Jak zdemaskować toksycznego pracownika z CleverControl

Jak zdemaskować toksycznego pracownika z CleverControl

Sukces zespołu opiera się na odpowiedzialności każdego z pracowników, efektywności, współpracy oraz delikatnej równowadze osobowości i zachowań. Jeden toksyczny pracownik może doprowadzić do utraty klientów i mieć negatywny wpływ na morale zespołu, reputację firmy i jej sukces. Wykrycie toksycznego pracownika może nie być łatwe, ale monitoring z CleverControl sprawi, że budowanie zdrowego środowiska pracy będzie mniej skomplikowane.

Agencja reklamowa wdrożyła CleverControl, aby monitorować produktywność swoich pracowników i szukać ewentualnego ukrytego potencjału. Jeden z działów osiągał zadowalające wyniki, ale kierownictwo było pewne, że zespół może działać lepiej. Najpierw należało znaleźć ewentualne wąskie gardła, dlatego wdrożono CleverControl. Oprócz domyślnych opcji nagrywania, oprogramowanie zostało ustawione na wykonywanie dodatkowych zrzutów ekranu z czatów oraz nagrań dźwiękowych z mikrofonów komputerów. Kierownictwo przypuszczało, że pracownicy spędzali dużo czasu na bezproduktywnych czynnościach, takich jak portale społecznościowe czy czatowanie z kolegami, co uniemożliwiało im jak najlepsze wykonywanie pracy.

Monitoring wykazał zaskakujące wyniki - Cecile, jedna z pracownic, nieświadomie wstrzymywała pracę całego działu. Kierownicy wiedzieli, że Cecile jest narzekaczką i notoryczną plotkarą. Nie podejrzewali jednak, że jej zachowanie tak negatywnie wpływa na pracę działu.

Problem polegał na tym, że ciągłe zrzędzenie i pomówienia Cecile rozpraszały jej współpracowników i nie pozwalały im skupić się na swoich zadaniach. Cecile pracowała przez 20-30 minut, po czym zaczynała marudzić na zimną pogodę, korki, gorzką kawę w automacie czy skrzypiące krzesło.

Kiedy nie narzekała, plotkowała. Nagrania dźwiękowe CleverControl udowodniły, że Cecile co jakiś czas rozpoczynała pogawędkę. Oczywiście odciągało to innych pracowników w pokoju od ich pracy i w większości przypadków musieliby się przyłączyć do rozmowy. Kiedy tego nie robili i prosili ją o ciszę, obrażała się i zamiast tego wysyłała wiadomość do jednego ze swoich kolegów z pracy, aby poskarżyć się na swoich "niegrzecznych" współpracowników. Kiedy menedżerowie porównali dzienniki aktywności kolegów Cecile, stwierdzili, że pracownicy nie mogli skupić się na pracy przez kolejne 15-20 minut po takich rozproszeniach. Mogli wrócić do pracy akurat w momencie, gdy Cecile miała kolejną skargę do przekazania.

Kierownik tymczasowo przeniósł miejsce pracy Cecile do innego pomieszczenia, aby udowodnić swoje obserwacje. CleverControl wykazał natychmiastowy wzrost produktywności jej współpracowników. Wskaźniki KPI również pokazały, że pracownicy ci osiągali teraz lepsze wyniki. Później koledzy wyznali HR, że nie mogą pracować w takim środowisku i denerwują ich ciągłe rozmowy Cecile.

Jeśli chodzi o Cecile, kierownik przeprowadził z nią rozmowę wyjaśniającą. Teraz jest ona pod specjalnym nadzorem kierownika z cotygodniowymi raportami o wynikach jej pracy.

Cechy istotne:

  • Nagrywanie dźwięku
    Nagrania pomogły kierownictwu ujawnić przyczynę rozproszenia uwagi i słabych wyników działu.
  • Monitoring mediów społecznościowych
    Monitoring mediów społecznościowych pracowników w pracy wykazał, że nie tracili oni tam czasu. Źródłem rozproszenia uwagi były wiadomości jednego z pracowników.
  • Dziennik zdarzeń
    Zdarzenia w dziennikach zajęć świadczyły o tym, że pracownicy mieli trudności ze skupieniem się na pracy z powodu gadatliwego pracownika.