Productief werk is niet altijd efficiënt

Productief werk is niet altijd efficiënt

Jason, de CEO van het e-commerce bedrijf, las veel over personeelsbewakingssystemen, maar dacht er geen nodig te hebben. Zijn bedrijf bestond al tien jaar. De meeste van zijn 18 werknemers werkten er al meer dan vijf jaar, en vier werknemers waren er al sinds het begin bij. Er waren geen conflicten in het team; veel werknemers waren bevriend en brachten de weekends samen door.

Toen een vriend van Jason hem vertelde over CleverControl en hoe het hem had geholpen de productiviteit in zijn bedrijf te verhogen, besloot Jason ook de software te proberen.

Jasons doel was niet om elke beweging van zijn werknemers te bespioneren. Hij was meer geïnteresseerd in het experimenteren met wat het volgsysteem kon doen en hoe het de prestaties van de werknemers kon verbeteren.

De installatie leverde geen problemen op - Jason pushte CleverControl via Active Directory 's avonds nadat alle medewerkers het kantoor hadden verlaten. Hij vergat het programma een tijdje. Toen hij een paar weken later de rapporten controleerde, merkte hij niets bijzonders.

Volgens de statistieken waren de inactieve periodes onbeduidend; het personeel gebruikte geen ongeoorloofde apps of programma's die niets met het werk te maken hadden. Een blik op screenshots en bezochte websites bracht geen verdacht gedrag aan het licht. De werknemers bleven schijnbaar productief, hoewel sommigen de neiging hadden om af en toe naar Facebook of Youtube te gluren. De werknemers bezochten die websites echter minder dan twintig minuten per dag, dus Jason besloot dat weg te poetsen.

Vervolgens bekeek Jason schermopnames van de computers van willekeurige werknemers. Meestal bevestigden die opnames zijn eerdere conclusies - het team was gefocust op hun werk, maar een van de sales managers trok Jasons aandacht. Haar User Activity statistieken leken in orde: er waren geen lange inactiviteitsperiodes of uren op sociale media. Volgens alle logboeken en statistieken zou zij als productief moeten worden beschouwd. Haar schermopnames lieten echter zien dat ze alles extreem langzaam deed. Een regel tekst, een paar keer wisselen tussen browsertabbladen, een paar inactieve minuten, het controleren van nieuwe e-mails, de volgende regel tekst en de volgende ronde. Jason wees de werkneemster extra taken toe, maar dat veranderde niets aan de situatie - ze hield vast aan haar trage werkritme. Ze miste deadlines en zei dat ze niet genoeg tijd had om de opdracht af te maken. Na een paar maanden van toezicht, waarbij hij geen verandering zag, ontsloeg Jason de manager.

Hoewel de manager de redenen voor haar ontslag werd uitgelegd, was ze boos en besloot ze wraak te nemen op het bedrijf. Ze wiste alle informatie van haar computer, waaronder correspondentie met klanten, overeenkomsten en andere informatie. Het herstellen van deze informatie zou veel tijd en geld kunnen kosten, en het bedrijf zou waarschijnlijk klanten verliezen waar de manager mee bezig was. Gelukkig kon Jason, toen hij de logboeken van CleverControl van de afgelopen maanden doornam, de verwijderde vitale informatie herstellen.

Als Jason CleverControl niet zou proberen, zou hij misschien nooit weten van de onproductieve medewerker en zou hij de informatie niet kunnen herstellen. Jason blijft CleverControl gebruiken.

Essentiële kenmerken:

  • Statistieken over gebruikersactiviteiten
    Informatieve grafieken en tabellen laten zien hoe productief en gedisciplineerd elke werknemer is.
  • Schermopname
    In het geval van de sales manager waren statistieken alleen niet voldoende om haar productiviteit correct te beoordelen. Hoewel zij geen regels overtrad, bleek uit de gegevens dat zij door haar traagheid niet productief was.
  • Event logs.
    Dankzij het feit dat CleverControl alle getypte tekst, e-mails en andere werknemersactiviteiten vastlegde, was Jason in staat om de informatie die zij had verwijderd te herstellen.