Hoe CleverControl hielp een gezonder werkmodel te implementeren

Hoe CleverControl hielp een gezonder werkmodel te implementeren

Een Frans adviesbureau waagde zich aan het experiment om een vierdaagse werkweek in te voeren en het aantal arbeidsuren per week te verminderen tot 35. Zij veronderstelden dat een dergelijk werkmodel de gezondheid en de levenstevredenheid van de werknemers zou verbeteren, wat op zijn beurt hun prestaties ten goede zou komen.

Zij maakten zich echter redelijke zorgen over de productiviteit van de werknemers: kortere werkweken zouden waarschijnlijk betekenen dat er minder werk zou worden verricht. Of de werknemers zouden de rest van de week gaan overwerken, wat het positieve psychologische effect van een extra vrije dag teniet zou doen. Dat was niet in het belang van het bedrijf, dus hadden de leidinggevenden een effectief instrument nodig om de productiviteit en de werktijd van de werknemers tijdens het experiment bij te houden.

Het bedrijf kwam uit bij CleverControl omdat onze oplossing activiteitstatistieken, gedetailleerde activiteitenlogboeken en de functionaliteit om het werkproces in real time te volgen bood. Alles wat zou kunnen helpen om eventuele knelpunten aan het licht te brengen en te verhelpen.

Om het effect van een vierdaagse werkweek op de productiviteit van de werknemers objectief te evalueren, implementeerde het bedrijf CleverControl twee maanden voor de geschatte overgangsdatum. De in die periode verzamelde gegevens zouden dienen als marker voor de prestaties na de overgang.

De eerste vierdaagse werkweken bevestigden de aanvankelijke theorie van het bedrijf. De door CleverControl verzamelde statistieken wezen op een algemene daling van 40% van het gebruik van de sociale media en een daling van 12% van de inactieve tijd op de werkplek. Entertainment websites zoals Youtube, Dailymotion of Voici verdwenen bijna uit de logs van verschillende werknemers die deze vóór het experiment frequenteerden. Uit een personeelsenquête bleek dat zij kortere werktijden als motivatie ervoeren. Het inspireerde hen om minder tijd aan afleiding te besteden en efficiënter te werken als dat een extra vrije dag betekende.

In de loop van de volgende maand steeg het socialemediagebruik van de werknemers met 7% ten opzichte van de indicatoren van de eerste weken, maar het lag nog steeds aanzienlijk lager dan de cijfers van vóór de overgang. Continue monitoring toonde geen verdere toename van het gebruik van sociale media.

Natuurlijk waren er medewerkers die moeite hadden om aan het nieuwe rooster te wennen. Volgens de controlegegevens van vóór het experiment kon een van de werknemers zich bijvoorbeeld bijna elke dag pas na de lunch op zijn werk concentreren. Onlangs begon hij last te krijgen van slaapgebrek. Incidentele controles op zijn computer met Live Viewing toonden aan dat hij 's morgens op zijn werkplek ontbrak. Hij bestreed de mist in zijn hoofd, veroorzaakt door slechte slaap, met ontelbare kopjes koffie in de kantine van het kantoor. Met een vijfdaagse werkweek slaagde hij erin een min of meer behoorlijk productiviteitsniveau te handhaven en de meeste deadlines te halen, maar de kortere arbeidstijden sloegen hard toe op zijn prestaties. Na bespreking van zijn resultaten met HR werd de werknemer een flexibeler rooster aangeboden met een latere start. Dat hielp om zijn productiviteit geleidelijk te verbeteren.

Zoals de leidinggevenden verwachtten, begonnen andere medewerkers over te werken. Uit de statistieken van CleverControl bleek dat zij één of twee uur na afloop van de dag bleven uit angst dat zij hun werk niet op tijd zouden kunnen afmaken. Na enkele maanden was dat probleem echter opgelost, omdat de werknemers begonnen te begrijpen hoe ze de tijd beter konden verdelen. Lange uren kwamen bijna te vervallen.

Na analyse van de door CleverControl verzamelde statistieken en andere indicatoren is het bedrijf tot de conclusie gekomen dat de overgang naar de vierdaagse werkweek geen daling van de prestaties heeft veroorzaakt. Bovendien leidde het in sommige gevallen tot meer productiviteit omdat meer vrije tijd diende als een sterke motiverende factor en meer kwalitatieve rust mogelijk maakte. Het bedrijf vond het experiment geslaagd en voerde de korte werkweek regelmatig in.

Essentiële kenmerken:

  • Gebruikersstatistieken
    Dankzij het gebruik van sociale media, de dynamiek van actieve en inactieve tijd en andere statistieken kon het bedrijf het effect van de korte werkweek op de prestaties van het personeel evalueren.
  • Live bekijken
    Door willekeurig te controleren wat elke werknemer op elk moment deed, kon het management ervoor zorgen dat de werknemers productief bleven.
  • Activiteitenstatistieken
    CleverControl registreert het tijdstip waarop de werknemer begon en stopte met werken. Zo kon het bedrijf overwerkt personeel opsporen.