8 Trends in aanwerving

8 Trends in aanwerving

Kelly Bailey, een expert op het gebied van rekrutering, het hoofd van een rekruteringsbedrijf, vertelde CleverControl over de veranderingen in het moderne rekruteringsproces: hoe de communicatie met de specialisten die "te veel" vacatures hadden is veranderd en hoe de concurrentie om kandidaten is toegenomen.

De noodzaak van nieuwe benaderingen

Een paar jaar geleden begonnen de wereldwijde veranderingen op de arbeidsmarkt, toen werving en selectie niet meer in de eerste plaats op websites voor het zoeken naar vacatures berustte; dit is vooral merkbaar in de IT-sector. Nu zijn vacaturesites slechts een bijkomende zoekbron omdat LinkedIn en andere professionele sociale netwerken hen verdrijven. Door dat feit moeten recruiters steeds vaker actief zoeken - werken met kandidaten die momenteel geen vacatures overwegen. Een recruiter doet dus meer moeite om een kandidaat te interesseren en werkt met zijn of haar motivatie. Een andere richting van verandering is de proliferatie van communicatie op afstand. De afgelopen jaren werd recruitment op afstand steeds populairder, recruiters communiceren en voeren gesprekken met kandidaten via Skype. Als je bedenkt hoe snel het leven gaat, vooral in een metropool, heeft tijdwinst onderweg steeds meer zin. Sommige stadia van het sollicitatiegesprek worden dus verplaatst naar het online. In elk geval moet u begrijpen dat niets de persoonlijke interactie volledig kan vervangen bij de uiteindelijke beslissing over de geschiktheid van de kandidaat, omdat geen enkel communicatiemedium op het internet een volledige weergave van een persoon geeft.

Ook werden onlangs geautomatiseerde zoekbronnen geïmplementeerd in de activiteiten van recruiters. Met deze programma's kunt u informatie verzamelen uit sociale netwerken en andere sites op het internet, wat het werk aanzienlijk vergemakkelijkt.

Een andere trend in de IT-sector is dat veel professionals een baan in het buitenland willen en willen verhuizen. In dit verband blijkt dat we niet alleen concurreren met wervingsbureaus in eigen land, maar ook met internationale outsourcers en bedrijven die bereid zijn om de kandidaat te verhuizen. Dit leidt ertoe dat recruiters meer werk moeten maken van het zoeken en bekijken van kandidaten, waardoor het langer duurt om een beslissing te nemen, en de risico's in verband met de motivatie dieper moeten inschatten. En de kandidaten zelf zijn voorzichtiger en selectiever geworden bij het kiezen van een werkgever. In dit verband, als je de taal van de sport spreekt, behoren recruiters-sprinters nu tot het verleden en worden zij vervangen door recruiters-spelers die bereid zijn langer aan elke functie te werken en klaar zijn om op lange afstanden te racen. Op de arbeidsmarkt, ook in de IT, jagen veel recruiters die in-house bij bureaus en freelance werken op kandidaten. Dit leidt ertoe dat professionals vaak niet reageren op de verzoeken, de brieven, ze worden ziek van het communiceren met recruiters. In de profielen van sommige programmeurs op LinkedIn kun je zelfs berichten vinden gericht aan recruiters "bied me geen baan aan, stoor me alsjeblieft niet". Natuurlijk ergeren mensen zich tegenwoordig aan spam, en de verkeerde aanpak van sommige recruiters wordt vaak als spam ervaren.

Dingen uit het verleden

Welke wervingsbronnen kun je met een gerust hart dingen uit het verleden noemen?

In het geval van professionele werving kunnen we gerust stellen dat de advertenties in de kranten al lang niet meer bestaan. In onze technologische samenleving, vooral op IT-gebied, zullen de kandidaten niet reageren op een advertentie in de krant, omdat ze waarschijnlijk geen gedrukte media lezen om werk te zoeken. En adverteren in de metro is in dit geval ook niet effectief. Als het gebied niet gebonden is aan IT en een specialist is ver van de internetcommunicatie, dan kan de reclame in kranten en de metro nog steeds heel effectief zijn. Dit geldt vooral voor massawerving voor instapbanen. Wat de vacaturesites betreft, blijkt uit analyses dat sommige sites langzaam uitsterven, dat er sprake is van monopolisering in deze sector en dat er binnenkort waarschijnlijk slechts één of twee grote vacaturesites en sectorspecifieke portalen zullen zijn, waar secties zijn voor het zoeken naar werk en voor kandidaten. Deze trends zijn gemakkelijk te herkennen als we zien hoeveel bedrijven op een bepaalde bron zijn geregistreerd, steeds meer bedrijven kopen package deals op grote vacaturesites en de uitgaven aan gedrukte media worden duidelijk teruggeschroefd. Het rechtstreeks zoeken naar kandidaten behoort ook tot het verleden: wanneer een recruiter het bedrijf onder couvert belt en vraagt om met potentiële kandidaten te worden verbonden. Nu zitten de meeste werkzoekenden op LinkedIn en het zoeken gaat veel sneller en gemakkelijker.

Nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen

Welke vaardigheden moeten recruiters nu gaan beheersen, waar liggen steeds meer kansen om de juiste kandidaten te vinden?

Om effectiever te kunnen werken, moet de recruiter begrijpen dat we ons niet moeten beperken tot één enkele zoekbron, in de hoop daarop de geschikte sollicitant te vinden. We moeten verschillende wegen bewandelen om bekenden in te schakelen, sociale netwerken te leren kennen, enz. Een van de meest effectieve methoden van in-house recruiters is het zoeken via hun medewerkers: wanneer zij geschikte kandidaten aanbevelen voor een beloning.

Hoe adviseert u te handelen als u bijvoorbeeld een topmanager moet vinden in een niet-triviale positie?

Bij het zoeken naar kandidaten voor een functie van topmanager is het noodzakelijk om eerst zijn profiel te bepalen, dat wil zeggen de fundamentele zoekcriteria: ervaring, kennis, karakter en competenties. Het profiel dicteert het inzicht op welke gebieden u een geschikte kandidaat zou kunnen vinden. Door verdere analyse ontstaat een lange lijst, waarin het bedrijf, de functie en vervolgens de specifieke personen waarin we geïnteresseerd kunnen zijn, worden opgesomd. In het proces kunnen we nieuwe plaatsen ontdekken waar potentiële kandidaten te vinden zijn en de lange lijst zal worden aangevuld, want het is niet iets bevroren en onveranderlijks. Vervolgens moeten we naar specifieke mensen toe. In de regel doorzoeken we in dergelijke gevallen vacaturesites, onze eigen database, LinkedIn en zoekmachines op het internet, zodat we één voor één de mensen vinden die op de gewenste posities in de juiste bedrijven werken. Vervolgens sturen we brieven of bellen we deze mensen op met een aanbod voor een professionele kennismaking. Op dit punt is het niet nodig om onmiddellijk over te gaan tot het aanbieden van een baan. U kunt beginnen met zo'n robuust middel, als het beroep op de kandidaat voor advies. Wij vragen u bijvoorbeeld collega's en kennissen aan te bevelen die met een bepaalde taak bezig zijn. We leggen in algemene termen uit dat er een bedrijf is, dat een interessante baan heeft. Topmanagers zijn vaak gulle mensen, ze helpen en geven graag advies. Ook stellen deze mensen professionele connecties en nieuwe vrienden op prijs, wetende dat zij in de toekomst nuttig voor hen kunnen zijn. In het verdere verloop van de dialoog maken we afspraken over het gesprek, vertellen we de kandidaat meer over banen, taken, bedrijf en voorwaarden, zodat onze gesprekspartner denkt dat hij of zij daarin geïnteresseerd kan zijn. Zo niet, dan kun je tijdens het chatten altijd te weten komen waarin deze persoon geïnteresseerd zou zijn om zijn of haar professionele activiteiten voort te zetten. In het algemeen gaat het erom vertrouwen te wekken en een persoonlijk contact met de persoon tot stand te brengen om hem of haar te kunnen betrekken en te begrijpen wat je hem of haar nu of in de toekomst te bieden hebt. Parallel aan deze "één voor één" zoektocht wordt er gewerkt met aanbevelingen. We doen een beroep op de mensen die misschien de mensen kennen die we nodig hebben. Zij werken bijvoorbeeld in verwante afdelingen of communiceren als klant of partner. Wij zoeken ook geschikte kandidaten voor ons in openbare commentaren in de media en in de lijsten van deelnemers aan gespecialiseerde conferenties. Nadat we hun namen hebben gevonden, hoeven we alleen nog maar hun internetprofielen en contacten te vinden om verder te werken volgens het vorige schema.

De toekomst van rekrutering

Welke wervingsbronnen kunt u met een gerust hart noemen als "de toekomst van de werving"?

De arbeidsmarkt evolueert in de richting van automatisering. Professionals die zich bezighouden met massahuur en werken op het niveau van eenvoudige cv-analyse (geschikt/niet geschikt) kunnen de komende jaren met succes worden vervangen door geautomatiseerde programma's. De kans is groot dat in de komende jaren alleen nog hooggekwalificeerde recruiters gevraagd zullen worden. En toch moeten we begrijpen dat we, ondanks alle voordelen van het gebruik van nieuwe technologieën, voor meer efficiëntie geautomatiseerde programma's en het werk van recruiters moeten kunnen combineren.

Here are some other interesting articles: