Carrièreportfolio is een nieuwe realiteit

Carrièreportfolio is een nieuwe realiteit

84K, 36K, en 6,4K - deze vele mensen zijn... ontslagen in januari, februari en maart al. In 2022 werden wereldwijd ongeveer 161K werknemers ontslagen. Ook bedrijven als Atlassian, die eerder werden geprezen omdat ze hun personeelsbestand niet wilden inkrimpen, zien zich na jaren van snelle groei genoodzaakt te bezuinigen. Op 6 maart bevestigde Atlassian dat het de volgende ontslagen zou nemen 5% van zijn personeel.

Of course, there are multiple market-related factors at play here - from the looming recession to AI advances and trade wars to a lack of funding. Organisations are looking to cut costs in every way they can, and they have had to identify the parts of the business that are not key to its core or are not working. In some cases, these cuts have been expected and planned for. Others have been more "reactive" than anything else.

Deze gevallen van cut-throat downsizing creëren het gevoel dat geen enkele baan echt veilig is, of het nu gaat om een zeer strategische functie of een eenvoudige instapfunctie. De machtsverhoudingen, die tijdens de pandemie vermoedelijk in de richting van de werknemers waren gekeerd, zijn de afgelopen maanden opvallend veranderd.

Ongetwijfeld denken werknemers na over hun loopbaanportefeuille (en dat zouden ze ook moeten doen) als reactie op de noodzaak om door het veranderende bedrijfslandschap te navigeren. Ze zijn op zoek naar opties die hun carrière in tijden van onrust kunnen ondersteunen of in ieder geval nieuwe wegen kunnen openen. En dit is precies waar het concept van carrièreportfolio's om de hoek komt kijken.

Wat is carrièreportfolio?

Simpel gezegd is carrièreplanning een concept waarbij mensen deeltijdbanen of freelance werk hebben om een gevarieerde en flexibele carrière te creëren. Deze trend is ontstaan door het verlangen naar meer controle over iemands loopbaan en het zoeken naar betere financiële opties. Maar het gaat niet alleen om geld. In wezen is loopbaanportefeuillevorming de poort naar een breder, aanpasbaar en evoluerend beroepsleven dat iemand in staat stelt de nadruk te leggen op zijn loopbaangroei, nieuwe vaardigheden te leren en onderweg meer ontdekkingsmogelijkheden te creëren.

In feite bestaat loopbaanportefeuillevorming al in de een of andere vorm, zij het op een meer rudimentaire en gefragmenteerde manier. Zo diversifiëren investeerders hun investeringen vaak over verschillende sectoren en leggen zij tot op zekere hoogte ook contacten met collega's in andere sectoren. Evenzo hebben C-level executives altijd een verscheidenheid aan externe projecten gehad die hen helpen nieuwe dingen te leren en hen in contact houden met de industrie buiten hun domein. Wat is een beter voorbeeld dan Elon Musk, CEO van Twitter.

Wanneer men de 10.000 feiten bekijkt, blijkt diversificatie van groeimogelijkheden heel gewoon te zijn. Organisaties spreiden bijvoorbeeld hun activiteiten over verschillende geografische gebieden om schommelingen in de lokale economie op te vangen.

Het is dus niet meer dan terecht dat ook werknemers zo denken. Het is een uitweg uit de eenzijdige focus op één baan en het risico om getroffen te worden door een plotselinge inkrimping. Het is ook een manier om niet vast te zitten in een sector of functie waar geen vraag naar is of waar geen hefboomwerking van uitgaat.

Waarom is carrièreportfolio belangrijk?

Hoewel het idee om meerdere banen te combineren niet helemaal nieuw is, heeft de aandacht ervoor veel te maken met de veranderende werkomgeving.

Volgens Zapier, 40% van de Amerikanen had in 2022 een side hustle. Gemiddeld werd 13,4 uur per week besteed aan de side hustle. Daarmee werd een gemiddeld inkomen van 12.689 dollar per jaar gerealiseerd. Soortgelijke trends zijn ook elders waargenomen. Bijvoorbeeld, Deloitte's Gen Z en Millennial Enquête schetste dat 39% van de millennials en 42% van de Gen Z's in het Verenigd Koninkrijk in 2022 bijbaantjes had. Dit aantal zou alleen maar toenemen naarmate meer mensen aan boord komen van carrièreportfolio's.

Hier zijn enkele redenen waarom carrièreportfolio's zinvol zijn:

 1. Zelfontplooiing en ontdekking

  Het besef van zelfontdekking is een kritieke factor geworden in de evolutie van de beroepsbevolking, en dit wordt nog versterkt door de noodzaak om zichzelf opnieuw uit te vinden door voortdurend te leren en zichzelf voortdurend op de proef te stellen. Vaak kan de unieke en onveranderlijke drang om te groeien en zich te ontwikkelen, die vaak wordt beschouwd als het kenmerk van een succesvolle carrière, leiden tot een ernstig verstoord evenwicht tussen werk en privéleven. Dit betekent niet dat het voor sommigen niet werkt. Maar het betekent wel dat voor anderen een meer flexibele en veelzijdige aanpak die hen in staat stelt hun sterke punten te benutten, nieuwe expertisegebieden te verkennen en te experimenteren met verschillende modellen voor loopbaanontwikkeling, beter kan passen.

  Misschien heeft iemand altijd al voor een liefdadigheidsinstelling willen werken, bijvoorbeeld. Of misschien wil iemand zich in de financiële sector begeven, maar doet hij dat liever op zijn eigen voorwaarden dan een radertje in het wiel van een of ander bedrijf te zijn. Het is om deze en andere redenen dat loopbaanportefeuilles heel zinvol zijn voor mensen die zichzelf willen ontplooien.

 2. Bijblijven met de technologische vooruitgang

  In 2013 bleek uit een studie van de Universiteit van Oxford dat 47% van de banen in de VS de komende 20 jaar dreigen te verdwijnen door toedoen van AI. Dit leek toen een overdreven bewering. Maar dergelijke verwachtingen zijn de afgelopen jaren alleen maar relevanter geworden, nu bedrijven als Facebook, Amazon, Microsoft en Google veel aandacht hebben besteed aan AI-gedreven technologieën. OpenAI's ChatGPT, een door GPT3.5 aangedreven AI-chatbot, is daar een goed voorbeeld van.

  AI-gestuurde technologieën hebben de verwachtingen van werknemers in alle sectoren en bedrijfstakken radicaal veranderd. Dit geldt ook voor bedrijven, die steeds vaker AI-tools inzetten om hun workflow efficiënter te maken, meer waarde te creëren en de time-to-market te verkorten. Bekijk deze ontwikkeling eens vanuit het perspectief van een werknemer, bijvoorbeeld een schrijver. AI-schrijftools, vooral ChatGPT, hebben de toegangsdrempel tot uitstekende taalvaardigheid verlaagd. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de baan van een schrijver op het punt staat te verdwijnen, wijst het wel op een toenemende druk op iedereen om betere output te leveren om zich te onderscheiden.

  Dit vraagt om een strategische loopbaanportefeuille waarbij mensen meerdere opties hebben om op terug te vallen als hun domein wordt beïnvloed door AI-producten. En AI is slechts één voorbeeld. Er zijn nog veel meer gebieden die door nieuwe technologieën zullen worden getransformeerd.

 3. Economische onzekerheden aanpakken

  Terugkomend op het verhaal over de aanhoudende ontslagen, hebben de recente economische onzekerheden in combinatie met matte bedrijfsbudgetten het moeilijker gemaakt voor werknemers om een stabiele positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Dit geldt met name voor werknemers in de IT-sector. Overal ter wereld worden werknemers massaal ontslagen. Dit betekent dat ze steeds vaker op onconventionele manieren onderdak zoeken.

  Interesses en bijscholing heeft men nog altijd zelf in de hand. Maar iets in de trant van door de recessie ingegeven banenverlies of de dreiging van ontslagen is grotendeels oncontroleerbaar. Dat is de reden waarom meer mensen kiezen voor een cumulatieve loopbaan, waarbij ze meerdere inkomstenstromen hebben om op terug te vallen als een of meer inkomstenbronnen opdrogen.

Moeten organisaties zich zorgen maken?

Loopbaanportfolio is een snel opkomende benadering van loopbaanplanning. En hoewel dit geen organisatorische betrokkenheid uitsluit, laat het zeker veel ruimte voor individuele verbeelding en vindingrijkheid. Wat betekent dit voor organisaties? Laten we het vanuit twee perspectieven bekijken.

 1. Productiviteit

  The concept of career portfolioing, albeit different, might somewhere tie in with moonlighting. The latter has been both validated and criticised. When asked about moonlighting, John Ricco, the co-founder of an NYC-based recruiting agency said that "I can see why people would want to take on two full-time jobs in such a bad economy, but from a business perspective, it definitely can't be allowed to happen."

  Waarom? Vermoedelijk omdat zwartwerken in de ogen van sommige bedrijven de productiviteit van een werknemer kan aantasten. Misschien hebben ze zelfs gegevens die deze bewering ondersteunen. Hoe zit het met carrière portfolioing? Hoe beïnvloedt het de productiviteit van een werknemer? Nou, van wat we tot nu toe hebben geschetst, is het een evenwichtige benadering van carrièreplanning. En ons eigen onderzoek bevestigt dat.

  Wij vroegen verschillende van onze klanten naar het aantal werknemers dat naast hun hoofdwerkplek een deeltijdbaan heeft.

  • Gemiddeld heeft 20-30% van hun werknemers een inkomen buiten hun hoofdbaan. Ongeveer 10% werkt parttime in het weekend. De meeste werknemers doen geen werk naast hun hoofdbaan. In alle gevallen hebben de cliënten geen merkbaar verschil in productiviteit vastgesteld.

  • De functies die het meest worden geassocieerd met carrièreportfolio's zijn ontwerpers, marketeers en zelfs advocaten.

 1. Zakelijke prestaties

  Uiteindelijk gaat het om het resultaat van een bedrijf. Maar dat hangt grotendeels af van hoe goed een organisatie haar menselijk kapitaal beheert. Van wat we hebben gezien, is het niet ongewoon dat werknemers gefrustreerd zijn over monotone werkstromen, stagnerende salarissen en gebrek aan vooruitgang binnen de functie.

  Pew Research Center's onderzoek blijkt dat geld een van de belangrijkste drijfveren is voor werknemers om hun huidige baan te verlaten. In 2021

  • 63% van de werknemers verliet zijn baan vanwege het lage loon

  • 63% vertrok vanwege het gebrek aan doorgroeimogelijkheden

  • 57% vertrok omdat ze zich niet gerespecteerd voelden op het werk

  • 45% vond gebrek aan flexibiliteit een van de belangrijkste redenen

  • 43% is vertrokken wegens gebrek aan goede voordelen en verzekeringen

Wat vertellen al deze gegevens ons? Er is een schril contrast tussen hoe organisaties de huidige staat van hun menselijk kapitaal zien en hoe het eruit ziet vanuit de ogen van hun werknemers. Dit vraagt om een radicale verandering in de organisatiecultuur, vooral als het gaat om het inzicht in wat een goed personeelsbestand is.

Daarom is loopbaanportfolio geen praktijk die streng moet worden onderzocht. Sterker nog, het is een aanpak die in de toekomst veel waarde kan hebben. Denk hier eens over na:

 • Gezien het tekort aan bekwaam talent zullen organisaties zich in de toekomst wellicht meer richten op het meedingen naar een deel van de kostbare tijd van de specialisten dan op het proberen in te huren voor 9-10 uur per dag.

 • Met de hausse aan cumulatieve carrières zullen organisaties zich steeds meer richten op de kwaliteit van de output van hun werknemers in plaats van op de kwantiteit van hun input.

 • Volgens onderzoek is een werknemer slechts 2 uur en 53 minuten productief gedurende een werkdag van 8 tot 9 uur. Het is dus veelbelovend voor organisaties om een levensstijlvriendelijke benadering van talentmanagement te hanteren.

De kern van de zaak - Bekwame mensen in de buurt houden

Nu millennials en Gen Z de arbeidsmarkt domineren en de dynamiek van het personeelsbestand vormgeven, moeten organisaties op hun hoede zijn voor de grote paradigmaverschuiving in de manier waarop werknemers tegen werk aankijken. Ze willen parttime kunnen werken, meerdere inkomstenbronnen hebben en zelfs zwartwerken wanneer ze dat willen.

Of course, not everything can be left to the discretion of the employee. Organisations need to set boundaries that are understandable, fair, and workable. However, putting breaks to career portfolioing is most certainly not the way forward. You don't want your employees to "quiet quit" or even live with frustration. In the end, you will probably be the one suffering from attrition brought on by mediocrity and lethargy.

Het is immers beter een grote specialist te hebben, althans voor een deel van de dag, dan helemaal niemand.

Beviel het u? Hier vindt u meer over het waarborgen van productiviteit op de werkplek:

Here are some other interesting articles: