17 błędnych przekonań na temat młodych liderów: Część 3

17 błędnych przekonań na temat młodych liderów: Część 3

Ostatnia część śledztwa CleverControl na temat tego, jakie błędy częściej popełniają współcześni liderzy i szefowie firm.

"Jestem mądrzejszy od moich podwładnych"

Mówi Brian Ortega, partner zarządzający agencji Global Nota:

"Najpoważniejszym błędem jest popadanie w dwa rodzaje iluzji. Iluzja niezależności: masz wrażenie, że jesteś oddzielony od swoich podwładnych i komunikujesz się z nimi na poziomie "ja jestem mądry, ty nie". Przecież zarządzanie to współzależność, sztuka rozpoznawania i zaspokajania potrzeb zespołu w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Drugą iluzją jest iluzja kontroli. Może się wydawać, że wynik zależy wyłącznie od naszych wysiłków. To nie jest prawda. Dwie osoby mogą podjąć ten sam wysiłek, ale uzyskać różne wyniki. Istnieją okoliczności metafizyczne, takie jak szczęście, dobra karma. I widać, jak jedna i ta sama idea z różnicą jakichś 2 miesięcy może być przyjęta z zadowoleniem lub przeciwnie - zrażona i niezrozumiana."

Sukces nie będzie się objawiać powoli

Komentarz Doris Contreras, prezes zarządu PR Lines:

"Z reguły menedżerowie, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, wierzą, że osiągną natychmiastowy sukces, ale należy zrozumieć, że na widoczne rezultaty możesz potrzebować co najmniej roku: będziesz musiał ciężko pracować, aby stworzyć dobry zespół, dobrą obsługę, swoją bazę klientów i reputację biznesową. Nie należy ignorować dość ważnego punktu, jakim jest planowanie biznesu. Do momentu powstania (i przez cały czas istnienia firmy) musi istnieć plan rozwoju na co najmniej rok lub dwa do przodu. Zdarza się też, że szef zapomina, że cały jego biznes jest zbudowany na pracy zespołowej. Dlatego trzeba mieć świadomość, jak współpracownicy oddziałują na siebie, jak zmotywowani i produktywni są poszczególni specjaliści i jakie najbardziej komfortowe warunki należy stworzyć zespołowi."

Nie potrzebujesz siatki bezpieczeństwa

Doris Contreras kontynuuje:

"Doświadczeni menedżerowie często nie doceniają znaczenia zarządzania kryzysowego. W każdym biznesie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jakichś nieuczciwych działań konkurencji liderzy muszą umieć kalkulować ryzyko i mieć przygotowany plan działania w sytuacjach kryzysowych. Konieczne jest stworzenie jakiegoś finansowego "funduszu ubezpieczeniowego" firmy i stworzenie jasno określonych zasad postępowania w kryzysie."

Zasługuję na dużo więcej

Komentarz autora strategii marketingowej internetowego serwisu do zamawiania różnych usług remontowych i konserwatorskich OnlineRenovate Adam Hicks:

"Najczęstszym błędnym wyobrażeniem o liderze jest to, że potrafi on skutecznie nadzorować ludzi. Młody lider jest zawsze trudnym przypadkiem, ponieważ pomimo tego, że lider jest z założenia silną osobowością, to szef wymaga jeszcze, moim zdaniem, doświadczenia, a także specyficznych umiejętności, takich jak zdolność rozumienia ludzi. Uważam, że podstawowe funkcje każdego lidera to planowanie, kontrolowanie i HR. Bez tych trzech minimalnych kompetencji menedżer nie jest menedżerem.

Wytrawni doświadczeni menedżerowie często popadają w skrajności. Tak paradoksalnie, jak każda moneta ma dwie strony, tak naprawdę zdolny i silny menedżer musi być konserwatystą i demokratą, pedantem i twórcą chaosu, psychologiem i humanistą oraz tyranem. Szczególnie smutne, jeśli menedżer osiągnął poziom swojej niekompetencji, a przekroczył poziom maksymalny i okazało się, że lata za wysoko. Tacy przywódcy jawnie lub intuicyjnie cierpią i wprowadzają niezdrową atmosferę niepewności i chaosu. Ten ostatni błąd: młody "nie-szef" nie powinien przewodzić, a starsi powinni być mądrzejsi i "trzymać się swego ostatniego".

Klient rozumie wartość mojego produktu

Komentarz Harry'ego Fernandeza, eksperta w dziedzinie innowacji i komercjalizacji substytucji importu:

"Dziś najczęściej spotykanym błędnym przekonaniem jest to, że 97,5% kadry kierowniczej uważa, że ich biznes to produkt. Nie!!! Biznes to nie produkt ani usługa, ale proces rozwiązywania problemów za pieniądze klienta. Niestety, większość liderów jest zakochana w swoim produkcie, nie ma związku z rynkiem i nie zauważa, że reakcja, która przychodzi od konsumentów, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. Druga rzecz, w której liderzy się mylą, to wartość dla klienta. Można zapytać, co to jest wartość. Jest to problem, za który druga osoba jest gotowa zapłacić. Dlatego jeśli twoi klienci nie rozumieją wartości, nie kupią. A nie kupują Twojego produktu (lub usługi) wtedy nie rozumieją co masz do zaoferowania, jaką wartość. W tym przypadku skupiasz się na czymś innym".