12 gedragingen die je professionele imago ruïneren

12 Destructieve gedragingen die je professionele imago ondermijnen

In het steeds veranderende landschap van de professionele wereld zijn je imago en reputatie van het grootste belang. Je professionele imago kan van grote invloed zijn op je carrièrepad en kansen, samenwerkingen en algehele succes beïnvloeden. Hoewel het aanscherpen van je vaardigheden en kwalificaties essentieel is, moet je ook onthouden dat je gedrag een even belangrijke rol speelt in hoe collega's, superieuren en klanten je zien.

Slecht gedrag in het beroepsleven betekent dat je een slechte reputatie krijgt. Het zal je ook weerhouden van het krijgen van een promotie of zelfs leiden tot het verlies van een baan.

Volgens een onderzoek is 74% van de respondenten van mening dat het van cruciaal belang is om online een professioneel imago te behouden. (Bron)

In dit artikel gaan we in op een aspect van carrièregroei dat vaak over het hoofd wordt gezien - gedragingen die onbedoeld je professionele imago kunnen aantasten en je vooruitgang kunnen belemmeren. Het identificeren en corrigeren van deze gedragingen kan je helpen professioneel succes te bereiken.

Gedrag dat je professionele imago verpest

Als je het ver wilt schoppen met je carrière, moet je je gewoonten, zinnen en handelingen die je professionele imago verpesten, vermijden. Professionaliteit behouden is cruciaal voor mensen om hun relaties op het werk te onderhouden en groeikansen te benutten.

Hier zijn enkele gedragingen waardoor je onprofessioneel overkomt en het niet waard bent om mee om te gaan.

 • Je bent vaak te laat

  We kunnen bijna allemaal onze tijd uit het oog verliezen en het af en toe druk krijgen. Maar als je iemand bent die tot het laatste moment wacht om je klaar te maken en naar je werkplek te gaan, dan heb je het mis. Die praktijk zorgt er namelijk voor dat je onvermijdelijk te laat komt.

  Mensen voor wie je werkt of met wie je werkt verwachten dat je punctueel bent voor je werk, conferenties, vergaderingen, enz.

 • Ongeacht op welk gebied je werkt, te laat komen kan stress veroorzaken op je bedrijf en je werkrelaties.

 • Het zal ook een negatieve invloed hebben op hoe anderen over je denken als professional.

 • Bovendien tonen werkgevers over het algemeen geen clementie voor werknemers die het begin van de werkdag en de discipline op kantoor negeren.

  Als je vaak te laat komt, kan dat vervelende gevolgen hebben. In het beste geval word je bestempeld als onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en onbetrouwbaar. In het ergste geval kun je je baan verliezen, deadlines missen, klanten verliezen en zelfs geld verliezen.

 • Je neemt geen verantwoordelijkheid

  Het tast je professionele imago aan als je geen verantwoordelijkheid neemt voor je werk of voor wat je ook doet. Verantwoordelijkheid nemen toont je professionele volwassenheid. Bovendien kan een hoge inzet in combinatie met professionele prestaties ervoor zorgen dat je werkgever of teamleider je als een waardige kandidaat voor promotie beschouwt.

  Geen verantwoordelijkheid nemen kan je professionele imago ernstig schaden en leiden tot verlies van vertrouwen en respect van collega's, leidinggevenden en klanten. Als je fouten of tekortkomingen niet toegeeft, geef je blijk van een gebrek aan verantwoordelijkheid en integriteit, wat fundamentele eigenschappen zijn van elke succesvolle professional. Dit gedrag belemmert niet alleen effectief teamwerk, maar toont ook een gebrek aan bereidheid om te leren en te groeien uit ervaringen, wat de voortgang van je carrière verder belemmert.

 • Je hebt slechte communicatieve vaardigheden

  Communicatievaardigheden zijn essentieel voor het behoud van je professionele imago. Slechte communicatie kan problemen, misverstanden en conflicten veroorzaken in de werkomgeving. Het beïnvloedt ook de samenwerking en het succes van projecten.

Volgens onderzoek is ongeveer 68% van de leidinggevenden en werknemers van mening dat ineffectieve communicatie en samenwerking de belangrijkste reden is voor mislukking op de werkplek. (Bron)

Daarom moet je je communicatievaardigheden oefenen. Hier zijn enkele effectieve tips om te overwegen:

 • Oefen actief luisteren.

 • Vraag altijd om opheldering als je twijfelt.

 • Werken aan het verbeteren van schriftelijke en verbale communicatie.

 • Breng je boodschap altijd duidelijk en beknopt over volgens de behoeften van je publiek.

  Zoek naar verbetermogelijkheden door feedback te vragen van collega's of klanten.

 • Je bent altijd zuur

  Een ander belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien, ding om in gedachten te houden is je gezichtsuitdrukking en houding. Voortdurend humeurig, boos, verdrietig of vaak klagen over dingen die mensen niet leuk vinden.

  Een zuur gezicht kan een negatieve invloed hebben op je professionele imago en negatieve signalen afgeven aan je omgeving. Non-verbale signalen spelen een cruciale rol in hoe anderen ons zien en een aanhoudend ongelukkige of zure uitdrukking kan worden gezien als onbenaderbaar, onvriendelijk of ongeïnteresseerd. Collega's kunnen dan aarzelen om met je samen te werken of om je input te vragen, wat effectieve communicatie en teamwork in de weg staat. Bovendien kan een zure houding een onwelkome werkomgeving creëren, waardoor collega's van je kunnen vervreemden en het een uitdaging wordt om positieve relaties op te bouwen. Het cultiveren van een aangename en toegankelijke houding kan daarentegen een blijvende indruk van warmte, openheid en professionaliteit achterlaten, waardoor de verstandhouding met collega's verbetert en je algemene status op de werkvloer toeneemt.

  Sarcastisch of boos praten is niet iets wat je vaak moet doen. We hebben allemaal onze eigen levens en de meeste mensen hebben te maken met veel dingen buiten het werk. Wees daarom beleefd en vriendelijk wanneer je met anderen omgaat.

 • Je bent onbeleefd

  Onbeleefd en respectloos gedrag kan je persoonlijke en professionele relaties schaden. Het geeft anderen het gevoel dat ze in een vijandige omgeving werken. En dat heeft weer gevolgen voor je carrièremogelijkheden.

  Zorg voor respect en empathie voor anderen. Let op je taalgebruik en toon wanneer je communiceert.

  Als je je gestoord voelt, neem dan even de tijd om te kalmeren voordat je reageert. Bied je excuses aan en maak het goed als je onbeleefd bent geweest

 • Je bent onbetrouwbaar

  Onbetrouwbaar zijn kan je professionele imago aanzienlijk schaden en je carrière belemmeren. Als je consequent deadlines niet haalt, verplichtingen niet nakomt of beloftes niet nakomt, laat je een gebrek aan betrouwbaarheid zien, waardoor het vertrouwen dat anderen in je hebben afbrokkelt. Collega's en leidinggevenden kunnen terughoudend zijn om je belangrijke taken toe te wijzen of je te betrekken bij kritieke projecten, uit angst dat je onbetrouwbaarheid kan leiden tot tegenslagen of gemiste kansen. Bovendien kan een reputatie van onbetrouwbaarheid zich snel verspreiden binnen professionele kringen, wat je kansen op nieuwe kansen of promoties kan beïnvloeden. Als je daarentegen een reputatie van betrouwbaarheid en consistentie opbouwt, verdien je respect en vertrouwen, word je een waardevolle aanwinst binnen de organisatie en open je deuren naar meer verantwoordelijkheden en carrièregroei.

  Ongeacht het vakgebied waarin je werkt, elke werkgever wil werken met iemand op wie hij kan vertrouwen. Overwin dus dit gedrag en begin er nu aan te werken.

 • Je kunt beginnen met realistische toezeggingen te doen en de aan jou toegewezen taken op tijd en volgens je beloftes af te leveren.

 • Wees altijd eerlijk over de mogelijkheden die je hebt.

 • Communiceer openlijk over de hindernissen die je tijdens je werk tegenkomt.

 • Daarnaast moet je je ook richten op het verbeteren van je tijdmanagement en organisatorische vaardigheden.

 • Je liegt

  Misleidende taal gebruiken of liegen kan ook je professionele imago aantasten. Het zal leiden tot verlies van geloofwaardigheid en vertrouwen. Als je bovendien liegt of om de hete brij heen praat, heeft dat ernstige gevolgen.

  Als je betrapt wordt op liegen of ontwijkende communicatie, verlies je het vertrouwen van je collega's en wordt je reputatie als betrouwbare professional ondermijnd. Collega's kunnen aarzelen om met je samen te werken en leidinggevenden kunnen je geschiktheid voor belangrijke taken of projecten in twijfel trekken. Bovendien kan een reputatie van oneerlijkheid zich snel verspreiden, waardoor het een uitdaging wordt om het vertrouwen van anderen op het werk terug te winnen. Een streven naar eerlijkheid verbetert niet alleen je professionele imago, maar versterkt ook professionele relaties en groeimogelijkheden.

  Om je professionele imago te behouden, moet je prioriteit geven aan integriteit, eerlijkheid en transparantie. Deze eigenschappen zijn noodzakelijk voor al je interacties. Je mag nooit valse beweringen doen die je reputatie op het spel kunnen zetten.

 • Je negeert de dress-code

  Je professionele uitstraling onderhouden is een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij het behouden van een professioneel imago. Sommige mensen negeren vaak de dresscode van hun werkplek. Daardoor zien ze er niet alleen minder professioneel uit, maar ook ondermoedig.

  Onthoud altijd dat de manier waarop je je kleedt belangrijk is voor je professionele imago.

Volgens een onderzoek gelooft ongeveer 93% van de leidinggevenden dat uiterlijk van invloed is op je promotiekansen. (Bron)

Het is dus van het grootste belang dat je je kleedt volgens de dresscode van je werkplek om er slim en professioneel uit te zien.

 • Je verspilt je werktijd aan sociale media of entertainmentwebsites

  We hebben allemaal sociale accounts op meerdere platforms. De meeste mensen maken regelmatig gebruik van Instagram, Twitter, Facebook, YouTube of andere sociale netwerkplatforms.

 • Overmatig gebruik van sociale media en entertainmentwebsites, vooral tijdens werktijd, kan je professionele imago ruïneren. Het zal ook een slechte weerspiegeling zijn van je werkethiek.

 • Om dit probleem op te lossen, moet je je tijd indelen voor vrije tijd en werk. Er zijn ook verschillende productiviteitstools die je kunt gebruiken.

 • Je kunt deze tools gebruiken om deze onnodige afleidende sites te blokkeren tijdens je werk. Daarnaast moet je je ook blijven concentreren op het prioriteren van je taken en deadlines.

  Het zal je uiteindelijk helpen om tijdverspilling te voorkomen, je productiviteit te verbeteren en een beter professioneel imago op te bouwen.

  12 Destructieve gedragingen die je professionele imago ondermijnen
 • Je weigert collega's te helpen

  Een positieve houding ten opzichte van je collega's is vanzelfsprekend op elke werkplek. Je team zal niet enthousiast zijn om te werken als je niet behulpzaam bent.

 • Als je deze eigenschap niet in jezelf kunt vinden, is het tijd om hem te ontwikkelen.

 • Het is omdat weigeren om je collega's te helpen schadelijk kan zijn voor

 • de manier van samenwerken, wat resulteert in verminderde efficiëntie en productiviteit.

  Het is dus altijd belangrijk om samenwerking te bevorderen door te laten zien dat je beschikbaar bent wanneer iemand dat nodig heeft. Zorg ervoor dat je je collega's helpt wanneer dat voor jou mogelijk is. Begrijp altijd dat het helpen van anderen het teamwerk stimuleert en je professionele imago op de lange termijn ten goede komt.

 • Je houdt je niet aan de ethische code van het bedrijf

  Het naleven van de ethische code van het bedrijf is niet alleen essentieel om een harmonieuze werkomgeving te behouden, maar ook om je professionele status en baanzekerheid veilig te stellen. Overtredingen van de ethische code kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en de reputatie van het bedrijf aanzienlijk schaden, wat uiteindelijk kan resulteren in je ontslag. Om dergelijke gevolgen te voorkomen, is het van cruciaal belang dat je je vertrouwd maakt met de ethische code van het bedrijf waarvoor je werkt en de richtlijnen naleeft. Als je ethische dilemma's tegenkomt, aarzel dan niet om advies te vragen aan de HR-afdeling of je manager. Hun steun kan van onschatbare waarde zijn bij het omgaan met lastige situaties. Uiteindelijk zal het prioriteit geven aan ethisch gedrag, zelfs als je voor uitdagingen komt te staan, niet alleen je professionele imago beschermen, maar ook bijdragen aan een werkcultuur die is gebaseerd op integriteit en vertrouwen.

 • Je bent inflexibel

  Flexibiliteit betekent dat je een goede teamspeler bent. Als je inflexibel bent in je gedrag, zullen mensen je zien als hard-going. Als anderen je als moeilijk ervaren om mee samen te werken, zal dat uiteindelijk je carrièremogelijkheden beïnvloeden.

  Aan de andere kant zal flexibel zijn en openstaan voor nieuwe opdrachten en taken je professionele imago in een positief daglicht stellen. Bovendien zal je werkgever je zien als een waardevolle aanwinst voor het bedrijf. Dit gedrag zal zeker meer carrièremogelijkheden voor je openen.

Laatste gedachten

We leven in een zeer concurrerende wereld. Hier is het van vitaal belang om je professionele imago te behouden voor succes. Een professioneel imago is niet alleen belangrijk om een positieve persoonlijkheid op te bouwen. Het speelt ook een belangrijke rol bij het krijgen van meer doorgroeimogelijkheden. Hoewel bepaald gedrag je reputatie kan verbeteren, kunnen sommige gedragingen je professionele imago negatief beïnvloeden.

Het is dus belangrijk om deze gedragingen te begrijpen en te vermijden om je professionele imago te beschermen en professionele groei met succes te omarmen.

Here are some other interesting articles: