Hoe werkgevers toezicht houden op werknemers en werknemers het toezicht omzeilen

Hoe werkgevers werknemers controleren en werknemers de controle omzeilen

Productiviteit betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, maar meestal verwijst het naar de verhouding tussen output en input. Voor werknemers kan productiviteit betekenen hoeveel geld zij voor hun bedrijf verdienen of hoeveel tijd zij op het werk doorbrengen zonder te verslappen. Welke definitie u ook gebruikt, productiviteit is belangrijk omdat zowel werkgevers als werknemers er belang bij hebben deze te maximaliseren. Een duidelijk beeld hebben van waar de werknemers elke dag aan werken is belangrijk voor werkgevers. Sommige bedrijven gebruiken software om de productiviteit van hun werknemers te meten. In dit artikel wordt onderzocht waarom productiviteit voor beide partijen belangrijk is, en hoe beide partijen de productiviteit kunnen verhogen door specifieke acties, zoals het monitoren van werknemers en het vermijden van managementmonitoring.

DUS WAT GEBEURT ER ALS WERKGEVERS HUN WERKNEMERS CONTROLEREN?

Wanneer werkgevers hun werknemers controleren, hebben ze de mogelijkheid om met hun meest productieve werknemers te werken en tijdverspillend gedrag in de kiem te smoren. Maar hoe weten werkgevers of een werknemer zijn werk niet doet? Eén manier om dat te weten is door het internetgebruik te controleren of verdachte volgbestanden op bedrijfsmachines te downloaden. Een andere optie voor werkgevers om de productiviteit van werknemers te volgen is met betrouwbare CleverControl’s geautomatiseerde werknemers monitoring software. Met dit programma kunnen werkgevers van overal op afstand inloggen op hun monitoring dashboard en zien welke programma's worden gebruikt op de computers van werknemers. Ze kunnen ook zien wanneer een computer voor het laatst actief was en de gebruiker op afstand uitsluiten van toegang tot bronnen totdat deze door de beheerder is ontgrendeld.

Methoden voor toezicht op de werkplek

Werkgevers willen dat hun werknemers zo productief mogelijk zijn. Waarom is dat belangrijk? Er zijn meerdere factoren die meespelen in de manier waarop werkgevers de productiviteit monitoren, van het aantal werkuren dat de werknemer per dag maakt tot hoe effectief hij dingen gedaan krijgt op het werk. Als het gaat om het opsporen van onproductieve tijd op het werk, hebben werkgevers toegang tot veel gegevens die hen helpen dit te controleren, zoals wanneer een werknemer een toepassing opent of sluit of dat ze te gefocust lijken op ongerelateerde taken. Met de technologische verbeteringen van de laatste twee decennia is er een overvloed aan technieken om het personeel te controleren. Laten we eens kijken naar enkele van de populairste manieren waarop bedrijven aan werkplekmonitoring doen:

Telefoon

Werkgevers hebben de mogelijkheid om telefoongesprekken op bedrijfstelefoons af te luisteren of op te nemen, zelfs persoonlijke gesprekken. Hoewel de ECPA dit toestaat, vereisen verschillende jurisdicties dat beide partijen op de hoogte worden gebracht van het afluisteren, hetzij via een bericht of een memo. Om dit te voorkomen, gebruiken de meeste werknemers een telefoon die niet door hun werkgever wordt verstrekt of gebruiken zij een privé-lijn.

COMPUTER

Werkgevers kunnen software gebruiken waarmee zij harde schijven kunnen inspecteren en zelfs toetsaanslagen op de computers van werknemers kunnen bekijken terwijl deze in gebruik zijn, om de productiviteit in te schatten. In de meeste gevallen is dit toegestaan omdat de apparatuur eigendom is van de werkgever. Om dit te omzeilen kunnen werknemers proxyservers gebruiken waarmee het IP-adres van de internetverbinding kan worden gewijzigd, VPN's (Virtual Private Networks) om firewalls te omzeilen en gegevens te beschermen wanneer zij het netwerk van de werkgever gebruiken, of webbrowsers die hun IP-identiteit op het web verhullen.

Mobiele telefoons

Werkgevers kunnen gesprekken controleren die worden gevoerd op mobiele apparaten die hun werknemers ter beschikking worden gesteld, zoals mobiele telefoons, smartphones en laptops. Dit is meestal mogelijk wanneer een werknemer de hem toegewezen telefoon gebruikt, hoewel sommige werkgevers zover gaan dat ze de persoonlijke telefoon van de werknemer controleren.

E-mail

Werkgevers kunnen toezicht houden op e-mailcommunicatie wanneer zij e-maildiensten aanbieden die een werkgever gebruikt. In sommige gevallen kunnen privé-e-mailaccounts worden gecontroleerd. Om dit te omzeilen gaan sommige werknemers zo ver dat ze nieuwe e-mailaccounts openen met niet-werkgerelateerde e-mails.

SOCIALE MEDIA

Werkgevers mogen de sociale media-activiteiten van werknemers controleren en er zijn geen voorschriften die deze vorm van controle verbieden. Sommige bedrijven hebben regels voor sociale media die hen in staat stellen werknemers die bepaalde informatie delen op sociale medianetwerken te bestraffen. Als gevolg daarvan zetten veel werknemers secundaire sociale-mediaprofielen op met pseudonamen en bijnamen die alleen bij henzelf en hun naaste kennissen bekend zijn.

VIDEOBEWAKING

Videobewaking met CCTV- of IP-camera's is een wijdverbreide methode om diefstal te voorkomen en de productiviteit op kantoor te verhogen. Het is echter niet toegestaan om gebieden zoals de kleedkamer en badkamers te bewaken. Het is een van de meest populaire methoden om toezicht te houden op het personeel. Dit komt voor in zelfs de kleinste bedrijven. Aangezien werknemers het doorgaans moeilijk vinden om dit te omzeilen, is het zeer effectief gebleken.

Geolocatie

Dit is een zeer nieuwe vorm van toezicht. Werkgevers gebruiken global positioning systemen in bedrijfsauto's om de verblijfplaats van hun werknemers te volgen.Dat veel werkgevers kunnen vertellen waar een werknemer is op de telefoon locatie en voertuig beweging. Omdat het voertuig is eigendom van de werkgever, het is volledig legaal, hoewel nieuwe wetten kunnen ontstaan als de aanpak groeit more popular.To get around deze monitoring techniek, sommige mensen schakelen de GPS op hun telefoons terwijl ze niet op het werk. Sommige werknemers worden meestal gemeld niet hun officiële auto's te gebruiken om dit te voorkomen.

VOORDELEN VAN MONITORING

In termen van efficiëntie zou werkplekbewaking de financiële uitgaven voor bedrijven drastisch kunnen verminderen. De omvang van het potentiële productiviteitsverlies voor een bedrijf met 500 werknemers die slechts een half uur per dag toegang hebben tot het internet, bedraagt volgens Economists ongeveer een miljoen dollar per jaar.

Naast het verhogen van de productiviteit kan het volgen van personeel de enige en meest effectieve aanpak zijn om uw bedrijf te verdedigen. Zoals in veel situaties kan het volgen van het gedrag van werknemers het enige wettelijke schild of verdediging zijn waarover een bedrijf beschikt.

NADELEN VAN TOEZICHT

Zoals we zien, heeft het gebruik van maatregelen om werknemers te controleren aanzienlijke en tastbare voordelen. Maar wat bedrijven winnen aan efficiëntie kan verloren gaan aan betrokkenheid en vertrouwen, vooral als het bedrijf niet eerlijk is over de manier waarop ze hun werknemers controleren.

This involvement and trust can be harmed further if employees regard the entire surveillance system as threatening not only their privacy but also their careers. When your employees believe they are constantly being watched and that their career future is dependent on how well they conform to the "Big Brother" environment, their morale will crumble like a wall of cards.

Hieronder volgen enkele gevolgen van regelmatige controle in uw organisatie:

Mensen worden gereduceerd tot aantallen.

Toenemende stress op het werk.

Dezelfde werkgewoonten afdwingen.

Het moreel wordt vernietigd en er is een hoog verloop.

Als u een van de bovenstaande problemen in uw bedrijf introduceert, bent u op weg om een giftige werkcultuur te ontwikkelen. Bijgevolg moet u als manager uw bewakingsactiviteiten voortdurend onder de loep nemen en enkele van de volgende vragen stellen: Zijn we te ver gegaan in onze bewakingsactiviteiten? Hebben we een sterke ethische basis om de uitdagingen van privacy aan te pakken? Communiceren we op een open en eerlijke manier met ons personeel? Worden pauzes opgenomen in de productiviteit van mijn bedrijf? Hoe significant zijn de voordelen van mijn bewakingsactiviteiten? Heb ik ze echt nodig?

Gezien het voorgaande moet u, als u in uw bedrijf over een goed toezicht- en controlesysteem voor werknemers wilt beschikken, dit regelmatig controleren en bijwerken.

CONCLUSIE

In het tijdperk van de technologie is het gemakkelijk om te communiceren, samen te werken en toegang te hebben tot gegevens vanaf een apparaat dat je altijd bij je hebt. Desondanks is de realiteit dat werknemers meer tijd besteden aan sociale media dan aan bedrijfsgerelateerde taken zoals e-mailen of webonderzoek doen. Hoewel ze zich hiervan bewust zijn, blijven werkgevers machteloos bij het controleren van het gebruik van deze apparaten door hun werknemers uit angst dat ze inbreuk maken op hun privacy. De vraag wordt hoe persoonlijke tijd en werktijd in evenwicht kunnen worden gebracht als de een niet weet hoe de ander eruitziet. Wat als er een manier zou zijn waarop werkgevers hun productiviteit kunnen bijhouden zonder de privacy van hun werknemers te schenden? Met recente innovaties in software kunnen werkgevers het computergebruik van een werknemer in de gaten houden door muisbewegingen, toetsaanslagen en typsnelheid van documenten te analyseren. Hierdoor kunnen managers niet alleen zien waar werknemers hun tijd doorbrengen, maar ook welke specifieke toepassingen worden gebruikt. Hoewel werkgevers hun verwachtingen van een kantooromgeving wellicht nog moeten bijstellen, bijvoorbeeld door rekening te houden met lunchpauzes of vergaderingen, zal het nuttig zijn om te weten waar mensen het grootste deel van hun dag doorbrengen om de productiviteit te maximaliseren.

Here are some other interesting articles: