje obowiązki, nawet jeśli fizycznie znajdują się w innym biurze niż reszta zespołu.

 • Oprogramowanie księgowe w chmurze:

  Narzędzia takie jak QuickBooks, Xero i FreshBooks pozwalają firmom zarządzać finansami z dowolnego miejsca, zapewniając aktualizacje finansowe w czasie rzeczywistym oraz ułatwiając śledzenie wydatków i zarządzanie budżetem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zespołów zdalnych, ponieważ zapewnia dostęp do wszystkich informacji finansowych i ich aktualizację, niezależnie od tego, gdzie znajdują się członkowie zespołu.

  Oprócz tych podstawowych narzędzi, firmy zaczynają badać nowe technologie zaprojektowane specjalnie do pracy zdalnej. Na przykład technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości tworzą wciągające środowiska pracy, pozwalając zespołom zdalnym poczuć się tak, jakby pracowały razem w dokładnie tym samym miejscu.

  Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są również wykorzystywane do poprawy procesów pracy zdalnej, a narzędzia takie jak wirtualni asystenci i chatboty pomagają zautomatyzować rutynowe zadania i uwolnić czas na bardziej krytyczne badania. Dzięki temu zespoły zdalne mogą być bardziej produktywne i wydajne, ponieważ mogą skupić się na zadaniach wyższego rzędu, a nie grzęznąć w zadaniach administracyjnych.

Znaczenie systemów monitoringu pracowników

Wraz z rosnącą popularnością biur zdalnych i hybrydowych, systemy monitorowania pracowników odgrywają kluczową rolę w skutecznym ocena pracy pracowników. Systemy te zapewniają organizacjom cenny wgląd w wydajność pracowników, umożliwiając im identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie niezbędnych zmian w celu zwiększenia produktywności i efektywności. Niektóre z kluczowych korzyści płynących z systemów monitorowania pracowników obejmują:

 • Zwiększona produktywność: Systemy monitorowania pracowników pomagają śledzić i monitorować wydajność pracowników, umożliwiając organizacjom identyfikację obszarów, w których pracownicy nie realizują swoich celów i podejmują niezbędne działania w celu poprawy ich wyników.

 • Zwiększona zgodność z przepisami: Systemy monitorowania pracowników pomagają zapewnić, że pracownicy przestrzegają zasad i przepisów firmowych, zmniejszając ryzyko nieprzestrzegania przepisów i potencjalnych konsekwencji prawnych.

 • Lepsze zarządzanie czasem: Systemy monitorowania pracowników mogą śledzić aktywność pracowników, w tym czas poświęcony na zadania i projekty, pomagając organizacjom lepiej zarządzać czasem i zasobami.

 • Zwiększona dokładność: Systemy monitorowania pracowników mogą dostarczyć organizacjom dokładnych danych na temat wydajności pracowników, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących najlepszej alokacji zasobów i poprawy efektywności.

 • Poprawa wydajności pracowników: Systemy monitorowania pracowników dostarczają informacji zwrotnych na temat ich wydajności, pomagając im określić obszary, w których mogą się poprawić i zachęcając ich do cięższej i wydajniejszej pracy.

Podsumowując, systemy monitorowania pracowników są niezbędne do oceny pracy pracowników. Zapewniając organizacjom cenny wgląd w wyniki pracy pracowników, systemy te pomagają organizacjom poprawić produktywność, zwiększyć zgodność z przepisami, lepiej zarządzać czasem, zwiększyć dokładność i poprawić wyniki pracowników.

Poznaj CleverControl - skuteczny monitoring pracowników

CleverControl to oprogramowanie do monitorowania pracowników zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w śledzeniu i monitorowaniu działań ich pracowników. Oprogramowanie zapewnia kompleksowy wgląd w aktywność komputerową pracowników, w tym odwiedzane strony internetowe, używane aplikacje i naciśnięcia klawiszy, pomagając organizacjom zidentyfikować obszary poprawy i zoptymalizować wydajność. Dzięki takim funkcjom jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, szczegółowe raportowanie i dostosowywane alerty, CleverControl dostarcza organizacjom narzędzi potrzebnych do skutecznego monitorowania i oceny pracy ich pracowników.

Here are some other interesting articles: