Slacker als symptoom

Slacker als symptoom

Veel werkgevers geloven dat het opbouwen van een team hun enige doel is. Maar IT-ontwikkelaars vinden dat het team periodiek moet worden getest op de aanwezigheid van nietsnutten Volgens de statistieken besteden werknemers in bedrijven met meer dan 50 mensen 38% van de tijd aan hun directe verantwoordelijkheden, 36% - aan werkgerelateerde zaken en 26% - aan niet-definieerbare activiteiten.

Deze cijfers zijn afkomstig van de ontwikkelaars van CleverControl software voor het monitoren van werknemers. Volgens hen kwam het idee voor het programma voort uit het besef dat elk bedrijf goed draait onder één voorwaarde - wanneer alle werknemers eerlijk en verantwoordelijk zijn. Twee bedrijven in dezelfde markt met gelijke beginvoorwaarden kunnen dramatisch verschillende resultaten hebben, omdat de ene commercieel directeur eerlijk was, en de andere extra inkomsten kreeg van concurrenten van bedrijven.

Surveillance groeit

"We dachten na over hoe we managers een betrouwbaar instrument konden geven om te begrijpen wie wie is in het team: wie er echt werkt en wie er alleen maar over praat," zegt een van de hoofdontwikkelaars Mark Masters. Toen beseften ze dat het een softwareproduct moest worden, verstoken van subjectiviteit "Toen we ons product begonnen te introduceren, leek het alsof bedrijven vol zitten met luie en gewetenloze mensen," lacht Mark, "maar toen realiseerden we ons dat, als werknemers veel tijd doorbrengen op niet-zakelijke websites, of persoonlijke e-mails schrijven, dit betekent dat sommige bedrijfsprocessen niet goed op elkaar zijn afgestemd."

Bijvoorbeeld, de marketingafdeling heeft, om welke reden dan ook, de verkopers slechts 1000 contacten gegeven, hoewel zij een veel groter aantal klanten konden contacteren. Het doel is bereikt en de volgende maand is het vastgesteld op precies hetzelfde aantal, dus het verkoopteam blijft gewoon op halve kracht werken, en het programma kan dergelijke gevallen registreren.

Met andere woorden, niet alle bedrijven zijn in staat het maximale niveau van resultaten te bepalen dat van werknemers kan worden geëist. "Ons programma mag managers niet aanmoedigen om strafmaatregelen te gebruiken. Iemand ontslaan is het gemakkelijkste wat je kunt doen. In plaats daarvan moeten we de reden van het verslappen achterhalen, want de ervaring leert dat de meeste mensen pas doelloos op internet gaan surfen als ze snel klaar zijn met alle taken of als ze geen duidelijke doelstellingen hebben." Vaak zijn er andere situaties - waarin het niet mogelijk is om recht te spreken zonder controlesystemen, aldus de ontwikkelaar.

"In de verkoopafdeling van elk bedrijf is er bijvoorbeeld altijd een werknemer die de doelstelling haalt en een die dat niet kan. Maar soms blijkt verrassend genoeg dat de eerste veel tijd doorbrengt op sites die geen verband houden met de werktaken, maar de tweede niet. In feite gebruikt hij of zij het internet alleen voor werkgerelateerde browsing. De verklaring is eenvoudig: de eerste werkt alleen met oude vertrouwde klanten die de contracten willen verlengen, en de tweede houdt zich bezig met het koud bellen van nieuwe klanten."

Voordeel van controle

IT-ontwikkelaars geloven dat het monitoren van werknemers geen slechte zaak is, maar een grote kans om het probleem te begrijpen. "Ik zal niet zeggen dat monitoring nooit een negatieve reactie veroorzaakt. Dat doet het wel en soms leidt het zelfs tot ontslag van werknemers, maar het programma is altijd bedoeld geweest als een instrument voor motivatie," zegt Mark.

Volgens hem is de grootste vijand van productiviteit tegenwoordig niet-werkgerelateerde online bronnen, zoals sociale netwerken. Studies tonen aan dat een werknemer ongeveer 23 minuten nodig heeft om zich weer op zijn of haar taak te concentreren na een afleiding. "Een ander probleem is roken," zegt Mark, "het is duidelijk dat mensen die roken vaker worden afgeleid dan niet-rokers. En daarvoor omvat ons programma de registratie van periodes van activiteit en inactiviteit tijdens de werkuren."