De rol van bedrijfscultuur in het verhogen van de productiviteit van werknemers

De rol van bedrijfscultuur in het verhogen van de productiviteit van werknemers

Het dynamische werklandschap van vandaag vraagt om een goed begrip van de factoren die de prestaties van werknemers beïnvloeden. De bedrijfscultuur speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de individuele en collectieve productiviteit. Dit artikel gaat in op de positieve invloed van de bedrijfscultuur op de prestaties van werknemers en biedt voorbeelden uit de praktijk en praktische strategieën voor het cultiveren van een bloeiende werkomgeving.

Bedrijfscultuur begrijpen

Metaforisch gesproken is bedrijfscultuur de unieke persoonlijkheid van een organisatie. Het omvat de gedeelde waarden, overtuigingen en gedragingen die vorm geven aan de manier waarop werknemers met elkaar, hun klanten en de organisatie als geheel omgaan. Deze ongeschreven gedragscode beïnvloedt aanzienlijk hoe werknemers denken, voelen en handelen op de werkplek.

Bedrijfscultuur verenigt verschillende kerncomponenten:

 • Waarden zijn de fundamentele principes die de besluitvorming en het gedrag sturen, bijvoorbeeld integriteit, innovatie, samenwerking of klantgerichtheid.

  Bedrijven als Google en Tesla moedigen experimenteren en het nemen van berekende risico's actief aan. Hun waarden van innovatie en voortdurende verbetering creëren een cultuur waarin werknemers niet bang zijn om te falen, te leren en het opnieuw te proberen.

  Bedrijven als Salesforce en McKinsey & Company leggen de nadruk op doelen, statistieken en verantwoordelijkheid. Hun focus op resultaten creëert een cultuur waarin werknemers gedreven zijn om doelen te bereiken en ambitieuze deadlines te halen.

 • Overtuigingen zijn de onderliggende veronderstellingen over hoe de wereld werkt en wat de beste manieren zijn om binnen de organisatie te werken.
 • Normen zijn de onuitgesproken verwachtingen die gedrag bepalen, zoals kledingvoorschriften, communicatiestijlen en de manier waarop succes wordt gevierd.
 • Praktijken zijn de vaste routines en manieren waarop dingen gedaan worden, inclusief leiderschapsbenaderingen, beloningssystemen en besluitvormingsprocessen.
 • Artefacten zijn de tastbare symbolen en fysieke manifestaties van de cultuur, zoals kantoorinrichting, bedrijfsevenementen of zelfs het bedrijfslogo.

Inzicht in de bedrijfscultuur is essentieel, omdat deze onlosmakelijk verbonden is met de dagelijkse werkomgeving. De diepgaande invloed ervan op het gedrag en de houding van werknemers maakt het een krachtige hefboom voor het verhogen van de productiviteit, die we in de volgende sectie zullen onderzoeken.

De invloed van bedrijfscultuur op de productiviteit van werknemers

Een sterke bedrijfscultuur gaat verder dan het logo of de missieverklaring van een bedrijf. Het bevordert een omgeving die een directe invloed heeft op het gedrag, de houding en uiteindelijk de productiviteit van werknemers. Dit is hoe:

Een sterke bedrijfscultuur verhoogt de betrokkenheid en motivatie van werknemers

Werknemers die zich gewaardeerd voelen, zijn in wezen meer betrokken en intern gemotiveerd. Studies van Gallup tonen aan dat betrokken werknemers 21% productiever zijn dan hun collega's die niet betrokken zijn. Bovendien zijn zeer betrokken teams 21% winstgevender dan teams met een lage betrokkenheid.
Als werknemers het gevoel hebben dat hun werk aansluit bij de missie en waarden van het bedrijf, ervaren ze bovendien een groter gevoel van doelgerichtheid en verbondenheid. Patagonia, dat bekend staat om zijn milieuactivisme, trekt werknemers aan die gepassioneerd zijn over duurzaamheid en houdt ze vast, wat leidt tot zeer gemotiveerde werknemers.
Het geval van een van onze klanten is nog een echte bevestiging dat de bedrijfscultuur een belangrijk middel is om motivatie en betrokkenheid te stimuleren.
Een groeiende online retailer werd geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van productiviteit en betrokkenheid van werknemers. Uit de logboeken van CleverControl bleek dat hun werknemers moeite hadden om gefocust te blijven en tot 22% van hun tijd besteedden aan niet-werkgerelateerde websites zoals sociale media. Enquêtes onder medewerkers wezen op een laag moreel en een lage motivatie. Dit had gevolgen voor de algehele efficiëntie en klantenservice, waardoor het groeipotentieel van het bedrijf werd belemmerd.
Op zoek naar verbetering implementeerde het bedrijf verschillende initiatieven om de productiviteit en betrokkenheid te verbeteren, waaronder het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur. Deze culturele elementen omvatten:
 • Regelmatige teamvergaderingen en persoonlijke sessies met managers;
 • Samenwerkingssessies om doelen te stellen;
 • Openbare erkenning van de goed presterende werknemers tijdens maandelijkse vergaderingen;
 • Boeiende teambuildingactiviteiten.

