(Geen) Goede Fouten: Wat werknemers wel en niet mogen doen.

Netwerken voor introverten: Hoe Connecties te maken

In een snel groeiend bedrijf zijn alle processen zeer dynamisch, waardoor de kans op fouten groter wordt. Fouten zijn een belangrijk onderdeel van het nemen van beslissingen, en het ontbreken ervan betekent dat het team niet op volle kracht werkt. Formule 1 beschrijft het idee van maximale inspanningen het best. Het zijwaarts slippen van een bolide in de bochten is geen perfecte tactiek, maar het is een teken van maximale snelheid en de strijd om het beste resultaat. Het is een essentieel onderdeel van een race. Maar slippen dat leidt tot een crash kan fataal zijn. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven: fouten zijn noodzakelijk, hun volledige afwezigheid is eerder slecht dan goed, maar ze mogen niet kritiek worden.

De individuele strategie van het bedrijf

Elk bedrijf moet een eigen strategie hebben. De criteria van deze strategie beschrijven wat wel en niet moet worden gedaan bij het nemen van een beslissing. Dit maakt het mogelijk sommige fouten te voorkomen en de reeds gemaakte fouten objectief te beoordelen. De essentie van elke actie is het resultaat ervan. Dit resultaat kan op sommige gebieden heel gemakkelijk worden gemeten. Het resultaat van verkoop wordt bijvoorbeeld gemeten in geld. Marketing en ontwikkeling kunnen iets moeilijker te beoordelen zijn, maar ook daar kunnen meetbare taken worden vastgesteld. Het is heel belangrijk dat de taken op de juiste manier worden vastgesteld - ze moeten haalbaar zijn, maar wel waardevol en overeenstemmen met het financiële plan van de onderneming. Als de meetbare taken correct zijn vastgesteld, is het gemakkelijk te beslissen of de reeds gemaakte fouten moeten worden vergeven (en voor hoe lang).

In bepaalde gevallen worden de taken om een of andere reden tijdelijk niet uitgevoerd of is het resultaat ervan moeilijk te beoordelen. In die gevallen kun je de activiteit van de persoon beoordelen. Een materieel meetbaar resultaat is altijd beter, maar als dat er niet is, betekent de strijd ervoor veel en is het een goede indicator dat het resultaat binnenkort kan worden verwacht.

Elke persoon bij Acronics, vooral degene op de sleutelpositie, moet een aantal bepaalde eigenschappen bezitten: alertheid, snelle reactie, aandacht voor details, frequentie en snelheid van het nemen van beslissingen, het vermogen om nooit op te geven. Andere bedrijven kunnen een andere lijst van belangrijke eigenschappen eisen.

Overeenstemming met de bedrijfscultuur is een zeer belangrijke factor, omdat het resultaat en de activiteit gedurende een vrij lange periode worden gemeten. De persoon maakt misschien geen opvallende fouten of ze zijn misschien niet zo duidelijk, maar als hij of zij niet voldoet aan de bedrijfscultuur, kan het vertrouwen in hem of haar erg laag zijn.

Slechte fouten

Slechte fouten

Slechte fouten zijn bijvoorbeeld de passief-agressieve houding ten opzichte van taken. Bij het nemen van beslissingen in een dynamisch bedrijf is het vaak niet vanzelfsprekend wat juist is. Beslissingen worden niet altijd doordacht en weloverwogen genomen, er doen zich vaak controversiële situaties voor. Toch moeten de mensen in het bedrijf het eens zijn, hun eigen oplossingen voorstellen, maar tegelijkertijd de suggesties van anderen goed kunnen aanvaarden. De werknemer die niet openlijk tegen de opdracht is, gehoorzaamt, neemt nominaal de verantwoordelijkheid, maar voert de taak niet daadwerkelijk uit, strijdt niet voor het resultaat en bevredigt zo - al dan niet bewust - zijn behoefte om te bewijzen dat de beslissing verkeerd was. Dergelijke fouten zijn in feite een vorm van sabotage die moeilijk lang kan worden toegestaan.

Een andere slechte fout is een poging om het werkterrein van de werknemer te beperken. In een klein bedrijf heeft niet iedereen precieze taken. Heel vaak wordt de mogelijkheid om het bedrijf te begunstigen gegeven aan de persoon wiens takenpakket dit niet omvat. De omstandigheden van een groeiend bedrijf kunnen worden vergeleken met de militaire. De taak van de schildwacht is zijn post te bewaken en te beschermen. Maar als een andere soldaat tijdens de wacht mensen de verboden grens ziet naderen en de situatie gewoon negeert, kunnen de gevolgen niet worden verklaard door het feit dat het niet zijn of haar wacht was. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven: als je de kans krijgt om je in het werk te mengen om het bedrijf te helpen een goede kans niet te missen, moet je die kans grijpen. De meest ontoelaatbare fouten doen zich voor als je het niet doet.

Een actief persoon die resultaten boekt en overeenstemt met de cultuur van het bedrijf heeft altijd meer vertrouwen wanneer hij of zij fouten maakt. Toch moet het voorkomen van één en dezelfde fout worden opgemerkt. Als de persoon niet leert en dezelfde fouten maakt, zelfs kleine, maar voortdurend herhaalt, is dat ook niet goed.

Men moet niet van elke fout leren en niet elke fout moet worden toegestaan. Er zijn situaties waarin iemand fouten maakt met desastreuze gevolgen. Wij moedigen altijd ijver en vastberadenheid aan, maar als iemand de verantwoordelijkheid neemt om de gangbare mening tegen te spreken, moet hij of zij zeker zijn van het positieve resultaat in een kritieke situatie. Noch vertrouwen, noch overeenstemming met de bedrijfscultuur, noch hoge resultaten kunnen een excuus vormen voor fouten die voor het bedrijf kritieke economische verliezen of ernstige juridische gevolgen hebben veroorzaakt. Dergelijke fouten worden meer zijn of haar individuele verantwoordelijkheid en kunnen soms niet onbesproken blijven. Zelfs onbedoelde fouten met catastrofale gevolgen zijn moeilijk te negeren.

Een andere veel voorkomende oorzaak van onaangename en onvergeeflijke fouten is onverantwoordelijkheid, het niet nakomen van afspraken en eenvoudige luiheid. Een dergelijke houding kan niet worden verontschuldigd en dergelijke fouten kunnen niet worden aanvaard als een onvermijdelijk onderdeel van het besluitvormingsproces.

De houding tegenover fouten maakt deel uit van de strategie van elk bedrijf. In mijn bedrijf telt bij de beoordeling van de prestaties van de werknemer in de eerste plaats het resultaat, in de tweede plaats de activiteit en in de derde plaats de overeenstemming met de bedrijfscultuur. Fouten komen voor, ze zijn essentieel, ze zijn zelfs noodzakelijk, maar de mate van toelaatbaarheid en tolerantie hangt af van de motivatie van de persoon, zijn of haar positie, taken en de omvang van de economische of andere schade die door de verkeerde beslissing of het slechte resultaat van de juiste beslissing wordt veroorzaakt.

Here are some other interesting articles: