Freelance en mijnbouw

Freelance en mijnbouw

Elke werkgever is wel eens geconfronteerd met misbruik van bedrijfsmiddelen door werknemers, van het gebruik van de kantoorprinter voor persoonlijke doeleinden tot het stelen van briefpapier. Het geval van vandaag is er een van: de werknemers gebruikten niet alleen hun kantoorcomputers voor mijnbouw, maar ook hun werktijd voor externe projecten.

Een groot ontwerpbureau uit Taiwan was bezorgd over de recente omzetdaling en zocht naar de oorzaak van het probleem. Wij stelden hen voor om hun personeel te controleren met CleverControl en te kijken of onproductiviteit de kern van het probleem is. Na het evalueren van de functionaliteit van ons systeem en het bijwonen van een demo, keurde de CEO CleverControl goed voor implementatie in het kantoor.

Slechts een week monitoring leverde al de eerste resultaten op. Het team gebruikte Line voor werkcommunicatie op kantoor. Uit de statistieken bleek dat vier ontwerpers aanzienlijk actiever waren op de messenger dan de rest van het team. Die ontwerpers waren ook minder productief dan hun collega's in de afgelopen maanden. Ze misten vaak deadlines en de kwaliteit van hun werk liet te wensen over. De manager vermoedde dat ze gewoon tijd verspilden aan niet-werkgesprekken en schakelde extra screenshots voor de chat in om dat vermoeden te bevestigen. Tegelijkertijd zag de manager onbekende ontwerpprojecten op screenshots van de computers van deze medewerkers, wat ook argwaan wekte.

De daaropvolgende controleweek leverde het bewijs van een ernstige overtreding. De vier ontwerpers werkten overdag aan freelance projecten voor concurrenten, en hadden uiteraard geen tijd voor hun directe verantwoordelijkheden. Screenshots van hun lijngesprekken met hun commissarissen en freelance projecten vormden het harde bewijs van de overtreding. De CEO nam een moeilijke beslissing om de werknemers te ontslaan, hoewel zij de meest ervaren en getalenteerde ontwerpers op kantoor waren.

Verdere controle met CleverControl bracht nog een ander verrassend probleem aan het licht. Uit logboeken van geïnstalleerde programma's en programma-activiteit bleek dat sommige werknemers hun kantoorcomputers gebruikten voor mijnbouw. De CEO moest nog zes werknemers ontslaan voor die overtreding.

De rest van het team wist dat ze onder toezicht stonden en regelde zelf hun productiviteit en hun gedrag op kantoor. Geleidelijk aan slaagde het bureau erin zijn vroegere omzetniveau terug te winnen en zelfs te overtreffen.

CleverControl is een onderdeel geworden van de beheersprocessen in het agentschap en helpt de betrokkenheid van de medewerkers te ontsluiten, knelpunten op te sporen en mogelijke overtredingen te voorkomen.

Essentiële kenmerken:

  • Gebruiker Activiteit
    Het overzicht van de activiteiten van de gebruikers maakte het mogelijk een intensief gebruik van de messenger op te sporen en suggereerde hun onproductiviteit.
  • IM-controle
    Het toezicht op de lijnbode leverde het bewijs dat de werknemers in hun werktijd aan niet-werkgerelateerde projecten werkten.
  • Programma's Activiteit
    Programmabewaking hielp bij het opsporen van mijnbouwprogramma's op kantoorcomputers.