De motivatie van werknemers verhogen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren

De motivatie van werknemers verhogen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren

Ongetwijfeld zijn het behoud van ervaren en professioneel talent en het aantrekken van toptalent de sleutels tot het bevorderen van bedrijfsgroei. Werknemers behouden en werven kost veel tijd en geld.

Vervanging van werknemers is altijd duur, met kosten die variëren tussen 16% en 213%. van het salaris van een werknemer. Daarnaast betalen organisaties in de VS ook ongeveer 1 biljoen aan jaarlijkse omzetkosten.

Bovendien, wanneer uw ervaren professionals de organisatie verlaten, gaan hun ervaring, kennis en expertise ook mee. Dat zorgt voor problemen en productiviteitsverlies, vooral in de teams die met hen werken.

Volgens de onderzoekers duurt het bij nieuwe werknemers gewoonlijk tot 2 jaar om het productiviteitsniveau van bestaande werknemers te bereiken.

Om al deze redenen moet u zich niet alleen richten op het aantrekken van nieuw toptalent, maar ook op het verbeteren van het personeelsbehoud. Het verbeteren van de werksfeer is daarbij essentieel; dat vergt meer dan alleen het aanbieden van een goed salaris. U moet verschillende manieren en bonussen/beloningen bedenken om de betrokkenheid en motivatie van werknemers te waarborgen.

De beste manieren om de werksfeer te verbeteren om werknemers aan te trekken en te behouden

Hier hebben we een uitgebreide gids om te leren hoe je de werksfeer kunt verbeteren om werknemers aan te trekken en te behouden.

Daar gaan we dan:

De kracht van het bonus- of beloningsprogramma benutten

Op elke werkplek is de motivatie van werknemers een belangrijke maatstaf voor leiders, ongeacht hun leiderschapsstijl. Werknemers moeten hun werk efficiënt en enthousiast uitvoeren. Hiervoor zijn werknemersbonussen of beloningsprogramma's nuttig gebleken.

In plaats van uw werknemers onder druk te zetten, biedt u hen een aantrekkelijke bonus aan voor het bereiken van hun doelstellingen. Deze bonussen zullen de werknemers in staat stellen hun energie te gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen. Tegelijkertijd zullen zij zich zeer beloond voelen voor hun inspanningen en harde werk.

Waarom is het belangrijk?

Het aanbieden van verschillende soorten bonussen is essentieel voor de betrokkenheid van werknemers. Enkele van de redenen zijn de volgende:

 • Gezonde concurrentie

  Wanneer er een bonus te winnen valt voor het bereiken van doelstellingen, zal dat een gezonde concurrentie tussen werknemers aanmoedigen. Mensen zullen zichzelf consequent pushen om hun algemene vaardigheden en productiviteit te verbeteren.

 • Beter behoud van werknemers

  Volgens onderzoek geeft ongeveer 91% van de HR-professionals toe dat bonussen en erkenning ervoor zorgen dat meer werknemers in een organisatie blijven.

  Bovendien is het 63% waarschijnlijker dat een werknemer die erkenning krijgt voor zijn werk en inspanningen, zijn huidige baan behoudt. (Bron)

  Het aanbieden van bonussen kan de retentiegraad van uw bedrijf aanzienlijk verbeteren.

 • Gemotiveerde en aangemoedigde werknemers

  Het aanbieden van bonussen is ook belangrijk voor een betere motivatie en aanmoediging van werknemers. Het instellen van een bonus zal de motivatie van werknemers in uw organisatie stimuleren, omdat iedereen zal proberen de bonus te winnen. Bijgevolg zal het werknemers aanmoedigen om productief te zijn op verschillende werkterreinen.

Verschillende soorten bonussen die u uw werknemers kunt aanbieden

Er bestaan verschillende soorten bonussen die u uw werknemers kunt aanbieden om hen beter te motiveren en te behouden. Wij hebben hier echter enkele van de meest effectieve op een rijtje gezet om u beter te helpen.

Daar gaan we dan:

 • Financiële of monetaire bonussen omvatten cadeaubonnen, winstdeling, contant geld, enz.

 • erkenningsprogramma's voor werknemers, zoals beloningen, waarderingscertificaten, enz.

 • Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

 • Werknemerswaarderingsgeschenken of niet-monetaire voordelen zoals theatertickets, vrije tijd, enz.

 • Een beloningsprogramma voor werknemers beheren

 • Beurs voor ontwikkeling en leren

 • Lidmaatschap van een wellness programma zoals een sportschool.

 • Het aanbieden van voedselbonnen of winkelbonnen

 • Het aanbieden van extraatjes voor werknemers zoals afspraken ter plaatse, vakantiereizen, exclusieve aanbiedingen, enz.

Kortom, er zijn verschillende manieren om bonussen te geven aan uw werknemers. Laten we dieper ingaan op de verschillende beloningsmogelijkheden die u kunt overwegen om uw werknemers zeer gemotiveerd, aangemoedigd en betrokken te houden.

Opleiding en ontwikkeling van werknemers

Opleiding van werknemers is een andere belangrijke manier om werknemers te motiveren en te behouden. Sommige mensen weten misschien niet hoe opleiding en ontwikkeling van werknemers de betrokkenheid van werknemers kan vergroten.

Laten we het feit onder ogen zien!

Volgens een studie zegt ongeveer 80% van de werknemers dat zij zich door ontwikkelings-, opleidings- en leermogelijkheden meer betrokken voelen op hun werkplek. (Bron)

Dat is de reden waarom organisaties zich moeten richten op het aanbieden van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor hun werknemers. Deze praktijken zullen aanzienlijk bijdragen tot het bereiken van bedrijfsdoelstellingen en groei.

Belang van de opleiding van werknemers

Hier zijn de belangrijkste redenen waarom de opleiding van werknemers van vitaal belang is voor een betere werksfeer:

 • Ongeveer 94% van de werknemers in een enquête zei dat zij liever bij hun huidige bedrijf blijven zolang het investeert in mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. (Bron)

 • Door werknemers op te leiden, kunt u uw werknemers duidelijk maken dat u hen waardeert als individuen en belang hecht aan hun ontwikkeling.

 • Opleidingsprogramma's voor werknemers zorgen ervoor dat uw personeel zich meer aangemoedigd, betrokken en bevoegd voelt. Ze zullen uiteindelijk meer vertrouwen hebben om te groeien en te slagen.

 • Ten slotte zal de opleiding van werknemers ook leiden tot betere prestaties. Opleidingsprogramma's voor werknemers helpen hen hun vaardigheden te verfijnen, meer kennis op te doen en zich beter toe te rusten voor hun functievereisten.

Verschillende soorten werknemersopleiding die u kunt overwegen

Opleiding van werknemers is een veelomvattende term die verschillende soorten leren omvat. Leren over werknemersopleidingsprogramma's laat u begrijpen wat de meest geschikte optie is voor uw bedrijf. Enkele belangrijke trainingsprogramma's voor werknemers zijn:

 • Trainingsprogramma's voor harde vaardigheden richten zich over het algemeen op functiegerichte vaardigheden die essentieel zijn om vertrouwd te raken met een bepaalde rol en procedures om te slagen. Deze vaardigheden variëren meestal van technische vaardigheden, nalevingsvaardigheden, verkooptraining, training in klantenservice, enz.

 • Opleidingen in zachte vaardigheden richten zich meestal op de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de groei van elke werknemer. Deze omvatten communicatie, tijdbeheer, samenwerking, teamwerk, enz.

 • Opleiding in leiderschap is een ander opleidingsprogramma in zachte vaardigheden dat gericht is op het aanscherpen van leiderschap en het cultiveren van interpersoonlijke vaardigheden. Deze vaardigheden omvatten gewoonlijk projectbeheer, communicatie, analyse, besluitvorming, enz.

 • Betaalde opleiding is een opleidingsprogramma waarvoor de werkgever betaalt. Dergelijke opleidingsprogramma's zijn bedoeld om de vaardigheden van hun werknemers te verbeteren die essentieel zijn voor de ontwikkeling van hun loopbaan.

 • Service- en producttraining is geschikt voor klantgerichte werknemersfuncties die het personeel helpen begrijpen wat het unique selling point van hun producten of dienst is en wat zij bieden.

 • Opleiding voor inwerken die zich richt op het inwerken van nieuwe werknemers in de organisatie.

Het beheer van bedrijfsbibliotheken, opleidingsprogramma's in universiteiten of betaalde opleidingen zijn de belangrijkste manieren om nieuw toptalent aan te trekken en het behoud van werknemers te verbeteren.

Moedig actieve deelname aan het bedrijfsleven aan.

Het aanmoedigen van de actieve deelname van werknemers aan het bedrijfsleven is een andere effectieve en belangrijke aanpak. Door deze aanpak kunnen uw werknemers rechtstreeks en actief bij het bedrijf worden betrokken. De actieve deelname van werknemers aan het bedrijf kan de processen voor het verbeteren en innoveren van de bedrijfsprestaties ten goede komen, met een verhoogde productiviteit en doeltreffendheid van de werknemers.

Belang van actieve deelname aan het bedrijfsleven

De actieve deelname van werknemers aan het bedrijfsleven is ook een sleutelelement in de succesvolle uitvoering van de nieuwe managementstrategieën. Bovendien spelen deze praktijken ook een essentiële rol bij het bepalen van het niveau van arbeidstevredenheid binnen uw organisatie.

Volgens Eurofound wordt organisatorische groei geassocieerd met innovatieve werkplekken die hun werknemers waarderen door met hen te overleggen in plaats van verantwoordelijkheden te delegeren.

Gelukkig zal de actieve deelname van werknemers aan het bedrijfsleven ook de kwaliteit van het werk en het leven van uw werknemer optimaal verbeteren.

Daarnaast is de actieve deelname van werknemers aan het bedrijfsleven ook een belangrijk ingrediënt voor innovatie op de werkplek.

De actieve deelname van werknemers kan ook op verschillende manieren een positieve invloed hebben op bedrijven. Deze omvatten:

 • Betere leermogelijkheden op het werk

 • Bevordering van de motivatie van werknemers

 • Verbetering van het welzijn van de werknemers

 • Verbeterde netto promotor score van de werkgever

Verschillende manieren om de actieve deelname van werknemers aan het bedrijfsleven aan te moedigen

Hier zijn de verschillende manieren om de actieve deelname van werknemers aan het leven van het bedrijf aan te moedigen en ervoor te zorgen dat uw werknemers zich meer gewaardeerd, gestimuleerd, betrokken en gemotiveerd voelen.

Daar gaan we dan:

 • Werkgeverspromotorscore

  Houd de employer net promoter score van uw bedrijf op peil. Een eNPS-score moet minstens hoger zijn dan +10. Het staat voor een gezonde betrokkenheid van de werknemers. U moet actief werken aan het verbeteren van uw ENPS score. De belangrijkste praktijken kunnen zijn:

  • De score opnemen in het feedbackprogramma voor werknemers

  • Communiceer met uw respondenten om te voorkomen dat zij zich onbewaakt voelen.

  • Transparantie behouden met open communicatie

  • Uw werksfeer voortdurend verbeteren

  Monitor uw RNPS-percentage om te zien waar u tekortschiet en bepaal de beste manieren om de betrokkenheid en motivatie van werknemers te verbeteren.

 • Betrokkenheidsonderzoeken

  Lever engagement enquêtes aan uw werknemers. Het kiezen van de juiste medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken is hierbij belangrijk. U kunt een vragenlijst of online feedback gebruiken om engagementenquêtes in te vullen. De informatie die in deze enquêtes wordt verzameld, moet waardevol en relevant zijn. Een nauwkeurige meting van de werknemersbetrokkenheid is belangrijk om zinvolle acties te ondernemen met betrekking tot de bedrijfsprestaties en de werkomgeving.

 • Open discussie met de directie

  De betrokkenheid van werknemers vermindert aanzienlijk wanneer zij niet weten wat er in de organisatie gebeurt. Deze factor heeft betrekking op groeiplannen, projectupdates, nieuwe aanwervingen, enz. Zonder duidelijke informatie gaan werknemers twijfelen, en dat zal uiteindelijk de betrokkenheid van werknemers doen afnemen.

  Een open discussie met teamleiders of het management is essentieel om transparantie in de werkomgeving te bereiken. Het management moet deelnemen aan open discussies met de werknemers. Het zal de werknemers helpen vertrouwen te hebben in de werkgever en zich meer betrokken te voelen bij de organisatie.

 • Partnerschapsprogramma's voor werknemers op lange termijn

  Een andere effectieve manier om de motivatie en betrokkenheid van werknemers te verbeteren is het opzetten van langdurige samenwerkingsprogramma's met werknemers. Naast het ontwikkelen van een programma om het gedrag en de acties van uw werknemers te stimuleren, moet u ook enkele samenwerkingsprogramma's op lange termijn voor werknemers overwegen.

  Deze programma's zijn om meerdere redenen belangrijk:

  • Verbeterde productiviteit van de werknemers
  • Minder omzet
  • Hoger werknemersmoreel
  • Verbeterde bedrijfsreputatie
  • Verbeterd welzijn
  • Vriendelijkere en gezondere werkomgeving

  U moet dus gebruik maken van langdurige samenwerkingsprogramma's met werknemers om uw werknemers gemotiveerd en tevreden te houden.

 • Samen vieren

  Samen vieren is een andere effectieve manier om de deelname van werknemers aan het bedrijfsleven te verbeteren. U kunt deze vieringen gebruiken als een gelegenheid om werknemers erkenning te geven voor hun inspanningen en opmerkelijke werk. Deze erkenning zal uiteindelijk een verlangen bij hen opwekken om meer te doen.

Motiveer uw medewerkers met de juiste ondersteuning.

Het aannemen van een aantal uitstekende professionals is niet genoeg om ervoor te zorgen dat ze blijven. Natuurlijk zijn arbeidsvoorwaarden en salaris belangrijk, maar deze staan niet bovenaan de checklist om uw werknemers gemotiveerd te houden.

In plaats daarvan zijn motivatie van collega's en het gevoel aangemoedigd en erkend te worden belangrijk voor het behoud van werknemers.

Gelukkig kunt u zorgen voor een betere personeelsbinding door uw werknemers op verschillende manieren te motiveren en te ondersteunen.

Verschillende manieren om werknemers te motiveren en te ondersteunen

Hier zijn de belangrijkste manieren om te overwegen de productiviteit van werknemers te verbeteren door hen te motiveren en te ondersteunen.

Daar gaan we dan:

 • Programma's voor evenwicht tussen werk en privéleven

  Maak programma's voor het evenwicht tussen werk en privéleven een belangrijk onderdeel van uw organisatie. Deze work-life balance programma's laten uw werknemers begrijpen dat u hen en uw leven buiten het kantoor waardeert. U kunt uw werknemers motiveren door hen vakantiedagen, thuiswerkdagen, enz. aan te bieden.

  Als u niet weet hoe u het beste programma voor de balans tussen werk en privé kunt ontwikkelen voor uw werknemers, denk dan na over wat u gelukkig kan maken buiten het werk om. Uw werknemers willen waarschijnlijk dezelfde dingen.

 • Medische verzekering aanbieden

  We kunnen het belang van de ziekteverzekering niet verwaarlozen als het gaat om de motivatie en ondersteuning van werknemers. U kunt een ziektekostenverzekering aanbieden om het welzijn en de gezondheid van uw werknemers te beschermen en te ondersteunen. Het zal het werkverzuim verminderen en de optimale gezondheid van uw werknemers garanderen.

 • Beheren van bedrijfssportprogramma's.

  Beheer bedrijfssportprogramma's om werknemers te helpen uit te blinken door middel van sport. U kunt sporttoernooien organiseren om uw team te betrekken en de werknemers op verschillende manieren te laten profiteren. Deze omvatten:

  • Ze alert en gezond houden
  • De werknemers motiveren om uit te blinken op verschillende werk- en levensgebieden
  • Ontwikkeling van teamgeest en moraal
  • Verhoging van prestaties en productiviteit.
 • Programma's voor het welzijn van werknemers

  Terugtrekkingsruimten zijn een belangrijk onderdeel van programma's voor het welzijn van werknemers. We weten allemaal hoe lawaaierig werkplekken kunnen zijn. Dit probleem kan de productiviteit van werknemers schaden. Het aanbieden van enkele ruimtes waar werknemers zich kunnen terugtrekken kan hier nuttig zijn. Denk aan het beheer van ruimtes zoals de fitnessruimte, het café, yogalessen, enz. waar werknemers zich kunnen terugtrekken.

  Het zou een geweldige manier zijn om de productiviteit van werknemers te verhogen, de stress onder werknemers te verminderen en de stemming te verbeteren.

  Het stimuleren van welzijns- of fitnessprogramma's voor werknemers is niet alleen goed voor de productiviteit van uw werknemers. Het kan u ook helpen nieuw toptalent aan te trekken.

 • Haal ze af en toe uit de normale werkroutine

  Maandenlang dezelfde werkroutine volgen is zeker geestdodend. Je kunt ze uit hun werkroutine halen door een vergadering te organiseren op hun favoriete lunchplek.

  Daarnaast kunt u ook rondleidingen, sportdagen of een bedrijfsfeest voor uw werknemers organiseren. Deze praktijk zal hen zeer betrokken en ultraproductief houden tijdens de resterende werkdagen. Dat komt omdat ze dan weer fris aan de slag kunnen.

Slotopmerkingen:

De conclusie is dat werknemersbetrokkenheid, motivatie en erkenning de sleutels zijn om toptalent in uw organisatie te houden. Een betere betrokkenheid van werknemers maakt de kans 1,8x groter dat zij bij hun huidige organisatie blijven. Gezien de voordelen van werknemersbehoud, wordt het essentieel voor organisaties om te leren hoe zij de sfeer op het werk kunnen verbeteren.

Here are some other interesting articles: