Rekrutering als een van de componenten van succesvol ondernemen

Rekrutering als een van de componenten van succesvol ondernemen

Iedereen die ooit in een bedrijf heeft gewerkt of een sollicitatiegesprek heeft gehad, kent het aanwervingsproces. Een manager met een zekere ervaring weet precies wat voor soort werknemers nodig zijn en over welke persoonlijke en professionele vaardigheden ze moeten beschikken. Maar elke zaak heeft zijn uitzonderingen en gouden regels waaraan men zich moet houden. In dit geval gelden de regels voor die werknemers die u nooit en te nimmer in dienst mag nemen. De basis van het succes van elk bedrijf is het ontbreken van werknemers die familieleden of vrienden van de werkgever zijn.

In de regel gaan deze mensen uiteindelijk geloven dat zij anders moeten worden behandeld dan alle anderen. Een dergelijke houding in een werkteam leidt ertoe dat de rest van de deelnemers zijn toevlucht neemt tot conflicten als een manier om rechtvaardigheid tot stand te brengen. In dit geval is het heel moeilijk om de situatie onpartijdig te blijven behandelen, vooral als geprobeerd is iemand van de familie van de werkgever te belasteren. En daarna zal het heel moeilijk zijn om een vertrouwensrelatie te herstellen met iemand die geen buitenstaander is vanwege een ruzie die tijdens werktijd is ontstaan. De volgende categorie van mensen die u nooit in dienst moet nemen is ook verbonden met familieleden, alleen in dit geval familieleden van werknemers.

Het gebeurt vaak dat een teamlid iemand uit zijn of haar inner circle probeert aan te bevelen voor een vacante functie. Aanbevelingen betreffende deze persoon kunnen overeenstemmen met zijn of haar bekwaamheid en kennis, maar een werkgever moet begrijpen dat het onmogelijk is alle details te kennen en dat het beter is een dergelijke verantwoordelijkheid niet te nemen. Als een werkgever en een nieuw aangenomen werknemer niet tot een akkoord komen, zal dat waarschijnlijk ook de professionele en persoonlijke relatie ruïneren met degene van wie de aanbevelingen afkomstig zijn.

Het is ook de moeite waard aandacht te besteden aan degenen die slechts de schijn van activiteit wekken. Zo iemand kan al bij het eerste gesprek worden opgespoord. Het is zeer onwaarschijnlijk dat zij een telefoontje plegen als zij toevallig een beetje te laat komen voor de vergadering, vanwege de onvolwassenheid, terwijl een adequaat persoon die verantwoordelijk is voor zijn daden wel een manier zou vinden om dat te doen. Het cv van zulke kandidaten bevat vaak geen specifieke informatie, ze zeggen alleen maar negatieve dingen over hun vorige banen, en al hun antwoorden op de vragen zijn niet grondig en buiten de gewone oppervlakkig. Bij het aannemen van zo iemand is het belangrijk te begrijpen dat hij alleen maar de schijn van activiteit zal ophouden en dat zijn efficiëntie uiterst gering zal zijn.

Er is ook een categorie van zogenaamde afhankelijke werknemers. Zij weten niet hoe zij hun eigen beslissingen moeten nemen en verwijzen bij elke gelegenheid naar hun leidinggevende zonder er zelfs maar bij stil te staan dat dit misschien te veel tijd kost. Zij hebben duidelijke leiding nodig en beschikken niet over creatief denken of initiatief. Waarschijnlijk is er over zulke mensen van hun laatste werkplek niets slechts te horen omdat zij waarschijnlijk altijd hun taken hebben uitgevoerd. Maar hoe dat gebeurde en onder welke omstandigheden is ook belangrijk. Iemand die de bovengenoemde kenmerken heeft en een baan wil krijgen, moet gewoon de volgende vragen worden gesteld: "Welke persoonlijke prestaties heeft u? En welk professioneel niveau heeft u bereikt?". Het is zeer waarschijnlijk dat zo iemand zal struikelen.

En tenslotte is het essentieel te onthouden dat u zich nooit moet laten beïnvloeden door kortstondige emoties. Als een potentiële werknemer te goed is en u het gevoel krijgt dat u nooit zo iemand zult vinden of omgekeerd een overweldigend gevoel van medelijden krijgt, is het de moeite waard grondig te overwegen of u hem al dan niet meteen in dienst moet nemen. In dit geval is het belangrijk om professionele intuïtie te ontwikkelen die zal helpen om de juiste keuze te maken.

Here are some other interesting articles: