Een diepgaand onderzoek naar het rendement op investering van bewakingssystemen voor werknemers op locatie

Hoe herken je iemand die vaak van baan verandert?

Inleiding

Employee monitoring systems have become increasingly prevalent in today"s digital workplace. These systems allow employers to track and monitor their employees" activities, ensuring productivity, security, and compliance with company policies. On-premise employee monitoring systems mainly provide businesses with robust control and oversight over their workforce. In this article, we will explore the concept of on-premise employee monitoring systems, explore their benefits, and assess their return on investment (ROI).

Achtergrondinformatie

Definitie van werknemersvolgsystemen

Werknemersmonitoringsystemen verwijzen naar software- of hardwareoplossingen waarmee werkgevers de activiteiten van hun werknemers op de werkplek kunnen observeren en registreren. Deze systemen verzamelen gegevens over verschillende aspecten, zoals computergebruik, internetten, toetsaanslagen, e-mailcommunicatie en meer. Door deze gegevens vast te leggen en te analyseren, kunnen werkgevers inzicht krijgen in het gedrag, de werkpatronen en de prestaties van werknemers.

Voordelen van on-premise werknemersmonitoringsystemen

On-premise personeelsmonitoringsystemen bieden verschillende voordelen ten opzichte van hun cloud-gebaseerde tegenhangers. Deze voordelen zijn onder andere

 • Verbeterde gegevensbeveiliging: Systemen op locatie slaan gegevens op binnen de infrastructuur van de organisatie, waardoor er meer controle is en het risico op datalekken of ongeautoriseerde toegang wordt geminimaliseerd.

 • Aanpassing en flexibiliteit: Organisaties kunnen on-premise oplossingen op maat maken om te voldoen aan hun specifieke bewakingseisen en deze naadloos integreren in hun bestaande IT-infrastructuur.

 • Compliance en juridische overwegingen: Bepaalde sectoren, zoals de financiële sector en de gezondheidszorg, hebben strenge regels voor de privacy en beveiliging van gegevens. Met oplossingen op locatie kunnen bedrijven de naleving van deze voorschriften beter garanderen.

 • Offline bewaking: Systemen op locatie kunnen offline activiteiten bewaken, zoals fysieke toegang tot afgeschermde gebieden of interacties tussen medewerkers buiten het digitale domein.

Doel van het artikel

Het hoofddoel van dit artikel is het beoordelen van de return on investment (ROI) van on-premise personeelsmonitoringsystemen. We onderzoeken de kosten van de implementatie van dergelijke systemen en onderzoeken de voordelen met betrekking tot verbeterde prestaties, verhoogde productiviteit en lagere kosten. Door de financiële impact en efficiëntiewinst te analyseren, willen we inzicht verschaffen in de effectiviteit van on-premise systemen voor werknemersmonitoring en bedrijven helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de invoering ervan.

Overzicht van on-premise werknemersmonitoringsystemen

Systemen voor het monitoren van werknemers op locatie zijn er in verschillende vormen, die elk specifieke monitoringdoeleinden dienen. Laten we eens kijken naar de soorten on-premise werknemersmonitoringsystemen en de voordelen die ze bieden.

Soorten bewakingssystemen voor werknemers op locatie

Computergestuurd toezicht

Computergestuurd toezichtvolgt de activiteiten van werknemers op hun werkstations of door het bedrijf verstrekte apparaten. Dit omvat het monitoren van gebruikte applicaties, bezochte websites, getypte toetsaanslagen en tijd besteed aan verschillende taken. Door deze gegevens te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in de productiviteit van werknemers, verbeterpunten identificeren en ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd.

Fysieke bewaking

Fysieke bewakinghoudt in dat bewakingscamera's, toegangscontrolesystemen en andere fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om het gedrag van werknemers op de werkplek te controleren. Met dit soort toezicht kunnen bedrijven de bewegingen van werknemers, de toegang tot verboden gebieden en de naleving van veiligheidsprotocollen volgen. Fysieke bewaking verhoogt de veiligheid, voorkomt ongeautoriseerde activiteiten en garandeert de veiligheid van werknemers.

Bewaking

Bewakingverwijst naar het monitoren van werknemerscommunicatie, zowel online als offline. Dit kan het monitoren van e-mailcommunicatie, chatlogs, telefoongesprekken en zelfs sociale media-activiteiten omvatten. Bewakingssystemen helpen organisaties bij het identificeren van potentiële beveiligingsrisico's, het voorkomen van gegevenslekken en het handhaven van een veilige en conforme werkomgeving.

B. Voordelen van on-premise werknemersmonitoringsystemen

Het implementeren van on-premise personeelsmonitoringsystemen kan bedrijven verschillende voordelen opleveren. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen:

Verbeterde prestaties

On-premise monitoringsystemen bieden realtime inzicht in de activiteiten van werknemers, waardoor werkgevers prestatieproblemen direct kunnen identificeren en aanpakken. Organisaties kunnen gerichte training en ondersteuning bieden door productiviteitsgegevens te analyseren om de prestaties van werknemers te verbeteren en ervoor te zorgen dat taken efficiënt worden uitgevoerd.

Verhoogde productiviteit

Door de activiteiten van werknemers te monitoren, kunnen organisaties tijdverspillend gedrag identificeren en maatregelen nemen om dit te beperken. Zo kan het bijhouden van overmatig gebruik van sociale media of niet-werkgerelateerde websitebezoeken helpen om de focus van werknemers te verleggen en de algehele productiviteit te verhogen.

Lagere kosten

On-premise monitoringsystemen kunnen op verschillende manieren leiden tot kostenbesparingen. Organisaties kunnen de toewijzing van middelen optimaliseren en verspilling verminderen door inefficiënties te identificeren en aan te pakken. Monitoring kan ook tijddiefstal, ongeoorloofde activiteiten en niet-naleving tegengaan, waardoor financiële verliezen als gevolg van deze problemen worden beperkt.

De ROI berekenen van on-premise personeelsmonitoringsystemen

Het berekenen van de return on investment (ROI) van on-premise personeelsmonitoringsystemen houdt in dat de kosten die gepaard gaan met de implementatie ervan worden beoordeeld en worden afgezet tegen de voordelen die ze bieden. Laten we eens kijken naar de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de ROI.

Kosten van het implementeren van on-premise werknemersmonitoringsystemen

Initiële hardware- en softwarekosten

De initiële investering in hardware en software voor het implementeren van een on-premise personeelsmonitoringsysteem kan variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie en de specifieke vereisten. Hier zijn enkele mogelijke kosten om te overwegen:

 • Softwarelicenties bewaken: Dekosten van softwarelicentieskunnen variëren van een paar honderd tot een paar duizend dollar, afhankelijk van de mogelijkheden en schaalbaarheid van de oplossing.

 • Servers en netwerkinfrastructuur: De kosten van servers en netwerkapparatuur hangen af van het aantal gebruikers en de complexiteit van het monitoringsysteem. Een ruwe schatting voor een kleine tot middelgrote organisatie kan tussen de $5.000 en $20.000 liggen.

 • Andere benodigde apparatuur: Dit kan bestaan uit bewakingsapparatuur, camera's, toegangscontrolesystemen en eventuele extra hardware die nodig is voor specifieke bewakingsdoeleinden. De kosten voor dergelijke apparatuur kunnen sterk variëren op basis van de behoeften van de organisatie en de vereisten van de sector.

Installatie- en onderhoudskosten

Het implementeren en onderhouden van een on-premise personeelsmonitoringsysteem brengt verschillende kosten met zich mee, waaronder:

 • Installatiekosten: Organisaties kunnen externe IT-consultants nodig hebben of interne resources inzetten om het monitoringsysteem te installeren en te integreren in de bestaande IT-infrastructuur. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het installatieproces en het uurtarief van de professionals.

 • Onderhoudskosten: Hieronder vallen software-updates, hardware-upgrades en technische ondersteuning. Een gebruikelijke schatting voor onderhoudskosten is ongeveer 20% van de initiële jaarlijkse investering in hardware en software. Als de initiële investering bijvoorbeeld $10.000 was, zouden de jaarlijkse onderhoudskosten ongeveer $2.000 kunnen zijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze kostenramingen aanzienlijk kunnen variëren op basis van factoren zoals de grootte van de organisatie, de sector, specifieke vereisten en de gekozen leveranciers of serviceproviders. Organisaties moeten gedetailleerde offertes aanvragen bij potentiële leveranciers en rekening houden met hun unieke omstandigheden bij het berekenen van de kosten.

Voordelen van on-premise werknemersmonitoringsystemen

Verhoogde efficiëntie en productiviteit

On-premise personeelsmonitoringsystemen stellen organisaties in staat om knelpunten in de productiviteit te identificeren en aan te pakken. Door workflows te stroomlijnen en bruikbare inzichten te bieden, kunnen deze systemen de efficiëntie en productiviteit aanzienlijk verbeteren. Tijdbesparingen en een hogere output kunnen zich direct vertalen in kostenbesparingen en omzetgroei.

Lagere arbeidskosten

Monitoringsystemen helpen bij het identificeren van onproductieve activiteiten, zoals buitensporige pauzes of niet-werkgerelateerde taken, die kunnen leiden tot verspilde arbeidsuren. Door deze inefficiënties te minimaliseren, kunnen organisaties het gebruik van arbeid optimaliseren en onnodige kosten in verband met inactieve tijd verlagen.

Verbeterde klanttevredenheid

Efficiënte controlesystemen zorgen ervoor dat werknemers op één lijn zitten met de normen voor klantenservice. Bedrijven kunnen de klanttevredenheid en -loyaliteit verbeteren door gebieden te identificeren waarop werknemers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Tevreden klanten dragen bij tot hogere inkomsten en bedrijfsgroei op lange termijn.

De ROI berekenen

ROI (Return on Investment) is een maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid en efficiëntie van een investering te evalueren. Naarbereken de ROIvan een on-premise personeelsmonitoringsysteem moet u de voordelen afzetten tegen de kosten. Dit is de formule:

ROI = (Totale baten - Totale kosten) / Totale kosten * 100

In deze formule:

 • Totale voordelen: Tel alle voordelen van het personeelsmonitoringsysteem bij elkaar op. Deze kunnen zijn: verhoogde productiviteit, nauwkeurigheid van tijdregistratie, naleving, veiligheidsvoordelen en verbeterde verantwoordingsplicht van werknemers. Geef elk voordeel een geldwaarde.

 • Totale kosten: Tel alle kosten op die gepaard gaan met het aanschaffen, installeren en onderhouden van het systeem. Dit omvat de initiële investering in hardware, software, installatie en eventueel noodzakelijke training en de kosten voor doorlopend onderhoud, ondersteuning en upgrades.

Zodra je de totale kosten en baten hebt bepaald, kun je de ROI berekenen door de totale kosten af te trekken van de totale baten, het resultaat te delen door de totale kosten en te vermenigvuldigen met 100 om het uit te drukken als een percentage.

 • Totale kosten: $60,000

 • Totale voordelen: $145,000

Als we deze waarden in de formule invoeren, hebben we:

ROI = ($145.000 - $60.000) / $60.000 * 100

Als we de vergelijking vereenvoudigen, krijgen we het volgende:

ROI = $85.000 / $60.000 * 100

Als we $85.000 delen door $60.000, hebben we:

ROI = 1,4167 * 100

Als we 1,4167 vermenigvuldigen met 100, krijgen we:

ROI = 141,67%

De berekende ROI van 141,67% geeft aan dat het on-premise personeelsmonitoringsysteem een positieve return on investment biedt. Dit betekent dat de voordelen van het systeem groter zijn dan de gemaakte kosten, waardoor het een lonende investering is.

Vergeet niet dat ROI-berekeningen kunnen variëren op basis van je omstandigheden en de betrokken factoren. Het is essentieel om de kosten en baten nauwkeurig bij te houden en de berekening aan te passen aan de behoeften van je organisatie.

Conclusie

On-premise personeelsmonitoringsystemen bieden bedrijven een allesomvattende aanpak voor het volgen en beheren van werknemersactiviteiten. Deze systemen kunnen de prestaties verbeteren, de productiviteit verhogen en de kosten verlagen door real-time inzicht te bieden. Bij het beoordelen van de ROI van on-premise personeelsmonitoringsystemen moeten organisaties rekening houden met de initiële hardware- en softwarekosten, installatie- en onderhoudskosten en de voordelen van verhoogde efficiëntie, lagere arbeidskosten en verbeterde klanttevredenheid. Door de kosten en baten zorgvuldig te evalueren, kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen en de voordelen van on-premise personeelsmonitoring inzetten om hun succes te vergroten.

Here are some other interesting articles: