(Nie) dobre błędy: Na co pracownicy powinni, a na co nie powinni sobie pozwalać

Networking dla Introwertyków: Jak nawiązywać kontakty

W szybko rozwijającej się firmie wszystkie procesy są bardzo dynamiczne, dlatego możliwość popełnienia błędu pojawia się częściej. Błędy są ważną częścią podejmowania decyzji, a ich brak oznacza, że zespół nie pracuje z pełną mocą. Formuła 1 najlepiej opisuje ideę podejmowania maksymalnych wysiłków. Uślizg boczny bolidu w zakrętach nie jest idealną taktyką, ale jest oznaką maksymalnego tempa i walki o jak najlepszy wynik. Jest to nieodzowny element wyścigu. Ale poślizg prowadzący do kraksy może być śmiertelny. Podobnie jest w biznesie: błędy są konieczne, ich całkowity brak jest raczej zły niż dobry, ale nie mogą stać się krytyczne.

Indywidualna strategia firmy

Każda firma powinna mieć indywidualną strategię. Kryteria tej strategii opisują, co należy, a czego nie należy robić przy podejmowaniu decyzji. Pozwala to uniknąć niektórych błędów i obiektywnie ocenić te już popełnione. Sens każdego działania tkwi w jego wyniku. W niektórych sferach ten rezultat można bardzo łatwo zmierzyć. Na przykład wynik sprzedaży jest mierzony w pieniądzach. Marketing i rozwój mogą być nieco trudniejsze do oceny, ale mierzalne zadania można wyznaczyć nawet tam. Bardzo ważne jest odpowiednie wyznaczenie zadań - muszą być one możliwe do zrealizowania, ale wartościowe i odpowiadać planowi finansowemu firmy. Przy prawidłowo ustawionych mierzalnych zadaniach łatwo jest podjąć decyzje, czy wybaczyć już popełnione błędy (i na jak długo).

W niektórych przypadkach zadania nie są czasowo wykonywane z jakiegoś powodu lub ich wynik jest trudny do oceny. W tych przypadkach można ocenić aktywność osoby. Materialny wymierny wynik jest zawsze lepszy, ale nie ma go, walka o niego wiele znaczy i jest dobrym wskaźnikiem tego, że wyniku można się wkrótce spodziewać.

Każda osoba w Acronics, zwłaszcza ta na kluczowym stanowisku, musi posiadać szereg określonych cech: czujność, szybkość reakcji, dbałość o szczegóły, częstotliwość i szybkość podejmowania decyzji, zdolność do tego, by nigdy się nie poddawać. Inne firmy mogą wymagać innej listy ważnych cech.

Zgodność z kulturą firmy jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wynik i aktywność są mierzone przez dość długi okres. Dana osoba może nie popełniać zauważalnych błędów lub mogą one nie być tak oczywiste, ale jeśli nie jest zgodna z kulturą firmy, zaufanie do niej może być bardzo niskie.

Złe błędy

Złe błędy

Do złych błędów można zaliczyć np. pasywno-agresywną postawę wobec zadań. Podczas podejmowania decyzji w dynamicznie rozwijającym się biznesie nierzadko nie jest oczywiste, co jest słuszne. Decyzje nie zawsze podejmowane są z rozmysłem i rozwagą, często mają pojawiać się sytuacje kontrowersyjne. Mimo to ludzie w firmie muszą się zgadzać, proponować własne rozwiązania, ale jednocześnie umieć właściwie przyjąć propozycje innych. Nie będąc otwarcie przeciwko zleceniu, pracownik podporządkowuje się, bierze odpowiedzialność nominalnie, ale w rzeczywistości nie wykonuje zadania, nie walczy o wynik, zaspokajając w ten sposób - świadomie lub nie - swoją potrzebę udowodnienia, że decyzja była błędna. Takie błędy są w istocie formą sabotażu, na który trudno długo pozwolić.

Jeszcze jednym złym błędem jest próba ograniczania sfer wysiłku pracownika. W małej firmie nie każdy ma ściśle określone zadania. Bardzo często możliwość przynoszenia korzyści firmie otrzymuje osoba, do której obowiązków to nie należy. Warunki funkcjonowania rozwijającego się przedsiębiorstwa można porównać do wojskowych. Zadaniem wartownika jest pilnowanie i ochrona swojego posterunku. Ale jeśli podczas warty inny żołnierz zauważy osoby zbliżające się do zakazanej granicy i po prostu zignoruje sytuację, to konsekwencji nie można tłumaczyć tym, że to nie była jego warta. Podobnie jest w biznesie: jeśli masz szansę zaangażować się w pracę, by pomóc firmie nie przegapić dobrej okazji, musisz z niej skorzystać. Najbardziej niedopuszczalne błędy pojawiają się wtedy, gdy tego nie robisz.

Osoba aktywna, która przynosi rezultaty i odpowiada kulturze firmy, zawsze cieszy się większym zaufaniem, gdy popełnia błędy. Niemniej jednak występowanie jednego i tego samego błędu musi być zauważone. Jeśli osoba nie uczy się i popełnia te same błędy, nawet drobne, ale powtarzające się ciągle, to również nie jest dobrze.

Nie należy uczyć się na każdym błędzie i nie na każdy błąd trzeba sobie pozwolić. Są sytuacje, w których człowiek popełnia błędy o katastrofalnych skutkach. Zawsze zachęcamy do zapału i determinacji, ale jeśli dana osoba bierze na siebie odpowiedzialność za zaprzeczenie powszechnej opinii, musi być pewna pozytywnego wyniku w krytycznej sytuacji. Ani zaufanie, ani zgodność z kulturą firmy, ani wysokie wyniki nie mogą usprawiedliwić błędów, które spowodowały krytyczne straty ekonomiczne lub poważne konsekwencje prawne dla firmy. Takie błędy stają się bardziej jego indywidualną odpowiedzialnością i czasem nie można ich pozostawić bez reakcji. Nawet niezamierzone błędy o katastrofalnych skutkach trudno zignorować.

Jeszcze jedną dość częstą przyczyną przykrych i niewybaczalnych błędów jest nieodpowiedzialność, łamanie umów i zwykłe lenistwo. Takiej postawy nie można usprawiedliwić i takich błędów nie można zaakceptować jako nieuniknionej części procesu decyzyjnego.

Postawa wobec błędów jest częścią strategii każdej firmy. W mojej firmie przy ocenie pracy pracownika w pierwszej kolejności liczy się wynik, w drugiej aktywność, a w trzeciej zgodność z kulturą firmy. Błędy się zdarzają, jest to niezbędne, są wręcz konieczne, ale stopień ich dopuszczalności i tolerancji wobec nich zależy od motywacji danej osoby, jej stanowiska, obowiązków oraz skali szkód ekonomicznych lub innych wyrządzonych przez błędną decyzję lub zły wynik decyzji właściwej.

Here are some other interesting articles: