Waarop letten bij het kiezen van een kandidaat voor de baan

Waarop letten bij het kiezen van een kandidaat voor de baan

Welke kwaliteiten een sollicitant moet bezitten en op welke daarvan u in de eerste plaats moet letten, is een kritische vraag. Aangezien fouten bij de selectie van werknemers een werkgever heel wat kunnen kosten, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Allereerst de geschiktheid van de opleiding van de sollicitant voor een vacante functie.

De procedure voor personeelsselectie omvat verschillende opeenvolgende stappen

  1. Selectie van geschikte kandidaten voor de functie.

  2. Analyse van het sollicitatiegesprek.

  3. Controle van de door een kandidaat verstrekte informatie.

  4. Besluitvorming.

  5. Uitvoering van het contract.

Een manager moet erop letten hoe vaak een sollicitant in het verleden van werkplek is veranderd. Als iemand te vaak van baan is veranderd, is het belangrijk na te gaan waarom. Misschien blijkt de kandidaat asociaal te zijn of geneigd tot conflicten en niet bereid om rekening te houden met de mening van andere werknemers. De volgende factor is de geschiktheid van de werkervaring van de sollicitant voor de functie waarvoor hij/zij solliciteert. Een toekomstige werknemer kan gewoon incompetent zijn en niet opgewassen tegen de functieverantwoordelijkheden.

Carrière is een gevoelige kwestie of het gebrek eraan om precies te zijn. Stel, iemand heeft 5 jaar als bouwvakker gewerkt en is na al die tijd niet in staat geweest voorman of gediplomeerd bouwvakker te worden. In dit geval is het duidelijk dat deze persoon niet geneigd is zichzelf te verbeteren of nieuwe dingen te leren. Volgens de statistieken heeft een persoon 3 jaar nodig om zijn of haar volledige potentieel te realiseren. Gebeurt dit niet dan is er zelfs geen sprake van competentie- of loopbaanontwikkeling. Een manager moet ook letten op welke van zijn positieve kwaliteiten werknemers benadrukken, op welke ze zich concentreren, en of sollicitanten al dan niet bereid zijn om te leren en opleidingen te volgen.

De volgende factor is dat u geen persoon kunt aannemen die niet begrijpt wat de nieuwe functie vereist. De kans bestaat dat de persoon die de baan krijgt ongelukkig is met het salaris of met de werktijden en dat zal de sfeer op de werkplek verhitten. Aanbevelingen uit vorige banen zijn ook belangrijk, want als er iemand is die alle sterke en zwakke punten van een sollicitant kent, dan is het wel zijn of haar vorige baas. Een andere belangrijke factor is het uiterlijk van een toekomstige werknemer. Als iemand niet beseft dat korte broeken voor op het strand zijn en voor een sollicitatiegesprek een klassiek pak vereist is, zal die sollicitant in de toekomst voor problemen zorgen.

Want zelfs in het allereerste stadium van kennismaking begrijpt een sollicitant niet wat discipline en een representatief voorkomen betekenen. Er moet ook worden gelet op hoe ondernemend en uitgaand iemand is en of hij of zij gemakkelijk op vragen antwoordt. Zo'n werknemer zal sociaal zijn en openstaan voor klanten.

Here are some other interesting articles: