Disclaimer

U wordt hierbij geïnformeerd dat het gebruik van software zoals CleverControl monitoring software op computers of andere apparaten waarvoor u niet naar behoren bent geautoriseerd, wordt beschouwd als een schending van de Amerikaanse federale en staatswetten. Autorisatie houdt in dat u dergelijke monitoring software alleen installeert op apparaten waarvan u de rechtmatige eigenaar bent of met toestemming van de rechtmatige eigenaar en dat u tevens alle gebruikers van het apparaat waarop u dergelijke software installeert naar behoren informeert dat zij aan monitoring worden onderworpen. Het niet naleven van de bovengenoemde voorwaarden kan resulteren in een wetsovertreding en kan leiden tot monetaire en strafrechtelijke sancties. U dient uw juridisch adviseur te raadplegen over de legaliteit van het gebruik van CleverControl software in uw rechtsgebied alvorens deze te downloaden en te gebruiken. CleverControl software is alleen bedoeld voor het monitoren van werknemers. Het kan niet worden gebruikt om een persoon te controleren zonder zijn/haar medeweten en toestemming.