Online veiligheid en focus in de klas

Online veiligheid en focus in de klas

CleverControl is een multifunctionele tool die niet alleen gebruikt kan worden voor toezicht op werknemers maar ook in onderwijsinstellingen. Wij hebben samengewerkt met een school in de VS om te laten zien hoe CleverControl studenten kan helpen zich beter te concentreren op het studeren in de klas.

Leraren gaven toe dat kinderen vaak schoolcomputers gebruikten om stiekem te surfen op Twitter, Reddit of andere sociale media tijdens de lessen informatica. Sommige leerlingen waren zelfs zo brutaal om online spelletjes te spelen. Handmatige controle zou in dat geval niet effectief zijn: een leerkracht kon niet fysiek alle leerlingen in de klas in de gaten houden en tegelijkertijd een les geven. Het probleem vereiste een technische oplossing en de school implementeerde CleverControl om te zien hoe het systeem deze taak zou kunnen uitvoeren.

De school installeerde CleverControl op computers in alle klassen. De administratie blokkeerde ongewenste groepen websites, zoals sociale media of video hostings, en voerde handmatig enkele ongewenste bronnen in op de blacklist in de instellingen. Elke leerkracht kreeg toegang tot het monitoring dashboard en kon de leerlingen tijdens de lessen volgen.

De leerkrachten waardeerden het controlesysteem. Het was niet nodig om te controleren welke sites de leerlingen in de klas bezochten - CleverControl beperkte de toegang tot sociale media en andere ongewenste bronnen en registreerde alle pogingen tot toegang. Later kon de leerkracht deze logs controleren en indien nodig een gesprek met de leerling voeren over discipline en online veiligheid. Ze konden ook zien welke andere onbeperkte sites werden bezocht op schoolcomputers. Als sommige sites ongepast waren, kon de leerkracht ze blokkeren om toegang in de toekomst te voorkomen.

CleverControl leverde nog een onverwacht voordeel op voor het onderwijsproces. De leraren konden nu in real time controleren hoe de leerlingen de opdrachten in de klas maakten, fouten opsporen en hulp bieden wanneer dat nodig was.

Het monitoringsysteem maakte het ook overbodig om computers te controleren op ongeoorloofde software, zoals spelletjes, die door leerlingen geïnstalleerd zouden kunnen worden. De leraar kon op elk moment de lijst met geïnstalleerde toepassingen voor elke computer in zijn klas zien.

CleverControl bleek een uitstekende oplossing voor de school. Het zorgde voor meer online veiligheid en hielp de leerlingen om geconcentreerd te blijven in de lessen door afleiding, zoals entertainmentsites, te elimineren.

Het vergemakkelijkte ook het werk van de leraren, doordat het hen in staat stelde het onderwijsproces in de klas in real time te controleren en hen van bepaalde routinetaken te bevrijden.

Essentiële kenmerken:

  • Site blokker
    Met deze functie kon de school de toegang van leerlingen tot ongewenste sites in de klas beperken.
  • Live bekijken
    Door in real time te volgen hoe leerlingen hun lesopdrachten maken en tijdig hulp te bieden is het onderwijsproces efficiënter geworden.
  • Toezicht op geïnstalleerde toepassingen
    Met deze functie konden de leerkrachten controleren welke apps leerlingen op de computers van de klas installeerden en ongewenste apps tijdig verwijderen.