10 wskazówek dotyczących tworzenia zdrowej kultury korporacyjnej

10 wskazówek dotyczących tworzenia zdrowej kultury korporacyjnej

Etyka korporacyjna określa wszystkie działania firmy i ujmuje istotę marki. Początkujący przedsiębiorcy powinni najpierw zastanowić się, co chcą widzieć w swoim biznesie i zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie zdrowej kultury korporacyjnej. Proces ten powinien rozpocząć się jak najwcześniej. Nie można go zaniedbać, ponieważ z czasem coraz trudniej jest wprowadzić jakiekolwiek innowacje i zmiany. Te 10 wskazówek pomoże stworzyć pozytywną etykę korporacyjną, która przyczynia się do efektywnego rozwoju biznesu:

Rozpocznij tworzenie kultury firmy jak każde zadanie projektowe, tak jak w przypadku produktu

Firmy odnoszące sukcesy kształtują swoją kulturę korporacyjną tak, jak rozwijają produkt lub budują markę - starannie przemyślając ogólną koncepcję i szczegóły. Jednocześnie lekceważący stosunek kierownictwa do zjawiska kultury korporacyjnej może uczynić każde przedsiębiorstwo niekonkurencyjnym. Każdy ma więc prawo do wyboru wyglądu swojej firmy i charakteru stosunków przemysłowych w niej panujących, gdy określa się miejsce kultury korporacyjnej w budowaniu firmy.

Wybierz kierownika projektu

Właściciele i założyciele firm powinni inspirować i zachęcać pracowników, ale lepiej jest powierzyć zarządzanie formalnemu lub nieformalnemu liderowi zespołu, dając mu pełną swobodę działania. Często pracownicy czują się zakłopotani w kontakcie z najwyższym menedżerem lub kierownikiem i nie potrafią przekazać szczerego komentarza lub otwarcie wyrazić opinii. Szef firmy może więc nie otrzymać pewnych ważnych informacji o rzeczywistej sytuacji w zespole. A taka sytuacja obarczona jest nieprzewidzianymi problemami wewnętrznymi.

Zaangażowanie zespołu w tworzenie kultury korporacyjnej

Kultura korporacyjna nie może być wdrażana z "góry". Pozwól swoim pracownikom i współzałożycielom uczestniczyć w kształtowaniu ostatecznego wewnętrznego wizerunku firmy. Pomogą oni zrozumieć, który model kultury korporacyjnej jest najbardziej efektywny jako część Twojego modelu biznesowego.

Nie zatrzymuj się tam

Nie powinno Cię powstrzymywać to, że firma ma już wypracowaną kulturę relacji. Stale kontynuuj myślenie o tym, jak ulepszyć jej model biznesowy. Możesz czerpać inspirację z firm, które dobrze wykonują tę pracę - na przykład Zappos, Facebook czy Google.

Tworzenie i podtrzymywanie tradycji

Zespół tworzy się i łączy poprzez wspólne tradycje i rytuały. Są one 1000 razy bardziej skuteczne niż jakakolwiek prezentacja w PowerPoint. Dobitnym przykładem jest piosenka pracowników amerykańskiej sieci handlowej Wal-Mart. Adaptując to doświadczenie do swojej firmy, możesz stworzyć tradycję spotkań poza pracą. Na każdym etapie rozwoju biznesu wzmacniaj jedność firmy poprzez szkolenia pracowników i imprezy firmowe.

Pracuj z ludźmi o podobnych poglądach

Staraj się zatrudniać kandydatów o cechach osobistych i postawie, które pasują do Twojej wizji relacji w firmie. Parametry te są równie ważne przy zatrudnianiu nowego pracownika, jak jego umiejętności. Podejmij decyzję na korzyść kandydatów, którzy są gotowi dzielić i wspierać duchowe wartości firmy, i bez wahania pożegnaj tych, którzy nie pasują do twojej kultury korporacyjnej.

Kierownictwo firmy powinno być przykładem dla zespołu

Głównymi nośnikami kultury korporacyjnej są jej kierownicy wykonawczy. Dlatego liderzy muszą wyznaczać osoby, które są bliskie wizerunkowi idealnego pracownika. Ich działania powinny odpowiadać kulturze korporacyjnej, którą chce się stworzyć.

Kultura korporacyjna musi być odzwierciedlona w każdym szczególe

Przejawia się on nie tylko w stosunkach przemysłowych, ale we wszystkim, co jest związane z Twoim biznesem: w strukturze firmy, wystroju biur i sklepów, nawet w technice dystrybucji materiałów promocyjnych. Staraj się być wyjątkowo ostrożny na wszystkich poziomach działalności.

Kultura organizacyjna jako integralna część komunikacji

Kultura korporacyjna jest ramą Twojego modelu biznesowego. Wszyscy pracownicy firmy i inne osoby, zaangażowane w proces pracy, muszą być nosicielami wartości firmy: z pomocą działu HR wprowadź tę ideę do całego zespołu i zaangażuj dział marketingu w przygotowanie materiałów do edukacji i szkoleń. Marketing wewnętrzny jest nie mniej ważny niż zewnętrzny (podobnie jak promocja wartości firmowych wewnątrz organizacji). Nie zapomnij zachęcić tych członków zespołu, którzy pomagają wzmacniać kulturę organizacyjną, a innych przeszkolić na specjalnych szkoleniach.

Wymodeluj własne KPI i system monitorowania

Opracuj kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) i monitoruj dynamikę transformacji kultury korporacyjnej. Zalecałbym zrobienie tego za pomocą informacji zwrotnej 360 stopni lub rozmów jeden na jeden z ekspertami wszystkich szczebli.

"Obecna sytuacja" w środowisku biznesowym zmienia się szybko, więc wartości korporacyjne muszą się dostosować do różnych okresów w życiu firmy. Na przykład we wczesnych etapach rozwoju firmy bardziej skuteczna jest nieformalna metoda komunikacji wewnętrznej, ale jeśli chodzi o dalszy rozwój firmy, lepsze jest bardziej rygorystyczne i reguralne podejście.

Here are some other interesting articles: