Manager met superkrachten: Hoe psychologie helpt bij management

Manager met superkrachten: Hoe psychologie helpt bij management

Een gediplomeerd therapeut, coach, NLP-specialist Sara Wade vertelde CleverControl welke methoden van kortdurende therapie elke manager in aanmerking zou moeten nemen, waarom het bekende paradigma "wortel-stok-wortel" nu achterhaald is en wat beter te gebruiken is in plaats van volledig ineffectieve psychologische tests.

Leningstechnieken

Sara, om psychologie effectief te gebruiken in HR is het niet noodzakelijk een therapeut te worden en echte therapiesessies te houden, maar we kunnen wel wat technieken lenen. Welke aantekeningen zou je aanraden om mee te nemen naar elke baas?

Ik geloof dat alles gebaseerd is op de persoonlijke psychodiagnostiek van werknemers. Bedrijven zijn gebouwd op mensen, zij creëren de workflow en bereiken resultaten. Leiders nemen vaak intuïtieve beslissingen, en in deze context kan de versterking van kennis en vaardigheden in de psychologie de kwaliteit van het werk alleen maar verbeteren en veel bedrijfsprocessen optimaliseren.

Naar mijn mening is het voor managers en bedrijfseigenaren belangrijk om aandacht te besteden aan de methoden van kortdurende therapie, waaronder coaching, NLP en diverse cognitieve technieken die uiterst nuttig kunnen zijn in het bedrijfsleven. Coaching leert managers de unieke hulpbronnen te beheersen en over persoonlijke grenzen heen te gaan om meer te bereiken. Neurolinguïstisch programmeren zal helpen om effectieve gedragsstrategieën op te bouwen, om te leren weerstand te bieden aan manipulatie en psychologische overheersing. Psychodiagnostiek zal een manager helpen bijzondere kwaliteiten van elke werknemer te zien, hun persoonlijke capaciteiten, en inzicht verschaffen in wat te verwachten en te eisen van de persoon die betrokken is bij het bedrijfsproces.

De bedrijfscultuur en de vorming van het algemene resultaat zullen helpen om in elke fase een stapsgewijs controlesysteem op te bouwen en disciplinaire elementen toe te passen die nodig zijn om de motivatie van de werknemers op te bouwen.

Nieuwe trucs om te gebruiken

Het is duidelijk dat bedrijven nu afstappen van het gebruik van drukmethoden op het personeel. Welke nieuwe "trucs" kan de psychologie bieden zodat de manager van de werknemer alles kan krijgen wat het bedrijf nodig heeft?

Het belangrijkste psychologische geheim is de volgorde van handelen van de General Manager. Als je een doel stelt, als je als leider oprecht geïnteresseerd bent, motiveer je je medewerkers. Het is noodzakelijk een diagnose te stellen van het personeel om te begrijpen wat hun ware motivatie is, en waar mensen echt op gericht zijn.

Hoe correct "bekritiseren"? Welk schema beveelt de psychologie aan? Is het nog steeds populair om kritiek te verbergen tussen lovende woorden?

Helaas is deze regeling al lang achterhaald. Nu is het zaak geen kritiek te leveren en niet in de positie van de ouder te komen. Wel is het belangrijk om met werknemers te praten vanuit het perspectief van de volwassene: specifieke doelstellingen vaststellen, de tussentijdse resultaten controleren en een verplicht rapportagesysteem invoeren. Het helpt werknemers om enerzijds structuur aan te brengen in alles wat zij hebben gedaan en anderzijds feedback te krijgen van afdelingshoofden en divisies of senior managers.

Het is optimaal als de werknemer niet alleen vertelt wat hij heeft gedaan, maar ook zijn of haar taken op dit moment deelt, praat over echte plannen op korte termijn, terwijl hij verzoeken doet en wensen deelt. Zo wordt naast het verslag dat standaard stimuleert ook het persoonlijk initiatief van de werknemer gestimuleerd. En dan hoef je de medewerkers niet te bekritiseren. Als er sprake is van een conflict, regelmatig wangedrag en al uw wensen en eisen als manager onopgemerkt blijven, is het in dit geval noodzakelijk de werknemer te vervangen om een loyaler iemand te vinden die bereid is de taken te vervullen, in tegenstelling tot het aanhouden van een persoon die een negatieve sfeer in het team creëert.

Het thema emotionele intelligentie is ook populair. Wat kan de psychologie iedereen aanraden die geïnteresseerd is in de ontwikkeling ervan?

Emotionele intelligentie is in de eerste plaats het menselijk vermogen om emoties te herkennen, de intenties, motivaties en verlangens van andere mensen en die van henzelf te begrijpen en het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te beheersen om praktische problemen op te lossen. Dit geheel van vaardigheden is niet zo eenvoudig als het lijkt, want zonder de begeleiding van een specialist is het moeilijk deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Het is noodzakelijk een psycholoog in te schakelen, zich te richten op praktische ervaring en nieuwe dingen te leren door middel van training, waardoor aanpassing mogelijk is van iemand die al bepaalde resultaten heeft bereikt bij de ontwikkeling van zijn of haar emotionele intelligentie.

Anders kun je zonder de psychologische opleiding in de war raken, verdwalen in de terminologie en de methodologie van deze unieke psychologische kennis niet begrijpen.

Traditionele methoden

Hoe zit het met psychologische tests voor werknemers? Hoe geschikt zijn die en waar raadt u aan ze te gebruiken?

Persoonlijk sluit ik als specialist psychologische tests volledig uit. Ze zijn weinig efficiënt, omdat mensen sociaal aanvaardbare antwoorden geven op vragen die verband houden met iemands persoonlijke kenmerken. Kleurentests en non-verbale tests werken beter. Zo krijgen we meer informatie en kan de werknemer niet anticiperen en wat gepland gedrag opbouwen.

Moeten bedrijven een psycholoog in dienst hebben?

Is niet nodig. HR-specialisten kunnen administratieve werkzaamheden met betrekking tot werknemers afhandelen. Tegenwoordig is het belangrijker en economisch voordeliger om een specialist in te schakelen die een reeks diensten levert: testen, aanbevelingen doen aan de algemeen directeur in de vorm van het eindresultaat, individuele opleidingen geven, coachingsessies organiseren met belangrijke personeelsleden, toezicht op afstand op het bedrijf realiseren.

Dit is voldoende voor een gekwalificeerde deelname van een psycholoog aan de onderneming en aan de verbetering van haar resultaten.

Here are some other interesting articles: