De top 8 van veelgevraagde soft skills in 2023

De top 8 van veelgevraagde soft skills in 2023

Werkplekken zijn tegenwoordig niet meer zo lineair gestructureerd als vroeger. Samenwerking tussen afdelingen, virtuele netwerken en een enorme pool van competent talent dat de geografische grenzen overschrijdt, vereisen een evenwichtige mix van zowel cognitieve als emotionele vaardigheden. Het zijn deze zachte vaardigheden die steeds vaker worden geïdentificeerd als een kritisch onderdeel van succes op de werkplek.

Maar wat zijn zachte vaardigheden precies?

In essentie zijn zachte vaardigheden persoonlijke of sociale vaardigheden die wenselijk worden geacht op de werkplek. In tegenstelling tot harde vaardigheden, die gemakkelijk meetbaar en meer technisch van aard zijn, geven zachte vaardigheden iemands vermogen aan om goed met anderen samen te werken en zich aan te passen aan veranderende situaties.

Waarom zijn zachte vaardigheden belangrijk in 2023?

Elke functiebeschrijving is nu meer dan alleen een lijst met vereisten en een identificatie van de vaardigheden die een kandidaat de organisatie zal brengen. Het is ook een levend, ademend document dat evolueert met de trends in de markt, de strategische doelen van de organisatie en de intrinsieke behoeften van de werknemers.

Sommige organisaties benadrukken soft skills al als een cruciaal onderdeel van hun wervingsstrategieën. Neem bijvoorbeeld Google. In hun sollicitatiegesprekken worden gedrag, leiderschap en persoonlijkheid net zo goed beoordeeld als technische capaciteiten en vakspecifieke kennis.

In 2023 wordt deze aanpak steeds algemener als gevolg van de democratisering van technologie die de drempel voor innovatie heeft verlaagd, de heersende economische neergang die heeft geleid tot ontslagen en een strijd om talent, en de verschuiving van de focus van technisch inzicht naar algemene leiderschapsvaardigheden.

Wat zijn de meest gevraagde zachte vaardigheden in 2023?

 1. Emotionele intelligentie

  Er is veel literatuur gepubliceerd, vooral in de laatste twee decennia, waarin wordt uitgelegd hoe emotionele intelligentie de basis vormt voor het ontwikkelen van zachte vaardigheden en het bevorderen van besluitvaardigheid. Dit laatste is van bijzonder belang geweest voor het bedrijfsleven, en dat is begrijpelijk. Een Studie 2022 bevestigde dat emotionele intelligentie van vitaal belang is om de prestaties van een werknemer te verbeteren, omdat ze dan gemakkelijk de juiste beslissingen kunnen nemen.

  Onderzoek heeft zelfs het verband aangetoond tussen emotionele intelligentie en vermindering van stress, individueel succes, algemene intelligentie, empathisch gedrag, werktevredenheid en meer. Maar zou dit kwalificeren als een topvaardigheid in 2023? Absoluut wel.

  Bovendien is emotionele gevoeligheid en het vermogen om subtiele emotionele reacties te detecteren noodzakelijk in een onzeker economisch klimaat waarin mensen worden ontslagen en de werkloosheid ongekend hoog is.

 2. Communicatieve vaardigheden

  Grammarly heeft onlangs een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van bedrijfscommunicatie en de resultaten waren zeer positief voor het bevorderen van een gezonde communicatie op de werkplek. Ongeveer 72% van de bedrijfsleiders was het erover eens dat effectieve communicatie leidde tot een hogere productiviteit op de werkplek. 60% legde zelfs een verband tussen communicatie en het vertrouwen van werknemers. 54% van de kenniswerkers, aan de andere kant, gaf aan dat hun relaties met collega's zijn verbeterd als gevolg van effectieve communicatie.

  Vandaag de dag zijn communicatievaardigheden met betrekking tot het opbouwen van een goede verstandhouding, samenwerken met anderen en het succesvol kunnen omgaan met conflicten op de werkvloer in opkomst. Daarom is er een tendens naar coaching en trainingsprogramma's - zelfs voor leiders.

  Dus voor degenen die hun intrede willen doen in hun vakgebied of hun bestaande positie willen behouden, is het van cruciaal belang om te werken aan het verbeteren van de communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Nu heb je ook generatieve AI-tools (zoals ChatGPT) aan je zijde om je interacties te verfijnen. Het is dus makkelijker dan ooit om in dit opzicht een respectabel niveau te bereiken.

 3. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

  Terugkomend op onzekere economische tijden, dreigende recessie en ontslagen, is aanpassingsvermogen een belangrijke vaardigheid om te bezitten. Dit houdt niet alleen in dat iemand in staat moet zijn om het beste uit een bepaalde situatie te halen, maar ook dat hij de klappen van de toekomst kan opvangen.

  Dit is een vaardigheid die de laatste jaren mainstream is geworden. Veel kan worden toegeschreven aan de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende cultuur van werken op afstand en hybride werken - die nog steeds de norm is in verschillende organisaties wereldwijd. Te midden van de pandemie, McKinsey studied the role of adaptability in helping people navigate tough scenarios. The consulting giant found out that there is, indeed, a profound relationship between adaptability and a person's ability to succeed during "periods of transformation and systemic change."

  In 2023 zal een dergelijke systeemverandering onvermijdelijk zijn. Te midden van een extreme verschuiving op de werkplek als gevolg van opkomende technologieën en economische neergang, zal het voor werknemers van het grootste belang zijn om zich aan te passen en flexibel te zijn.

 4. Leiderschapsvaardigheden

  Het valt niet te ontkennen dat effectieve leiderschapsvaardigheden tegenwoordig van cruciaal belang zijn in zowat elke sector. Maar dit geldt vooral voor groeiende bedrijven die enerzijds onder druk staan van investeerders en anderzijds innovatie willen stimuleren.

  Bovendien is het niet alleen de verantwoordelijkheid van het managementteam om leiderschap te bieden (hoewel dat er wel een groot deel van uitmaakt). Leiderschapsvaardigheden zijn cruciaal voor alle afdelingen in een bedrijf - van de front-end tot de middle- en back-end teams. Deze vaardigheden moeten alomtegenwoordig zijn om een bedrijf te laten bloeien en bloeien.

  Vanuit dit perspectief zal er in 2023 een premie worden betaald voor effectieve leiderschapsvaardigheden. De kans blijkt verder uit het feit dat meer dan 70% van de bedrijven vinden het moeilijk om competente mensen aan de slag te krijgen. Veel daarvan kan worden toegeschreven aan een gebrek aan leiderschapscapaciteiten.

  In de toekomst zal het vermogen om leiding te geven aan teams die divers zijn, ook al zijn ze geografisch verspreid, van cruciaal belang zijn.

 5. Problemen oplossen en kritisch denken

  De concurrentie op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn er alleen al in 2023 ongeveer 2.10.200 werknemers ontslagen. Dus, als je op zoek bent naar een baan, is dit een van die tijden waarin je je vaardigheden en sterke punten nog eens extra onder de aandacht moet brengen.

  Probleemoplossing is het eerste waar je aan denkt als dit onderwerp ter sprake komt, en terecht. Bedrijven in 2023 hebben snelle oplossingen voor problemen nodig in plaats van langdradige oplossingen voor problemen van klanten. Er wordt ook veel waarde gehecht aan kritisch denken. Het vermogen om informatie kritisch te analyseren om de juiste beslissingen te nemen is van onschatbare waarde.

  Neem het voorbeeld van de technische ruimte. Van de 183 startups in de eerste lichting van 2023 van Y Combinator, 51 waren AI-gericht. Iedereen wil een deel van de AI-taart. Om bij te blijven zullen mensen worden opgeleid en bijgeschoold. Maar betekent dat per se dat ze hun traditionele vaardigheden verliezen? Helemaal niet.

  Dit is een tijd waarin je goed afgerond moet zijn. En als je de belangrijkste probleemoplossende vaardigheden hebt om op terug te vallen, is dat een groot voordeel.

 6. Samenwerking en teamwerk

  "For too long, workplace friendships have been left to chance. Yet the research is clear: feeling connected to our colleagues elevates productivity, reduces turnover, and fosters better teamwork," writes the award-winning psychologist Ron Friedman in Harvard Business Review.

  Een toename in kameraadschap op de werkplek vertaalt zich in een beter, gelukkiger personeelsbestand dat in staat is om samen te werken en te innoveren. En dat heeft verschillende redenen:

  • Ten eerste bevordert het vertrouwen en helpt het conflicten op de werkplek te voorkomen.
  • Het kan ook helpen als tegengif voor verzoening en conflicten.
  • Het versterkt de creativiteit
  • Het bevordert een positievere werkomgeving
  • Het is geweldig voor het moreel

  With the advent of new technologies that are poised to further transform the workplace, collaboration skills will be in more demand than ever before. Shared goals and shared endeavours are going to be pivotal in building businesses — no matter the size of each operation. Friedman furthers the value of collaboration by stressing that "shared goals can also foster team-building outside the office."

 7. Tijdmanagement en organisatie

  James Clear famously said in his book Atomic Habits - "Your outcomes are a lagging measure of your habits."

  Een van de meest onderschatte aspecten van inzetbaarheid is discipline in de manier waarop je je dagelijkse activiteiten uitvoert. En het gaat er niet alleen om dat je doelen kunt stellen en deadlines kunt halen. Het gaat er eerder om dat je in staat bent om je tijd zo te managen dat je de belangrijke dingen bereikt.

  Het vermogen om te organiseren is ook cruciaal (en dat hoeft niet per se aan tijd gebonden te zijn). Het betekent dat je je bureau, inbox, enz. moet kunnen ontdoen van rommel. Het betekent je bestanden op orde hebben en dingen kunnen terugvinden wanneer dat nodig is. Het gaat echter niet alleen om tastbare dingen. Het gaat er ook om dat je georganiseerd en methodisch denkt.

  Het zou een understatement zijn om te zeggen dat er in 2023 veel vraag is naar tijdmanagement en organisatie. Het zijn in feite de rudimentaire (maar tegelijkertijd meest uitdagende) bouwstenen van succes in elke branche.

 8. Veerkracht en stressmanagement

  Stel dat je werkt in een organisatie die dienend leiderschap nastreeft. De houding van de manager is zeker een kritieke factor - omdat hij het begrip dienend leiderschap en de onderliggende cultuur introduceert. Zelfs in moeilijke tijden heb je mensen om op terug te vallen en de problemen te schetsen waarmee je geconfronteerd wordt.

  Maar hoe vaak krijgt een werkplek eigenlijk de kans om zich te koesteren in de glorie van zo'n leiderschapsstijl? Het komt veel vaker voor dat mensen in situaties terechtkomen die minder wenselijk zijn. Ze kunnen gevraagd worden om werk te doen dat ze niet leuk vinden, of ze kunnen te maken krijgen met mensen die hen tegen de haren instrijken.

  Het gaat erom dat je stress begrijpt en ermee om kunt gaan. Als je een hoge tolerantie hebt voor tegenslagen, is de kans groot dat je gemakkelijker met stressvolle situaties omgaat. Het vermogen om positief te blijven bij tegenslag en het vermogen om nuchter te blijven, zullen zeer gewaardeerd worden.

In een notendop

De wereldwijde beroepsbevolking staat grote veranderingen te wachten in 2023. Bovendien zullen veel van deze veranderingen niet per se aangenaam zijn. Maar als je ze bekijkt als kansen (in plaats van bedreigingen), zou je wel eens in een goede positie kunnen komen te verkeren om je voordeel te doen met de veranderingen. De soft skills die hierboven zijn opgesomd, zijn er slechts enkele van die zeer gewaardeerd zullen worden.

Here are some other interesting articles: