5 etapów planowania kariery zawodowej

5 etapów planowania kariery zawodowej

Sens planowania kariery polega na zrównoważeniu życzeń z możliwościami. Zrównoważenie możliwości oferowanych przez rynek pracy z własnymi możliwościami osiągnięcia pożądanych szczytów kariery. Trzeba ocenić swoje życzenia i możliwości, wybrać konieczny kierunek spośród dostępnych, podjąć decyzję i działać. Wybór kierunku rozwoju zawodowego to poważna decyzja, której podjęcie jest niemożliwe bez stopniowego zbierania i analizowania niezbędnych informacji. Taka praca obejmuje zwykle 5 etapów.

Analiza Twojego obecnego statusu zawodowego

Oceń swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia. Uwzględnij wszystkie szczegóły swojego statusu, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z karierą zawodową - wiek, płeć, stan rodzinny itp. Pierwszym celem takiej analizy jest zorientowanie się w kierunkach aktywności zawodowej, w których możesz się potencjalnie spełniać. Drugim celem jest zebranie informacji o możliwościach zmiany swojego obecnego statusu zawodowego - od zmiany pozycjonowania na rynku pracy po zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do udanej kariery zawodowej.

Analiza Twoich oczekiwań i preferencji zawodowych

Przeanalizuj swoje oczekiwania i preferencje zawodowe - jakie sfery zawodowe, stanowiska i branże są dla Ciebie interesujące, na jakim stanowisku widzisz siebie w najbliższej przyszłości. Celem takiej analizy jest określenie kierunków aktywności zawodowej, w których chciałbyś się spełniać.

Analiza rynku pracy

Analizuj podaż i popyt na rynku pracy - wymagania pracodawców wobec kandydatów, treść pracy, liczbę ofert pracy, oferowany poziom wynagrodzenia. Uzupełnij i przygotuj do dyskusji listę potencjalnie dostępnych zawodów, stanowisk, branż i kierunków. Oceń doświadczenie i poziom kwalifikacji swoich konkurentów na rynku pracy.

Określenie przybliżonych wariantów swoich planów zawodowych

Określenie przybliżonych wariantów planów zawodowych i warunków zajmowania pożądanych stanowisk. Określ możliwości rozwoju cech taktycznych i technicznych niezbędnych w karierze zawodowej - wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Planowanie kariery zawodowej

Omów różne plany rozwoju swojej kariery, wybierz te najbardziej realistyczne i uzgodnij szczegóły. Nie zapominaj o zdrowym realizmie oceniając swoje plany zawodowe. Oceń krytycznie swój status zawodowy z punktu widzenia okresów rozwoju zawodowego i czynników, na które można wpłynąć. Możesz zdobyć doświadczenie i wiedzę, ale raczej nie staniesz się odnoszącym sukcesy muzykiem lub top menedżerem w banku, jeśli przez ostatnie 10 lat pracowałeś jako programista komputerowy.

Here are some other interesting articles: