10 znaków, że masz doskonałego szefa

10 znaków, że masz doskonałego szefa

Kim jest twój wymarzony szef? Jaki jest w rzeczywistości? Zapytaliśmy ponad 500 osób i przygotowaliśmy listę 10 cech, które trafnie charakteryzują nienagannego lidera.

Czyli wymarzony szef:

Inspiruje innych

Większość respondentów zgodziła się ze stwierdzeniem, że im lepszy jest twój szef jako ekspert, lider i człowiek, tym łatwiej mu przekazać entuzjazm podwładnym. Dla dobrego lidera ważne jest, aby wychować nie jednych wiernych wyznawców, ale nowych liderów i na to poświęci znaczną część czasu.

Pokonuje przeszkody

Dawanie podwładnemu swobody w osiąganiu wyznaczonych celów to doskonała polityka. Czasem jednak pracownik napotyka na swojej drodze poważne przeszkody, a brak autorytetu, kontaktów czy umiejętności uniemożliwia mu ich pokonanie. I tu właśnie wkracza szef, gotowy rozwiązać problem, który jest ponad siły dla podwładnego, niezależnie od tego, czy dotyczy dostawcy, klienta, czy innego lidera.

Rozwija relacje

Każdy lider odniesie korzyści z budowania dobrych relacji z wyższym kierownictwem, współpracownikami, pracownikami innych działów. Przypomnijmy drugi punkt: wizjonerski lider utrzymuje relacje nie tylko z tymi, którzy są w jego podległości lub tymi, którzy są nad nim, ale także z tymi, którzy są pośrednio związani z pracą lidera i pracą podwładnych.

Potrafi dostrzec potencjał innych osób

Dla dobrego lidera jest to coś w rodzaju szóstego zmysłu. Z łatwością odkrywa w ludziach początki wielkiego talentu i daje im możliwość pokazania, do czego są zdolni. Czasami dobry szef potrafi dostrzec w podwładnym znacznie więcej niż w sobie samym.

Potrafi powiedzieć "nie"

Umiejętność mówienia "nie" może uchronić zespół przed wieloma problemami, które zwykle powodują nierozsądne terminy i wygórowane cele. Umiejętność ochrony siebie i podwładnych przed czyimiś zawyżonymi oczekiwaniami często pomaga liderowi zdobyć prawdziwe zaufanie i szacunek.

Docenia bezpośredniość

Stworzenie atmosfery, w której możliwa jest informacja zwrotna i zdrowe relacje w pracy jest kluczem do zjednoczenia zespołu. Jeśli szef jest gotowy wysłuchać opinii podwładnych na temat swojej pracy to tylko wzmocni lidera.

Potrafi słuchać

Czasami pierwsze echo zbliżającej się katastrofy brzmi ledwo dostrzegalnie dla przeciętnego ucha, a wielu menedżerów woli nie zauważać problemów, dopóki nie staną się one oczywiste dla wszystkich innych. Dobry szef umie słuchać, a także brać pod uwagę problemy swoich podwładnych i robić wszystko, by nie przerodziły się one w katastrofę.

Daje przykład

Kompetentny lider jest zawsze gotowy do radzenia sobie z trudnościami, aby pokazać podwładnym, że można je pokonać. Ogólny nastrój w zespole ulega znacznej poprawie, gdy lider nie tylko szefuje, ale jest zawsze gotowy zakasać rękawy i zabrać się do pracy razem z innymi.

Widzi osobę w podwładnym

Oprócz oceny pracownika w godzinach pracy, dobry szef stara się poznać podwładnego jako osobę. Sukces każdego pracownika w dużej mierze zależy od systemu wsparcia, który jest zbudowany w jego wewnętrznym kręgu.

Jest dumny z sukcesów zespołu

I wreszcie, wzorowy szef jest dumny z sukcesów, jakie udaje się osiągnąć jego zespołowi i stara się, aby podwładni byli zainteresowani osiąganiem kolejnych celów.

Here are some other interesting articles: