Een nieuwe baas: nieuwe kansen of baan in gevaar?

Een nieuwe baas: nieuwe kansen of baan in gevaar?

Er is een nieuwe baas in het bedrijf, en het hele team is in afwachting van veranderingen. Immers, de gebruikelijke routine van werkdagen en de carrièrevooruitzichten van degenen die alles al gepland hebben staan op het spel. Hoe werkt men in de omstandigheden van onzekerheid? Welke gedragslijn moet men kiezen?

Often a change in the management team lives employees in the anticipation of personnel reshuffles, assuming that soon the new leadership will begin to form a "new team". How can one accurately determine that firings are just around the corner?

A sure sign is the replacement of key employees who oversaw work processes and ensured effective communication, with new and less competent employees. After all, if the new boss does not set a goal to keep the team the same, he or she says goodbye to the "old" team members without any regret.

Een ander betrouwbaar teken is dat de nieuwe baas afstand neemt van het team, totale controle over de discipline, en de invoering van een groot aantal extra rapporten die niet altijd nodig zijn.

Als u geen van deze tekenen opmerkt, probeer dan alle veranderingen positief op te vatten en steun de nieuwe leider. De baas kan immers geen enkel project van het bedrijf uitvoeren zonder een team van professionals.

Hoe vind je een gemeenschappelijke taal met de nieuwe baas?

The change of leadership does not happen "just like that". There are always good reasons for personnel rearrangements. Therefore, we can assume that there is a serious problem that the company's management seeks to solve so drastically. So, it will be useful to carefully analyze the situation in order to understand which tasks the new boss will focus on first.

In de regel nodigt het nieuwe hoofd binnen 2 weken na de benoeming de werknemers uit voor een gesprek. Als dit om een of andere reden niet is gebeurd, neem dan zelf het initiatief tot de dialoog.

Vertel de baas tijdens het gesprek over je werk en de resultaten die je al hebt bereikt. Wees niet bang voor open communicatie. Deze manier van doen is veel productiever dan het nieuwe leiderschap bespreken met collega's tijdens de lunchpauze.

Vraag de baas hoe hij of zij een succesvolle werknemer ziet en hoe een succesvol resultaat op de afdeling waar je werkt er volgens hem of haar uitziet. Probeer er ook achter te komen hoe uw communicatie zal worden opgebouwd: welke onderwerpen en hoe vaak moeten worden besproken, hoe moeten verslagen worden ingediend. Dit zal u helpen de prioriteit van de aan u toegewezen taken in te schatten en welke rol in de hiërarchie u persoonlijk toebedeeld wordt.

Even if you know all the subtleties of the profession perfectly, do not show your displeasure when the boss suggests using new methods to perform a routine task. In your vocabulary there should be no phrases: "we used to do this differently," "we tried this technique. It will not work" or "this is unrealistic". Show that you are ready for changes. Be active and willing to expand your functionality, so that the manager has an impression of you as a real professional.

Als u ervan overtuigd bent dat een nieuw idee niet met succes binnen uw bedrijf kan worden uitgevoerd, bewijs dan uw standpunt en bied een alternatieve oplossing voor een complex probleem.

Doe niet mee aan kantoorintriges. Voor een nieuwe baas is het immers ook moeilijk om in een onbekend team te werken. Toon daarom vriendelijkheid en bekwaamheid, stel alles in het werk om ervoor te zorgen dat het resultaat van het werk zeer efficiënt is. Als u de baas niet steunt, zal dit negatieve gevolgen hebben voor de hele bedrijfseenheid en kan dit leiden tot grootschalige personeelsherschikkingen.

De nieuwe baas streeft altijd naar aanpassingen in het werk van het team, ook al is het zeer goed gecoördineerd. De leider zal aandringen op de uitvoering van zijn of haar methoden. Vroeg of laat haalt de baas gelijkgestemden binnen. Wanneer je de situatie evalueert en beseft dat je het niet eens bent met de managementmethoden van de nieuw benoemde leiding, pas je je aan of vertrek je. Voor ieder van ons is het immers belangrijk een bedrijf te vinden waar je niet hypocriet hoeft te zijn.

Here are some other interesting articles: