9 Regels van Genialiteit

9 Regels van Genialiteit

Weet u dat creativiteit kan worden aangeleerd? Dat is bewezen door Michael Michalko, een expert in creativiteit en de auteur van het boek "Cracking Creativity" waarin hij onthult hoe Einstein, Edison, Tesla, Michelangelo en Mozart hun meesterwerken creëerden. Het blijkt dat er 9 belangrijke creatieve strategieën zijn:

Weet hoe je moet kijken

De belangrijkste regel van een genie is dat ze het probleem maximaal breed leren bekijken. Leonardo Da Vinci geloofde dat om het probleem op te lossen je het op verschillende manieren moet formuleren. Hij was er zeker van dat de kijk op het probleem vaak vertroebeld wordt door stereotypen en daarom moeten deze stereotypen vernietigd worden. De creatieve benadering veronderstelt dat het probleem van verschillende kanten wordt bekeken.

Visualiseer je denken

Albert Einstein zei dat verschillende soorten denken hem enorm hielpen bij het oplossen van taken en het genereren van nieuwe ideeën. Hij kon bijvoorbeeld een vraag niet alleen in woorden maar ook in een diagram formuleren. Denk eens na, kun jij je vraag presenteren als een diagram?

Lang voor Einstein viel Galileo Galilei zijn tijdgenoten op door zijn vermogen om zijn ideeën uit te drukken in ontwerpen, en niet alleen in woorden zoals wetenschappers uit die tijd plachten te doen.

Experimenteer voortdurend

Genieën wisten altijd dat de kwantiteit altijd verandert in kwaliteit en daarom experimenteerden zij voortdurend. Thomas Edison had bijvoorbeeld 1093 patenten voor uitvindingen. Trouwens, hij had zelfs zijn eigen portie ideeën: hij moest eens in de 10 dagen een kleine uitvinding doen en eens in de zes maanden een grote uitvinding. U zult het ermee eens zijn dat dit een perfect schema is om uzelf scherp te houden.

Dit is ook een heel goede aanpak, want hoe meer je hersenen werken, hoe beter ze werken. Johann Bach schreef elke dag een cantate, zelfs als hij ziek of uitgeput was. Mozart was ook zeer productief: hij maakte meer dan 600 composities in zijn leven.

Nieuwe combinaties maken

Ideeën voor een genie zijn als legoblokjes. Hij of zij volgt niet altijd de instructies, maar creëert nieuwe combinaties. Neem bijvoorbeeld de beroemde formule E=mc2. Elk concept hier - energie, massa en lichtsnelheid - was al voor Einstein bedacht. Maar Alberts bijdrage was dat hij ze kon combineren als legoblokjes. De wetenschapper zelf zei dat zijn manier van denken een combinatiespel is of een vermogen om objecten op de juiste manier te combineren.

Combineer oncombineerbaar

Toen Nikola Tesla op een dag naar de zonsondergang keek, vergeleek hij deze met een motor. Zo verscheen de motor die op wisselstroom werkt. De wetenschapper August Kekule had eens een droom van een slang die in zijn eigen staart beet. Toen hij wakker werd, begreep hij dat een benzolmolecuul de vorm van een ring had.

Samenhang zien in oncombineerbare dingen is nog een vaardigheid van een genie. Hij of zij ziet verbanden zoals niemand anders die kan zien.

Gebruik metaforen

Alexander Bell, de uitvinder van de telefoon, ontdekte ooit dat trillingen in het menselijk oor lijken op trillingen van een stalen membraan. Er zijn heel wat van dergelijke voorbeelden in de wereld van de wetenschap! Vele eeuwen geleden schreef Aristoteles dat het gebruik van metaforen een teken is van een genie. Hij geloofde dat meesterwerken ontstaan wanneer mensen een analogie zien in verschillende domeinen waar er op het eerste gezicht niets gemeenschappelijks is.

Overal zoeken

Soms is het erg moeilijk om een oplossing voor het probleem te vinden en lijkt het genereren van nieuwe ideeën op een dood spoor te belanden. Wat te doen? Zoeken waar niemand ooit eerder heeft gezocht. Thomas Edison worstelde bijvoorbeeld al lang met het idee van de kooldraad. Op een dag speelde hij met een stuk plasticine dat hij in zijn handen verfrommelde. Op een gegeven moment viel het hem op dat steenkool als een touw kan worden gedraaid - en klaar is Kees, de gloeidraad!

Om op een goed idee te komen moet je zoeken waar niemand ooit heeft gedacht te zoeken. Het antwoord kan zelfs verborgen zijn in een simpel stukje plasticine dat je in je handen houdt.

Luister naar je intuïtie

Alexander Fleming merkte ooit op dat er schimmel verschijnt op de kweek van dode bacteriën. Veel artsen hadden zoiets waarschijnlijk al eerder opgemerkt, maar niemand had er ooit aandacht aan besteed. Fleming had echter het idee dat deze schimmel ook bestudeerd kon worden. Het resultaat was de ontdekking van penicilline, dat miljoenen mensenlevens heeft gered.

Luisteren naar de intuïtie is de achtste regel van een genie.

Samenwerking inspireren

De laatste regel van een genie is samenwerken met andere genieën. De meeste wetenschappers die grote ontdekkingen deden, communiceerden nauw met mensen van hun niveau - ook genieën. Er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis waarin samenlevingen en groepen getalenteerde mensen hielpen om wetenschap, kunst en de wereld tot nieuwe ontdekkingen te brengen.

Here are some other interesting articles: