De impact van ChatGPT op de juridische sector: Balanceren tussen voordelen voor de workflow, zorgen over de beveiliging en angst voor baanverlies

De impact van ChatGPT op de juridische sector: Balanceren tussen voordelen voor de workflow, zorgen over de beveiliging en angst voor baanverlies

De buzz rond ChatGPT beveiligen 100 miljoen gebruikers slechts twee maanden na de lancering was ongeëvenaard. De door OpenAI ontwikkelde AI chatbot was een revolutie in de ware zin van het woord. Je kon elke vraag intypen en kreeg vrijwel onmiddellijk (en heel redelijk) antwoord. Van alledaagse vragen tot ingewikkeld juridisch papierwerk, ChatGPT kon het allemaal.

Natuurlijk, naarmate de hype afnam en de alomtegenwoordigheid van de technologie opvallender werd, begonnen de industrieën zich al snel bewust te worden van de mogelijke verstoringen van de workflow. Rond het einde van maart, Goldman Sachs meldde dat er wereldwijd ongeveer 300 miljoen banen verloren zouden kunnen gaan door AI-gedreven automatisering. Deze ontnuchterende herinnering aan de wereld creëerde al snel een gevoel van urgentie binnen bedrijven om voordeel te halen uit deze technologie en haar potentieel. Aan de andere kant leidde het echter ook tot een gevoel van angst en vrees.

Zoals het er nu voor staat, overstijgt de notie van het potentieel van AI en de daarmee gepaard gaande bezorgdheid over banenverlies de bedrijfs- en durfkapitaalwereld. Het is doorgedrongen tot het mainstream lexicon in alle bedrijfstakken, waarvan vele direct beïnvloed zullen worden door AI. Daarom zal deze blogpost dienen als een verhelderende verkenning van de impact van ChatGPT op de juridische sector en wat dit kan betekenen voor juridische professionals in de toekomst.

ChatGPT en de juridische sector - Wat is er gezegd?

Andrew Perlman, in zijn artikel voor de Harvard Law School, schrijft dat "ChatGPT kan een nog belangrijkere verschuiving inluiden dan de komst van het internet." En dat belooft veel goeds als je kijkt naar de mogelijke implicaties van de technologie voor de advocatuur. Denk hier eens over na: het dagelijkse werk van een advocaat bestaat uit veel herhaling, zoals het schrijven van briefings, het onderzoeken van precedenten en het voorbereiden van documenten. Deze taken kunnen tijdrovend en vervelend zijn. Het zijn ongetwijfeld cruciale onderdelen van het werk, maar ze laten weinig ruimte over voor creativiteit of een kans om strategisch en buiten de gebaande paden te denken.

ChatGPT biedt hier een oplossing, zodat advocaten de vervelende aspecten van hun werk kunnen automatiseren en tijd kunnen vrijmaken voor zinvollere taken. Dat betekent dat ze zich kunnen richten op de creatieve, strategische aspecten van hun werk - de aspecten die echt een menselijke aanpak vereisen. Neem dit voorbeeld uit Perlman's beoordeling van de chatbot. Hij vroeg de bot om een onderzoeksartikel te schrijven over de mogelijke toepassingen van ChatGPT in de advocatuur. De bot antwoordde dat hij kon helpen met juridisch onderzoek, het genereren van briefings, het doorgeven van algemene juridische informatie aan gebruikers en zelfs het uitvoeren van een grondige juridische analyse op basis van het vastgestelde beleid.

Een recente Artikel van Thomson Reuters onderzocht de rol van ChatGPT (en generatieve AI in het algemeen) in het juridische kader door de use cases, zorgen en beperkingen te analyseren die tijdens het recente Legalweek-evenement aan bod kwamen. Danielle Benecke, oprichter van een advocatenkantoor, gaf tijdens het evenement aan dat "bedrijven en andere ondernemingen altijd al op deze ongestructureerde gegevens hebben gezeten" en dat generatieve AI-technologieën levensvatbaar zouden kunnen zijn bij het "[superchargen] van de meest waardevolle, reeds bestaande servicelijnen van het bedrijf".

Er is dus optimisme en het potentieel van generatieve AI-technologieën in juridische kaders is duidelijk. Toch zijn er nog veel zorgen die moeten worden weggenomen voordat ChatGPT. Zo is er de discussie rond:

 • AI-hallucinaties die tot verkeerde beslissingen kunnen leiden
 • AI-gestuurde beslissingen die tot oneerlijkheid kunnen leiden
 • Ineffectieve taalkundige bedrevenheid in verhouding tot de verfijning van de juridische taal
 • Gebrek aan precisie in beslissingen door beperkingen in de interpretatie van juridische concepten

Het lijkt erop dat ook met deze beperkingen rekening wordt gehouden. Een rechter in Cartagena, Colombia, integreerde ChatGPT in zijn workflow voor juridische beslissingen tijdens zittingen. Hij zei dat hoewel ChatGPT niet echt een vervanging was voor menselijke besluitvorming, het goed werkte om "de tijd die besteed wordt aan het opstellen van zinnen te optimaliseren, na het bevestigen van de informatie die door AI wordt geleverd".

Wat zegt dit ons? Op AI gebaseerde tools hebben het potentieel om veel ondersteuning te bieden bij het begrijpen van juridische documenten en het genereren ervan. En dat roept de vraag op - hoe wordt dit in de praktijk ontvangen?

Het onderzoek van CleverControl onthult wat er in de praktijk gebeurt

We hebben onlangs een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder 93 advocatenkantoren. We vroegen hen naar hun ervaringen met AI-tools (met name ChatGPT), hoe ze deze hebben ingezet, wat hun percepties en verwachtingen zijn en wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de AI-mens workflow binnen deze advocatenkantoren. De antwoorden waren positief over het gebruik van AI-gebaseerde tools zoals ChatGPT.

 • Bijna 30% van hen gaf aan dat ze ChatGPT gebruiken als een van hun werkinstrumenten.
 • Vier advocatenkantoren onthulden zelfs dat hun paralegals (juridische assistenten) 70% van hun tijd besteden aan het werken met ChatGPT.
 • Gemiddeld besteedden advocatenkantoren 2-3 uur per dag aan het gebruik van ChatGPT.

Als we deze bevindingen in kaart brengen Gartner's voorspellingen voor 2022 Over de evolutie van juridische technologie zijn er sterke aanwijzingen dat AI-gebaseerde tools meer en meer geaccepteerd zullen worden in de juridische sector. Gartner schetste bijvoorbeeld dat:

 • 50% van het juridische werk tegen 2024 zal geautomatiseerd zijn
 • 25% van de uitgaven voor bedrijfsjuridische toepassingen zou worden geassocieerd met niet-gespecialiseerde technologieleveranciers
 • Tegen 2025 zullen de budgetten voor juridische technologie 3x zo groot zijn als in 2020.

ChatGPT en de juridische arbeidsmarkt - Wat is er aan de hand?

In maart 2023 onthulden onderzoekers van Princeton University, UPenn en New York University welke industriële domeinen het meest zijn blootgesteld aan de toenemende invloed van AI. De onderzoek legale diensten" een hoog risico op blootstelling aan geavanceerde taalmodellen. Onderzoekers namen profielen op zoals advocaten, paralegals en juridische assistenten, en juridische secretaresses om dit argument te staven.

Teruggrijpend op het bovenstaande rapport van Goldman Sachs, bevestigde de investeringsbank ook de blootstelling aan hoge risico's - door te schetsen hoe 44% van de juridische werklast geautomatiseerd zou kunnen worden. Dus als ChatGPT steeds meer geaccepteerd wordt in de juridische sector, zal het een aanzienlijke invloed hebben op hoe de juridische banenmarkt zich ontwikkelt.

Aan de ene kant kunnen advocatenkantoren het gebruiken om de kosten voor interne activiteiten te verlagen. Aan de andere kant zouden ze minder werknemers kunnen aannemen. Dat betekent natuurlijk niet dat advocaten overbodig worden. Maar het weerspiegelt wel de verschuiving in de markt. Laten we eens dieper ingaan op deze zorgen:

 • Baanverlies - Het laaghangende fruit

  Paralegals en juridisch assistenten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, analyseren en doorzoeken van grote hoeveelheden juridische documenten en gegevens, zullen hier waarschijnlijk het meest mee te maken krijgen. De huidige grote taalmodellen (LLM's) en de daarop ontwikkelde technologieën (zoals GPT 3.5 en GPT 4 die ChatGPT voeden) zijn de meest "geavanceerde" op het gebied van AI-gebaseerde tools.

  Aangezien deze modellen gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd bovenop de huidige paralegale systemen, is het waarschijnlijk dat de paralegals in advocatenkantoren het een uitdaging vinden om te concurreren met ChatGPT, vooral voor repetitieve taken.

  Deze trend is in feite langzaam aan het doorzetten in alle geografische gebieden. Neem het voorbeeld van de VS. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics schetst dat de mogelijkheden voor "kantoor- en administratieve ondersteunende beroepen" in de loop der jaren zijn afgenomen. Tegen 2031 verwachten ze ongeveer 880.800 banen minder om mee te adverteren op de markt.

 • De zorgen over vertekening en onnauwkeurigheid

  Toen OpenAI onlangs hun meest geavanceerde taalmodel tot nu toe (GPT-4) uitbracht, schetsten ze hoe het was 40% nauwkeuriger dan de vorige iteraties. Dit was in lijn met de bezwaren die werden geuit rond AI-hallucinaties en bias in chatbots.

  De nauwkeurigheid van AI-gebaseerde technologieën, met name taalgebaseerde technologieën, is de afgelopen jaren met een verbijsterende snelheid verbeterd. Een uiterst geavanceerde en gereguleerde sector als de juridische sector brengt echter nieuwe problemen met zich mee - de juridische taal en concepten zijn vaak erg complex, waardoor het moeilijk is om ChatGPT dezelfde complexiteit mee te geven.

  Het is duidelijk dat er veel voorbereidend werk gaat zitten in juridisch onderzoek, dus het gebrek aan taalkundige bedrevenheid kan leiden tot ongepaste en bevooroordeelde beslissingen. En het gaat niet alleen om de taalkundige vaardigheden van ChatGPT. De mogelijkheid dat AI-gebaseerde technologieën chauvinistisch worden gebruikt op mensen is ook het overwegen waard.

  Er is natuurlijk ook een sprankje hoop dat voortkomt uit de complexe aard van de industrie en de relatief saaie en ongecompliceerde output van generatieve AI-technologieën zoals ChatGPT.

Wat is de weg vooruit voor advocatenkantoren?

De kracht en de inefficiëntie van generatieve AI-technologieën zijn dit jaar volop in beeld geweest. De juridische sector heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd, iets wat wordt gestaafd door een enquête van Thomson Reuters onder juridische professionals in de VS, het VK en Canada. Ongeveer 15% van de advocatenkantoren waarschuwingen gegeven over het gebruik van ChatGPT op het werk. 6% had het gebruik zelfs helemaal verboden.

Hetzelfde onderzoek suggereerde echter ook dat meer dan 80% van de kantoren het potentieel van AI erkent om te worden geïntegreerd in een bepaalde workflow in het juridische ecosysteem. Dus hoe moeten advocatenkantoren, te midden van deze onzekerheid over de levensvatbaarheid van de technologie, plannen maken voor de toekomst en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

 1. Zwarte dozen in de gaten houden

  Naarmate het gebruik van ChatGPT en andere generatieve AI-gebaseerde technologieën in de juridische sector blijft toenemen, is het waarschijnlijker dat er ongepaste en bevooroordeelde beweringen worden gedaan. Advocatenkantoren moeten uitkijken voor vooroordelen en onnauwkeurigheden in de output die wordt geleverd door ChatGPT. Het is essentieel voor juridisch personeel om deze output nauwkeurig te onderzoeken en waar nodig correcties aan te brengen. Transparantie is immers een belangrijk onderdeel van goed juridisch werk.

 2. Bereid je voor op het onbekende

  Over het algemeen ontwikkelen regelgevings- en nalevingskaders zich in een traag tempo. Hoewel deze kaders soms tot ongunstige resultaten leiden, introduceren ze ook duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Advocatenkantoren moeten voorbereid zijn op de onbekenden die in dit opzicht in het verschiet liggen. Ze kunnen dit doen door ervoor te zorgen dat ze op één lijn zitten met de toepassing van ChatGPT en andere AI-gebaseerde technologie in hun bedrijf.

 3. Holistisch inzicht ontwikkelen in het dagelijkse AI-gebruik binnen het bedrijf

  Bij het onderzoek onder advocatenkantoren ontdekten we ook dat veel van deze organisaties inzicht hebben gekregen in de patronen van AI-gebruik op hun afdelingen door gegevens te analyseren die zijn verzameld door CleverControl .

Nu we dichter bij de tijd komen dat ChatGPT en generatieve AI-gebaseerde technologieën alomtegenwoordig worden in de juridische sector, kunnen bedrijven hun inzichten uit CleverControl gebruiken om holistisch inzicht te behouden in het gebruik van ChatGPT en andere generatieve AI-gebaseerde technologieën. Ze kunnen zelfs strategieën opstellen voor:

 • Hoe maak je het proces dat uiterste verfijning met zich meebrengt menselijk?
 • Wat zijn de "sweet spots" en "black spots" in het gebruik van ChatGPT op verschillende afdelingen?
 • Wat zijn de meest toepasbare use cases van ChatGPT op verschillende afdelingen?

Al met al suggereren deze bevindingen dat AI-gebaseerde technologieën de belofte inhouden van automatisering in de juridische sector. Het is noodzakelijk dat bedrijven voorop blijven lopen om maximale waarde uit deze technologieën te halen en hun werknemers in het proces te versterken.

Here are some other interesting articles: