Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Februari 2021

CLEVERCONTROL LLC, neemt uw privacy serieus. Wij willen dat u weet hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die we verzamelen op de website clevercontrol.com zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, verplaatst en/of doorgestuurd (de "Site").

 • Welke persoonsgegevens we verzamelen

  1. Informatie die u ons geeft

   Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt via de Site. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie van u wanneer u een account aanmaakt of een aanvraagformulier op de Site invult.

   De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen kunnen bestaan uit:

   • Contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres en telefoonnummer

   • Berichten die u naar CLEVERCONTROL LLC stuurt, bijvoorbeeld een productaanvraag

   • Productsleutel, serienummer of bestelnummer, bijvoorbeeld bij een verzoek om technische ondersteuning

   U kunt ook (a) bestelinformatie, waaronder naam, bedrijfsnaam, productinformatie en leveringsadres; en (b) betalingsinformatie, waaronder factuuradres, creditcardnummer, vervaldatum en CVV in de Site invoeren. Deze informatie wordt via Secure Sockets Layer (SSL) encryptie verzonden naar een derde partij die de bestellingen en betalingen verwerkt onder contract met CLEVERCONTROL LLC. Deze bestel- en betalingsinformatie wordt niet opgeslagen op de servers van CLEVERCONTROL LLC.

  2. Informatie die we verzamelen via technologie op de site

   Wij verzamelen informatie via technologie om ons vermogen om u van dienst te zijn te vergroten. Wanneer u de Site bezoekt en gebruikt, verzamelen CLEVERCONTROL LLC en, in sommige gevallen, onze externe dienstverleners informatie over hoe u met de Site omgaat. We beschrijven hieronder methoden die we gebruiken om informatie te verzamelen via technologie.

   • IP-adres

    Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij uw apparaatidentificatie, browserinformatie en Internet Protocol (IP)-adres. Een IP-adres is vaak gekoppeld aan het portaal dat u hebt gebruikt om het internet op te gaan, zoals uw internetprovider (ISP), bedrijf, vereniging of universiteit. Hoewel een IP-adres uw ISP of geografisch gebied kan onthullen, kunnen wij uw identiteit niet uitsluitend op basis van uw IP-adres vaststellen. Wij koppelen uw persoonlijke gegevens niet aan informatie over apparaatidentificatie, browserinformatie en IP-adressen. Wanneer IP-adressen en dergelijke volgens de lokale wetgeving als persoonsgegevens worden beschouwd, behandelen wij ze als zodanig.

   • Gebruiken wij cookies?

    Ja. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die de Site of onze serviceprovider via uw webbrowser doorgeeft, waardoor de systemen van de Site of de serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Wij gebruiken cookies om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers de Site gebruiken. Cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op een webpagina doorbrengt, zodat wij kunnen begrijpen welke webpagina's het meest interessant zijn voor gebruikers. Onze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens, behalve in de mate waarin IP-adressen als persoonlijke gegevens kunnen worden beschouwd.

    U kunt er desgewenst voor kiezen uw browser te laten waarschuwen telkens als er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Als u uw cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies op de Site niet naar behoren functioneren.

   • Google Analytics

    Wij gebruiken cookies van Google Analytics, een externe dienstverlener, om ons te helpen de bezoekers van onze Site beter te begrijpen. Deze cookies verzamelen gegevens die gekoppeld zijn aan het IP-adres van een gebruiker, zoals de tijd die een gebruiker op een pagina doorbrengt, de pagina's die een gebruiker bezoekt en de websites die een gebruiker voor en na zijn bezoek aan de Site bezoekt. Op basis van deze informatie verzamelt Google Analytics geaggregeerde gegevens over Siteverkeer en Site-interacties, die wij gebruiken om in de toekomst betere Site-ervaringen en tools aan te bieden. Google Analytics verzamelt geen persoonsgegevens (behalve het IP-adres, dat in sommige landen als persoonsgegevens kan worden beschouwd). Meer informatie over Google Analytics vindt u hier

    policies.google.com/privacy
   • Uw 'Niet volgen'-browserinstelling

    Wij ondersteunen de browserinstelling Do Not Track (DNT). DNT is een voorkeur die u kunt instellen in de instellingen van uw browser om de websites die u bezoekt te laten weten dat u niet wilt dat de websites uw persoonlijke gegevens verzamelen.

  3. Informatie die derden over u verstrekken

   Wij vullen de informatie die wij via de Site over u verzamelen aan met gegevens die wij van derden ontvangen om u beter van dienst te kunnen zijn, om onze inhoud op u af te stemmen en om u informatie aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn. De serviceprovider die bestellingen verwerkt die via de Site zijn ingediend, deelt bijvoorbeeld uw bestelinformatie, maar geen betalingsinformatie, met ons.

  4. Informatie die u aan een derde verstrekt

   De Site bevat links van de Site naar, en plug-ins (zoals Twitter knoppen) van, sites of applicaties die beheerd worden door derden ("Sites van derden"). CLEVERCONTROL LLC heeft geen controle over Sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de informatie die zij kunnen verzamelen. De informatieverzamelingspraktijken van een site van derden vallen onder het privacybeleid van die site. Het is uw keuze om een site van derden te betreden. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen als u daarvoor kiest.

  5. Wet bescherming online privacy kinderen

   Wij verzamelen geen informatie van personen jonger dan 13 jaar. De Site, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die minstens 13 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet gemachtigd de Site te gebruiken.

 • Doeleinden waarvoor wij de verzamelde persoonsgegevens gebruiken

  Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om u van dienst te zijn en uw ervaring op de Site te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

  • Reageren op verzoeken om informatie

  • Reageren op aanvragen voor productoffertes

  • Registreren van gebruikers voor promoties en evenementen van CLEVERCONTROL LLC

  • Reageren op vragen en problemen van technische ondersteuning

  • Contact opnemen met gebruikers voor marketing-, reclame- en verkoopdoeleinden

  • Onze producten en diensten verbeteren

  • Reageren op vragen en feedback

  • Uitvoeren van marktonderzoek en -analyse

  • Voortdurend evalueren en verbeteren van de online gebruikerservaring

  • Fraudebestrijding

  • Melding van vermoedelijke strafbare feiten

  • Naleving van de wet of om de rechten, eigendom of veiligheid van CLEVERCONTROL LLC, onze gebruikers of anderen te beschermen

  • Verwerken en beantwoorden van sollicitaties

  Bewaring van gegevens

  Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de eventuele klantrelatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens ook tot 12 maanden na onze laatste interactie met u. Sollicitaties worden na 3 maanden gewist als er geen actie wordt ondernomen.

 • Hoe wij de door ons verzamelde persoonsgegevens delen

  Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. Hieronder volgen enkele manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens delen:

  1. Derde dienstverleners:

   Wij delen uw persoonsgegevens met derde dienstverleners die een contract hebben met CLEVERCONTROL LLC om ons te helpen u diensten te verlenen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de soorten externe dienstverleners waarmee wij uw persoonsgegevens delen en ons doel daarvoor:

   • Data Analytics:

    Wij huren externe dienstverleners in om ons te helpen gegevensanalyses uit te voeren met betrekking tot uw interacties met de Site. Google Analytics kan bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's gebruikers op de Site bezoeken en hoe lang ze daar blijven om te bepalen hoe gebruikers de Site gebruiken.

   • Juridisch advies:

    Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een advocaat voor het inwinnen van juridisch advies.

   • Verwerkers van derden:

    Via de Site geeft u uw bestel- en betalingsinformatie door aan een derde partij die de bestellingen en betalingen verwerkt.

   • Advertentieplatforms:

    Wij kunnen het feit dat u de Site hebt bezocht doorgeven aan advertentienetwerken zodat zij u CLEVERCONTROL LLC advertenties kunnen tonen op andere websites en platforms. Deze diensten kunnen ons helpen reclame op maat te maken waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn op basis van uw gebruik van de Site en om anderszins gegevens over uw gebruik van de Site te verzamelen en te gebruiken.

   • Kanaalpartners:

    Wij kunnen uw persoonlijke gegevens in verband met uw verzoeken om informatie, proeven en producten en diensten van CLEVERCONTROL LLC doorgeven aan onze kanaalpartners zodat zij op uw verzoeken kunnen reageren en lokale aankoopopties en diensten kunnen aanbieden.

   U kunt ook (a) bestelinformatie, waaronder naam, bedrijfsnaam, productinformatie en leveringsadres; en (b) betalingsinformatie, waaronder factuuradres, creditcardnummer, vervaldatum en CVV in de Site invoeren. Deze informatie wordt via Secure Sockets Layer (SSL) encryptie verzonden naar een derde partij die de bestellingen en betalingen verwerkt onder contract met CLEVERCONTROL LLC. Deze bestel- en betalingsinformatie wordt niet opgeslagen op de servers van CLEVERCONTROL LLC.

  2. Verplichte openbaarmaking:

   Wij kunnen worden verplicht om persoonsgegevens te delen in een gerechtelijke procedure, in antwoord op een gerechtelijk bevel, een dagvaarding, een verzoek tot civiele ontdekking, een ander juridisch proces, of zoals anderszins wettelijk vereist.

  3. Juridische naleving en bescherming:

   Wij kunnen account- en andere persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om:

   • Voldoen aan federale, staats- of lokale wetten en voorschriften

   • Samenwerken met wetshandhavers en overheidsinstanties in gevallen waarvan wij redelijkerwijs en te goeder trouw denken dat ze een federale, staats- of lokale wet overtreden.

   • Reageren op een civiel, strafrechtelijk of regelgevend onderzoek, juridische processen zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, dagvaarding of gerechtelijk bevel.

   • Onze belangen of eigendommen beschermen

   • Fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die via de diensten of met gebruikmaking van onze naam worden gepleegd

   • De veiligheid van personen beschermen

   • Zoals anderszins wettelijk vereist of toegestaan

   • Wetshandhavingsverzoeken voor gebruikersinformatie kunnen per e-mail worden ingediend bij

    privacy@clevercontrol.com
  4. Zakelijke transacties:

   Wij behouden ons het recht voor uw gegevens, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, openbaar te maken en over te dragen:

   • Aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van de Site of opvolgende database.

   • In verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, de verkoop van vrijwel al onze lidmaatschapsbelangen en/of activa of een andere bedrijfsverandering, ook aan potentiële kopers.

 • Hoe wij de door ons verzamelde persoonsgegevens beschermen

  De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en oneigenlijk gebruik.

  Wij gebruiken bijvoorbeeld Secure Sockets Layer (SSL)-codering om de gegevensverzamelingsformulieren op onze Site te beschermen. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen werknemers die de persoonsgegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice) krijgen toegang tot persoonsgegevens. Werknemers met toegang tot persoonsgegevens worden op de hoogte gehouden van onze beveiligings- en privacypraktijken.

  Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u uw browser sluit nadat u de Site hebt bezocht.

  Houd er rekening mee dat ondanks onze redelijke inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel ooit perfect of ondoordringbaar is, zodat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet kunnen garanderen.

 • Uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

  You may contact privacy@clevercontrol.com to access, update, correct, and delete your personal data.

  Heb vragen

  If you have any questions about this Privacy Policy, we’ll do our best to answer them promptly. You can contact us at: privacy@clevercontrol.com

 • Specifieke informatie voor niet-UK-gebruikers

  1. Alle locaties buiten het Verenigd Koninkrijk

   The personal data collected through the Site is downloaded to a server maintained by CLEVERCONTROL LLC. CLEVERCONTROL LLC is located at Chynoweth House, Blackwater, Trevissome Part, Truro, England TR4 8UN in the United Kingdom. CLEVERCONTROL LLC will comply with requests to exercise individual data rights in accordance with applicable law. You can contact privacy@clevercontrol.com to request to exercise your data rights.

  2. Europese Economische Ruimte en Zwitserland

   De informatie in dit deel, evenals de informatie in het deel hierboven getiteld "Alle locaties buiten het Verenigd Koninkrijk", is van toepassing op gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (gezamenlijk de "EER").

   Personen in de EER ("EER-personen") zijn wettelijk of contractueel niet verplicht persoonsgegevens aan de site te verstrekken.

   CLEVERCONTROL LLC gebruikt soms de persoonsgegevens van EER-personen die via de Site zijn verstrekt voor geautomatiseerde besluitvorming. Zo kan CLEVERCONTROL LLC bijvoorbeeld advertenties weergeven en u e-mails sturen met automatisch gekozen inhoud op basis van de producten die u in het verleden bij ons hebt besteld. CLEVERCONTROL LLC zal de persoonsgegevens van EER-personen die via de Site zijn verstrekt echter niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen heeft of de EER-persoon op soortgelijke wijze aanzienlijk treft.

  3. Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten:

   De via de Site verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het Verenigd Koninkrijk. De ontvangers van de persoonsgegevens die via de Site worden verzameld (vermeld in punt 3 hierboven) bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk of in het land waar de gegevens zijn verzameld.

  4. Wettelijke grondslagen voor verwerking:

   CLEVERCONTROL LLC verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming en zoals vereist door de wet. Daarnaast verwerkt CLEVERCONTROL LLC uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, bijvoorbeeld bij de verwerking van uw bestellingen en betalingen, en om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst met u aan te gaan. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om offertes voor producten en diensten die u wilt kopen, kunnen wij u deze toesturen. CLEVERCONTROL LLC verwerkt ook persoonsgegevens als noodzakelijk voor haar legitieme belangen als volgt:

   • Marketing en reclame: Tenzij u zich afmeldt zoals hieronder beschreven, gebruiken wij uw persoonsgegevens met betrekking tot producten en diensten die u hebt besteld, of waarin u anderszins interesse hebt getoond, voor zover nodig om u informatie te verstrekken over de producten en diensten waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

   • Netwerk- en informatiebeveiliging, fraudepreventie en het melden van vermoedelijke criminele handelingen: In het geval van fraude, een beveiligingsincident of een vermoedelijke criminele daad zouden wij de persoonsgegevens die met het incident in verband lijken te staan, onderzoeken voor zover dat nodig is om vast te stellen wat er is gebeurd, het probleem te verhelpen, verslag uit te brengen aan de autoriteiten en herhaling te voorkomen.

  5. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing of legitieme belangen:

   EEA Individuals have the right to object to the processing of their personal data for purposes of CLEVERCONTROL LLC’s direct marketing or legitimate interests by contacting CLEVERCONTROL LLC at privacy@clevercontrol.com.

  6. Individuele rechten:

   EER-personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens die door de Site zijn verzameld en om CLEVERCONTROL LLC te verzoeken hun persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving. EER-personen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door CLEVERCONTROL LLC of deze te beperken.

   Bovendien hebben EER-personen het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen stelt het recht op gegevensoverdraagbaarheid EER-personen in staat om van CLEVERCONTROL LLC een digitale kopie te verkrijgen, of om CLEVERCONTROL LLC te vragen deze naar een derde partij te sturen, van de persoonsgegevens die zij aan de Site hebben verstrekt. Het recht van EER-personen op toegang tot hun persoonsgegevens omvat hun recht op een kopie van alle of een deel van hun persoonsgegevens in het bezit van CLEVERCONTROL LLC, zolang het verstrekken van de persoonsgegevens door CLEVERCONTROL LLC geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

   EEA Individuals can exercise these rights by contacting privacy@clevercontrol.com. CLEVERCONTROL LLC will respond to such requests in accordance with applicable data protection law. If EEA Individuals believe that their personal data has been processed in violation of applicable data protection law, they have the right to lodge a complaint with the relevant data protection authority in the country where they reside, where they work, or where the alleged violation occurred.

   EER-personen kunnen te allen tijde de bovenstaande contactgegevens gebruiken om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken wanneer CLEVERCONTROL LLC hun toestemming nodig heeft als rechtsgrondslag voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Elke intrekking zal slechts prospectief van toepassing zijn, en CLEVERCONTROL LLC zal de persoonsgegevens die EER-personen hebben verstrekt voordat zij hun toestemming introkken, blijven bewaren zolang als toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

   In addition, you may cancel or modify the email communications you have chosen to receive from CLEVERCONTROL LLC by following the instructions contained in emails from us. Alternatively, you may email CLEVERCONTROL LLC at privacy@clevercontrol.com with your request, stating ’Unsubscribe‘ in the header and what email addresses you wish not to receive CLEVERCONTROL LLC emails. Within a reasonable period, we shall ensure that such email addresses are unsubscribed.

 • Wijzigingen in dit privacybeleid

  Als wij dit Privacybeleid wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina bekendmaken en de wijzigingsdatum van het Privacybeleid hierboven bijwerken. Als wij dit Privacybeleid wezenlijk wijzigen op een manier die van invloed is op de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, zullen wij een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen en de ingangsdatum van de wijzigingen verstrekken voordat wij deze aanbrengen.

  Bedrijfsadres

  CLEVERCONTROL LLC.

  Chynoweth House,

  Blackwater, Trevissome Part,

  Truro, Engeland TR4 8UN

  Email: privacy@clevercontrol.com

  Telefoon: +1 (407) 250-10-40