Is het de moeite waard om te besparen op werving?

Is het de moeite waard om te besparen op werving?

Ik heb een buurman die vijf jaar aan zijn huis heeft gebouwd. Iedereen vertelde hem dat hij misschien een aannemer moest inhuren om het huis meteen te bouwen? Maar hij zei dat hij liever het geld spaart en het zelf zal bouwen. Nu probeert hij het huis te verkopen ook al is het nog niet af. Hij heeft er in de loop der jaren veel geld in geïnvesteerd. Zijn verkoopprijs dekt slechts de helft van de investeringen. Maar er zijn nog steeds geen kopers. Als je de totale kosten van werk, benzine, materialen en verloren tijd berekent, zie je dat de buurman gewoon het geld zou kunnen lenen dat nodig is voor een goede bouw, een team van bouwvakkers zou kunnen inhuren en 5 jaar lang in het gebouwde herenhuis zou kunnen wonen, waarbij hij alle leningen allang had kunnen afbetalen. Kijkend naar dit verhaal rijst de vraag: is het de moeite waard om te sparen en te proberen alles zelf te doen, als daardoor de totale uitgaven veel hoger blijken te zijn?

Je moet uiteindelijk toch betalen

Hoeveel een bedrijf ook zonder uitgaven werknemers wil aannemen, uiteindelijk moet het toch betalen. Om te beginnen moet u betalen voor sites over werk, tijd besteden aan interviews, en een recruiter (HR-manager) of een wervingsbureau inhuren. Het plan van aanwerving, opleiding en aanpassing van werknemers is de hoeksteen van elk bedrijf en onredelijke zuinigheid daarop kan in de toekomst ernstige problemen opleveren voor zulke zuinige bedrijven. Het is erg als het bedrijf geen "time to hire" norm heeft. Het is nog erger als er twee stadia van aanwerving zijn: wanneer een werknemer "gisteren" nodig is, en wanneer "een werknemer niet meer nodig is".

Terwijl de topmanagers misschien heel goed weten welke verliezen het bedrijf zal lijden bij het ontbreken van verkoopmanagers, een ervaren magazijnbeheerder of een servicemanager, kunnen zij zich totaal niet bewust zijn van de verliezen door het ontbreken van een secretaresse, een inkoopmanager of een boekhouder. "Tja, waarom zou ik nog een accountant aannemen? Ik verdeel het werk toch gewoon onder andere medewerkers!"

Veel mensen zien over het hoofd dat na verloop van tijd het gemis van een werknemer duidelijk wordt. Andere werknemers hebben misschien niet genoeg tijd om alle taken te voltooien, en de nieuwe verantwoordelijkheden kunnen leiden tot onregelmatige werktijden, fouten en zelfs ontslag. En dan lijdt de organisatie veel meer verlies dan het salaris van één accountant.

Wat voor soort besparing is redelijk?

Proberen te besparen op essentiële zaken heeft bijna altijd negatieve gevolgen voor een bedrijf: als het bedrijf bijvoorbeeld personeel probeert te vinden via een website met vacatures zonder een recruiter in dienst te hebben of zijn toevlucht neemt tot het inschakelen van een wervingsbureau, dan loopt zo'n organisatie het risico alle deadlines voor aanwerving te missen, wat op zijn beurt de bedrijfsprocessen kan beïnvloeden. Redelijke zuinigheid impliceert de keuze: in het algemeen hebben bedrijven (die geld willen besparen) een HR-manager in dienst en daarnaast nemen zij een wervingsbureau in dienst. De voordelen van dergelijke besparingen liggen voor de hand: een kortere aanwervingstijd en de mogelijkheid om het aanwervingsproces te volgen. De HR-managers hebben in de regel wat "werkdruk", andere taken, naast het aanwervingsproces, wat hen er niet van weerhoudt deadlines te halen en interviews af te nemen.

Ten slotte zij erop gewezen dat aanwerving een essentieel onderdeel is van elke organisatie, en als de organisatie groot genoeg is, wordt het een afzonderlijk bedrijfsproces. Besparen op essentiële zaken kan "mislopen" en leiden tot ernstige verliezen voor het bedrijf in de toekomst. Besparingen kunnen alleen redelijk zijn.

Profiteren van het NetVizor PC-bewakingsprogramma

Here are some other interesting articles: