7 soorten werknemers die nooit promotie krijgen

7 soorten werknemers die nooit promotie krijgen

De bedenker van het woord "carrière" had geen ongelijk toen hij het ontwierp uit het woord "carrus" (lat. wagen, voertuig op wielen) Omdat het soms zo moeilijk is om door de rangen heen te komen! Ondertussen kunnen bepaalde mensen nooit vooruit. CleverControl besloot deze soorten mensen te classificeren en vroeg experts om hulp. Welk soort werknemers zal dus nooit promotie maken:

Het "kantoor plankton"

Een passieve kantoormedewerker is een vaste ballast van veel organisaties. Zulke mensen zwerven van bedrijf naar bedrijf, meestal zonder ergens langer dan een jaar te stoppen. Maar sommige ondersoorten van "plankton" kunnen tientallen jaren op één plaats blijven. Als het bedrijf geen duidelijke prestatie-indicatoren heeft, is het vrij moeilijk om plankton in het modderige water te identificeren. En zelfs als er geen andere kandidaten voor promotie zijn, is het onwaarschijnlijk dat de plankton een nieuwe functie aangeboden krijgt, omdat hij of zij niet geschikt is voor ontwikkeling. Emma Weber, algemeen directeur, oprichter van het adviescentrum "WE": "Een van de belangrijkste criteria bij promoties is zelfontwikkeling en opleiding op permanente basis. Niemand heeft behoefte aan werknemers zonder initiatief tot zelfontwikkeling."

Laatkomers

He is always late and cannot finish any of the tasks in time – these are all classic signs of an unproductive employee. Surprisingly, latecomers are not always young and inexperienced but often they are people over 40. The only thing they have succeeded in is finding a new reason for each time they are late, creating the impression of hard work in the few working hours that are in the office and disappear as soon as the working day has ended. It often turns out that they are either in the wrong profession or are not too fond of working in general. If you will approach such employee with the simplest question he or she usually cannot spend even a minute of their “precious” time on you. Emma Weber continues: "If the employee uses phrases like "I don't have time for that" "I can’t do it in time", "I don't know" and works "within the parameters of the job description" doing the absolute minimum these are the first signs of the lack of the desire for self-improvement. The manager will always notice those employees who work hard and provide results." "Latecomers sometimes are mixed up with the really hard working counterpart but the latter has a high KPI and a rapidly growing career. As for the latecomer, he or she came too late for a promotion.

Ignoramuses

Veel deskundigen stellen voor de uitdrukking "ik weet het niet", die hierboven al werd genoemd, uit het lexicon te schrappen: hoe kan een werknemer een specialist worden genoemd als hij of zij die uitdrukking gebruikt? Ondertussen kom je hier en daar onwetenden tegen, die niet gewend zijn ergens verantwoordelijk voor te zijn. Psychologe Anna Wright merkt op: "Geen enkele verstandige manager zal ooit een werknemer bevorderen die pathologisch bang is om verantwoordelijkheid te nemen voor welke kwestie dan ook. Een dergelijke werknemer kiest voor vermijdend gedrag en geeft de voorkeur aan "niets weten" of zinnen als "Ik ben niet zeker van het antwoord, dus kan ik beter mijn collega raadplegen". De werknemer kan het gevoel hebben dat hij of zij voorzichtig is, maar in feite lijkt dit gedrag op incompetentie en wantrouwen. Daarom zal de naam van deze werknemer nooit naar voren komen in discussies over promoties."

Mensen zonder ambitie

Geen ambitie - geen promotie. Zo iemand kan werken als "het plankton", maar die toont nog wel eens ambitie (al is die meestal op niets gebaseerd). En opnieuw kunnen we niet zonder over verantwoordelijkheid te spreken. Managing partner van het marketingbureau "ByWing" Jacob Wade merkt op: "Voor mij is het belangrijk dat de medewerkers ambitieus zijn, niet bang zijn voor verantwoordelijkheid en bereid zijn uitdagende taken op zich te nemen."

De "OK, Google-Guy", of "EveryDayfly"...

Een tijdlang kun je echt "rondvliegen" op kantoor en je collega's elke dag om gunsten vragen, want waarom zou je moeite doen om je eigen taak af te maken? Maar in dat geval is het onwaarschijnlijk dat je een mooie carrière tegemoet gaat. Jacob Wade vervolgt: "De werknemer moet niet voortdurend om hulp vragen en zoeken naar gemakkelijke oplossingen, want dat draagt niet bij tot de ontwikkeling van de werknemer. Als de specialist verder wil komen in de carrière moet hij of zij de hoeveelheid en de complexiteit van het werk waarmee managers te maken krijgen begrijpen."

Menselijke fout

Van de meeste van uw ontevreden klanten hoort u de naam van deze medewerker - de "menselijke fout"-medewerker. Fouten in details en grote misvattingen wijzen erop dat de professionele ontwikkeling van de werknemer is gestopt. En meestal betekent dit dat de carrière daarmee is gestopt. "Een belangrijke factor die werknemers ervan weerhoudt promotie te maken, zijn regelmatige fouten en een volledige professionele stagnatie", zegt Jacob Wade.

Conflicterende agressor

Liefhebbers van conflicten in welke vorm dan ook zijn ook slechte kandidaten voor promotie. Wie houdt er van oneindige wanorde in het team? Doof het vuur in jezelf, tel tot tien, kalmeer. Kwesties kunnen altijd vreedzaam worden opgelost. Wees een diplomaat, leer je emoties onder controle te houden. Als je energie besteedt aan conflicten blijft er minder over voor ontwikkeling en groei, inspiratie en initiatief, het aanpakken van de complexe en verantwoordelijke taak. En dit, zo volgt uit de beoordeling van onze deskundigen, zijn de belangrijkste parameters voor carrièregroei.

Here are some other interesting articles: