Een nieuwe baas: nieuwe kansen of baan in gevaar?

Een nieuwe baas: nieuwe kansen of baan in gevaar?

Er is een nieuwe baas in het bedrijf, en het hele team is in afwachting van veranderingen. Immers, de gebruikelijke routine van werkdagen en de carrièrevooruitzichten van degenen die alles al gepland hebben staan op het spel. Hoe werkt men in de omstandigheden van onzekerheid? Welke gedragslijn moet men kiezen?

Vaak leeft een verandering in het managementteam werknemers in de afwachting van personeelsherschikkingen, in de veronderstelling dat binnenkort de nieuwe leiding een "nieuw team" zal gaan vormen. Hoe kan men nauwkeurig vaststellen dat ontslagen om de hoek liggen?

Een zeker teken is de vervanging van belangrijke medewerkers die toezicht hielden op de werkprocessen en zorgden voor effectieve communicatie, door nieuwe en minder competente medewerkers. Immers, als de nieuwe baas geen doel stelt om het team hetzelfde te houden, neemt hij of zij zonder spijt afscheid van de "oude" teamleden.

Een ander betrouwbaar teken is dat de nieuwe baas afstand neemt van het team, totale controle over de discipline, en de invoering van een groot aantal extra rapporten die niet altijd nodig zijn.

Als u geen van deze tekenen opmerkt, probeer dan alle veranderingen positief op te vatten en steun de nieuwe leider. De baas kan immers geen enkel project van het bedrijf uitvoeren zonder een team van professionals.

Hoe vind je een gemeenschappelijke taal met de nieuwe baas?

De verandering van leiderschap gebeurt niet "zomaar". Er zijn altijd goede redenen voor personeelsherschikkingen. Daarom kunnen we aannemen dat er een ernstig probleem is dat de bedrijfsleiding zo drastisch wil oplossen. Het zal dus nuttig zijn om de situatie zorgvuldig te analyseren om te begrijpen op welke taken de nieuwe baas zich het eerst zal concentreren.

In de regel nodigt het nieuwe hoofd binnen 2 weken na de benoeming de werknemers uit voor een gesprek. Als dit om een of andere reden niet is gebeurd, neem dan zelf het initiatief tot de dialoog.

Vertel de baas tijdens het gesprek over je werk en de resultaten die je al hebt bereikt. Wees niet bang voor open communicatie. Deze manier van doen is veel productiever dan het nieuwe leiderschap bespreken met collega's tijdens de lunchpauze.

Vraag de baas hoe hij of zij een succesvolle werknemer ziet en hoe een succesvol resultaat op de afdeling waar je werkt er volgens hem of haar uitziet. Probeer er ook achter te komen hoe uw communicatie zal worden opgebouwd: welke onderwerpen en hoe vaak moeten worden besproken, hoe moeten verslagen worden ingediend. Dit zal u helpen de prioriteit van de aan u toegewezen taken in te schatten en welke rol in de hiërarchie u persoonlijk toebedeeld wordt.

Zelfs als je alle subtiliteiten van het vak perfect kent, toon je je ongenoegen niet wanneer de baas voorstelt nieuwe methoden te gebruiken om een routinetaak uit te voeren. In je vocabulaire mogen geen zinnen voorkomen als: "vroeger deden we dit anders", "we hebben deze techniek geprobeerd. Het zal niet werken" of "dit is onrealistisch". Laat zien dat u klaar bent voor veranderingen. Wees actief en bereid je functionaliteit uit te breiden, zodat de manager een indruk van je krijgt als een echte professional.

Als u ervan overtuigd bent dat een nieuw idee niet met succes binnen uw bedrijf kan worden uitgevoerd, bewijs dan uw standpunt en bied een alternatieve oplossing voor een complex probleem.

Doe niet mee aan kantoorintriges. Voor een nieuwe baas is het immers ook moeilijk om in een onbekend team te werken. Toon daarom vriendelijkheid en bekwaamheid, stel alles in het werk om ervoor te zorgen dat het resultaat van het werk zeer efficiënt is. Als u de baas niet steunt, zal dit negatieve gevolgen hebben voor de hele bedrijfseenheid en kan dit leiden tot grootschalige personeelsherschikkingen.

De nieuwe baas streeft altijd naar aanpassingen in het werk van het team, ook al is het zeer goed gecoördineerd. De leider zal aandringen op de uitvoering van zijn of haar methoden. Vroeg of laat haalt de baas gelijkgestemden binnen. Wanneer je de situatie evalueert en beseft dat je het niet eens bent met de managementmethoden van de nieuw benoemde leiding, pas je je aan of vertrek je. Voor ieder van ons is het immers belangrijk een bedrijf te vinden waar je niet hypocriet hoeft te zijn.