Een afleiding opsporen in de verkoopafdeling

Een afleiding opsporen in de verkoopafdeling

Niet alle methoden voor het monitoren van werknemers leveren een even waarheidsgetrouw resultaat op dat de werkelijke situatie in het bedrijf weergeeft. De leidinggevenden van het meubelbedrijf hebben het aan den lijve ondervonden.

Het bedrijf gebruikte een gevestigd systeem van KPI's dat al jaren bestond. De managers bouwden op basis van die KPI's hun beeld op van de capaciteiten en kwalificaties van elke werknemer. De verkoopafdeling bestond bijvoorbeeld uit één leidinggevende medewerker die altijd alles op tijd en onberispelijk deed, drie "middelmatige" medewerkers die ups en downs hadden maar het meestal goed deden en één underachiever. De underachiever was een nieuwe werknemer die pas zes maanden voor het bedrijf werkte, en het management was ontevreden over zijn prestaties. Hij miste de meeste deadlines en zijn productiviteit was slecht. Het bedrijf overwoog hem binnenkort te ontslaan.

Toen de CEO van het bedrijf van zijn vriend hoorde over CleverControl, was hij sceptisch maar besloot hij het te testen op de verkoopafdeling. Hij verwachtte niet dat de software andere resultaten zou opleveren dan wat het KPI-systeem al aangaf. De leider zou de hoogste productiviteit weergeven, en de "middelste" medewerkers zouden enkele onproductieve activiteiten in het logboek hebben. Het rapport van de worstelende werknemer zou waarschijnlijk bestaan uit lange pauzes en uren op Youtube/Instagram/Twitter en dergelijke.

Tot zijn verbazing ontdekte de CEO dat de onderpresterende medewerker in feite de meest hardwerkende was. Voorspelbaar was de leidende medewerker de meest effectieve, volgens de door CleverControl verzamelde gegevens. De inactieve tijd op zijn computer bleef alleen beperkt tot de pauzes en de leidinggevende vond geen onproductieve of niet-werkgerelateerde activiteiten in zijn logboeken. Twee van de drie gemiddelde presteerders vertoonden ook adequate statistieken, maar de derde niet. De verslagen van zijn activiteiten toonden een uitgebreid gebruik van sociale media en chats, soms vier uur per dag, en zelfs een paar websites voor volwassenen. De leidinggevende vroeg zich af hoe de werknemer bevredigende resultaten kon laten zien met een dergelijke hoeveelheid onproductieve activiteiten, en verder onderzoek van de logboeken van CleverControl hielp om dit mysterie te onthullen. Dieper gravend in de rapporten van de werknemer, vond de leidinggevende merkwaardige screenshots van de werk messenger. De werknemer schoof zijn saaie en tijdrovende taken door naar de nieuwe werknemer. Toen de nieuweling probeerde te weigeren, dreigde de werknemer zijn slechte prestaties te rapporteren en "een paar extra details toe te voegen" om de nieuweling ontslagen te krijgen. Het gevolg was dat de nieuwe werknemer overwerkte, al zijn tijd besteedde aan de taken van de nietsnut en geen tijd had voor zijn eigen taken.

De CEO ontsloeg de nietsnut en gaf zijn positie aan de slecht presterende medewerker, die al snel geweldige resultaten liet zien. De leidinggevende gaf toe dat hij zonder controle met CleverControl nooit de werkelijke situatie op de afdeling zou onthullen en een hardwerkende medewerker zou ontslaan.

Essentiële kenmerken:

  • Boodschapper activiteit
    Screenshots van messenger activiteiten onthulden het ongepaste gedrag van de werknemer tegenover de nieuwe collega.
  • Social media monitoring.
    Hieruit bleek dat de werknemer een aanzienlijk deel van zijn werktijd besteedde aan ontspanning.
  • Activiteitenstatistieken
    Dankzij deze functie kon de leidinggevende zien hoe lang de werknemer zich op het werk concentreerde en hoeveel tijd hij aan afleiding besteedde.