Resultaten:

De gecombineerde aanpak van het gebruik van CleverControl en het implementeren van elementen van een positieve bedrijfscultuur leverde binnen vier maanden aanzienlijke resultaten op:

 • Gegevens uit de logboeken van CleverControl toonden een verbetering van 12% in de productiviteit van medewerkers. Dat vertaalde zich in meer tijd besteed aan kerntaken en verbeterde efficiëntie.
 • De daaropvolgende personeelsenquêtes onthulden een merkbare toename in betrokkenheid en motivatie van de werknemers. De open communicatiekanalen en teambuildingactiviteiten bevorderden een gevoel van saamhorigheid en doelgerichtheid, wat leidde tot een positievere werkomgeving.
 • Met meer focus en een hogere werknemersmoraal zag het bedrijf verbeteringen in de interacties met klanten en in de omzet.
Doelbeperking en gegevensbeveiliging

Bedrijfscultuur vergemakkelijkt afstemming op doelen en waarden van de organisatie

Een duidelijke en goed gedefinieerde bedrijfscultuur biedt werknemers een routekaart voor besluitvorming en gedrag, zodat ze op één lijn zitten met de doelen en waarden van de organisatie.

Als werknemers de waarden van het bedrijf begrijpen en omarmen, raken ze betrokken bij het succes ervan. Dit vertaalt zich in een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat leidt tot een productiever en meer samenwerkend personeelsbestand.

Bedrijfscultuur bevordert teamwerk en samenwerking

Een positieve cultuur bevordert vertrouwen en open communicatie tussen collega's. Het resultaat is dat het team naadloos kan samenwerken, kennis kan delen, problemen kan oplossen en daardoor efficiënter en innovatiever kan werken.

Een positieve cultuur betekent psychologische veiligheid voor iedereen. Wanneer werknemers zich op hun gemak voelen om ideeën te delen, risico's te nemen en opbouwende kritiek te geven zonder bang te hoeven zijn voor repercussies, bevordert dit een cultuur van leren en samenwerken, wat uiteindelijk de productiviteit verhoogt.

Deze positieve effecten van de bedrijfscultuur zijn niet louter theoretisch. Uit een onderzoek van de Universiteit van Warwick bleek dat bedrijven met een sterke focus op het welzijn van werknemers hun productiviteit met 13% zagen toenemen.

Zoals we kunnen zien, is een sterke bedrijfscultuur van vitaal belang voor de productiviteit, het comfort en het behoud van werknemers. Maar hoe creëer je er een?

In het volgende gedeelte worden praktische strategieën besproken voor het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur en het plukken van de bijbehorende vruchten.

Strategieën voor het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur

Het opbouwen van een bloeiende bedrijfscultuur vereist opzettelijke inspanningen en voortdurende betrokkenheid van het leiderschap. Leiders spelen een cruciale rol in het vormgeven van de werkomgeving. Wees een rolmodel voor je team door de waarden van het bedrijf te belichamen en gedrag te laten zien dat je van je werknemers verwacht.

Door open communicatie en transparantie voelen werknemers zich geïnformeerd, gehoord en gewaardeerd. Door hen in staat te stellen beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid voor hun werk te nemen en hun ideeën in te brengen, wordt een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid gevoed, wat uiteindelijk leidt tot productievere en meer betrokken werknemers.

Het creëren van een ondersteunende en inclusieve omgeving vereist een veelzijdige aanpak. Het implementeren van krachtige initiatieven op het gebied van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DE&I) zorgt ervoor dat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en in staat wordt gesteld om zijn of haar unieke vaardigheden en perspectieven in te brengen. Hier volgen enkele voorbeelden van dergelijke initiatieven:

 • Training in onbewuste vooroordelen: Leer werknemers om hun eigen onbewuste vooroordelen te herkennen en te beperken, zodat eerlijke besluitvorming wordt bevorderd bij aanname-, promotie- en ontwikkelingsprocessen.
 • Werknemersgroepen (ERG's): Ondersteun door werknemers geleide groepen op basis van gedeelde identiteiten. ERG's bieden ondersteuning, netwerken en treden op als pleitbezorgers voor ondervertegenwoordigde gemeenschappen.
 • Blinde cv-reviews: Verwijder identificerende informatie zoals namen en adressen uit cv's om vooroordelen in het eerste screeningproces van kandidaten te minimaliseren.
 • Samenwerkingsverbanden met de gemeenschap: Partnerschappen aangaan met lokale organisaties die zich richten op het bevorderen van economische ontwikkeling, onderwijs of initiatieven op het gebied van sociale rechtvaardigheid binnen ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

Recognizing and celebrating employee achievements, both big and small, promotes a sense of accomplishment and motivates individuals and teams to strive for excellence. These do not necessarily have to be formal, such as company-wide announcements, award ceremonies, or career advancement. Informal or creative celebrations will be no less inspiring and motivational. For example, Travelodge, a large hotel chain company from the UK, uses a platform called "High Fives" where employees can publicly acknowledge and thank their colleagues for their support and contributions. Zappos, an American online shoe and clothing retailer, has a physical "WOW Wall" where employees recognize exceptional customer service stories. There are lots of such informal initiatives to explore: gamification, skill-haring opportunities, team celebrations, personalized gifts or experiences, and more. Your choice will depend on your company's values and priorities.

Het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé en het prioriteit geven aan het welzijn van werknemers geeft een sterk signaal af dat het bedrijf om zijn werknemers geeft als individuen, niet alleen als werknemers. Dergelijke initiatieven kunnen bestaan uit het aanbieden van flexibele werkregelingen, toegang tot hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid en het stimuleren van gezonde gewoonten.

Het afstemmen van beleid en praktijken op culturele waarden versterkt de gewenste werkomgeving. Door mensen aan te nemen die zich kunnen vinden in de waarden van het bedrijf en te zorgen voor een soepele inwerkervaring die de gewenste cultuur versterkt, wordt de basis gelegd voor succes op lange termijn.

Het invoeren van rituelen en tradities die culturele normen versterken, zoals bedrijfsevenementen, teambuildingoefeningen en het vieren van mijlpalen, kan een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid bevorderen. Een goed voorbeeld van dergelijke praktijken is het programma van Amazon genaamd Dogs at Work, waarbij werknemers hun goed opgevoede huisdieren mee naar kantoor mogen nemen. Deze traditie is bedoeld om het moreel van werknemers te verhogen, stress te verminderen en een meer ontspannen en vriendelijke werkomgeving te creëren. Veel werknemers zeggen dat hun favoriete deel het zien van de blije gezichten van hun collega's is als ze honden zien in de gangen of onder de bureaus.

Het regelmatig beoordelen van de effectiviteit van culturele initiatieven en deze waar nodig aanpassen, zorgt ervoor dat de cultuur relevant en dynamisch blijft en de veranderende doelen en doelstellingen van de organisatie blijft ondersteunen.

Conclusie

De positieve invloed van de bedrijfscultuur op de productiviteit van werknemers is onmiskenbaar. Een sterke cultuur, gekenmerkt door gedeelde waarden, ondersteunende praktijken en oprecht leiderschap, bevordert een werkomgeving waarin werknemers zich gesterkt, betrokken en gemotiveerd voelen om het beste van zichzelf te geven. Dit vertaalt zich in een hogere productiviteit, innovatie en uiteindelijk succes voor de organisatie.

Investeren in het opbouwen en koesteren van een positieve bedrijfscultuur is niet zomaar een uitgave, maar een strategische investering. Door prioriteit te geven aan een bloeiende werkomgeving, kunnen bedrijven profiteren van de aanzienlijke voordelen van zeer productieve en toegewijde werknemers, die klaar staan om de organisatie naar het bereiken van haar volledige potentieel te stuwen.

De oproep tot actie is duidelijk: organisaties moeten prioriteit geven aan het cultiveren van een positieve en impactvolle bedrijfscultuur. Door de strategieën die in dit artikel worden beschreven actief te implementeren, kunnen bedrijven een werkomgeving creëren waarin werknemers gedijen en het ware potentieel van hun grootste bezit - hun mensen - ontsluiten.

Here are some other interesting articles: