10 tekenen dat je een uitstekende baas hebt

10 tekenen dat je een uitstekende baas hebt

Wie is je droombaas? Hoe is hij of zij? Wij vroegen het aan meer dan 500 mensen en stelden een lijst op van 10 kwaliteiten die een onberispelijke leider nauwkeurig kenmerken.

Dus, de droombaas:

Inspireert anderen

De meerderheid van de respondenten was het erover eens dat hoe beter je baas als deskundige, leider en persoon is, hoe gemakkelijker hij of zij het enthousiasme kan overbrengen op de ondergeschikten. Het is belangrijk voor een goede leider om niet enkele trouwe volgelingen, maar nieuwe leiders op te voeden en hij of zij zal daar een aanzienlijk deel van de tijd aan besteden.

overwint obstakels

Een ondergeschikte de vrijheid geven om de gestelde doelen te bereiken is een uitstekend beleid. Maar soms komt de werknemer onderweg voor ernstige obstakels te staan en het ontbreken van autoriteit, contacten of vaardigheden verhinderen hem of haar die te overwinnen. En dat is waar de baas om de hoek komt kijken, klaar om het probleem op te lossen dat buiten de macht van de ondergeschikte ligt, ongeacht of het te maken heeft met de leverancier, de klant of een andere leider.

Ontwikkelt relaties

Elke leider heeft baat bij het opbouwen van goede relaties met hoger management, collega's en werknemers in andere afdelingen. Laten we het tweede punt in herinnering brengen: een visionair leider onderhoudt niet alleen relaties met degenen die in zijn of haar ondergeschiktheid staan of met degenen die boven hem of haar staan, maar ook met degenen die indirect te maken hebben met het werk van de leider en het werk van de ondergeschikten.

Is in staat het potentieel van een ander te herkennen

Voor een goede leider is het zoiets als een zesde zintuig. Hij of zij ontdekt gemakkelijk het begin van een groot talent in mensen en geeft ze de kans te laten zien waartoe ze in staat zijn. Soms ziet een goede baas in de ondergeschikte veel meer dan in zichzelf.

Kan "nee" zeggen

Het vermogen om "nee" te zeggen kan het team redden van een aantal problemen die meestal onredelijke deadlines en buitensporige doelen veroorzaken. Het vermogen om zichzelf en de ondergeschikten te beschermen tegen iemands overdreven verwachtingen helpt de leider vaak echt vertrouwen en respect te winnen.

Waardeert de directheid

Een sfeer creëren waarin feedback en gezonde werkrelaties mogelijk zijn, is de sleutel tot het verenigen van het team. Als de baas bereid is te luisteren naar de mening van de ondergeschikten over zijn of haar werk zal dit de leider alleen maar sterker maken.

Kan luisteren

Soms klinkt de eerste echo van het naderende onheil nauwelijks waarneembaar voor een gemiddeld oor, en veel managers merken problemen liever niet op totdat ze voor iedereen duidelijk worden. Een goede baas weet te luisteren en ook rekening te houden met de problemen van zijn of haar ondergeschikten en doet er alles aan om te voorkomen dat ze uitgroeien tot een catastrofe.

Een voorbeeld stellen

Een bekwaam leider is altijd bereid moeilijkheden aan te pakken om de ondergeschikten te laten zien dat deze overwonnen kunnen worden. De algemene stemming in het team verbetert aanzienlijk wanneer de leider niet alleen de baas is, maar ook altijd bereid is de mouwen op te stropen en samen met de anderen aan de slag te gaan.

Ziet een persoon in een ondergeschikte

Naast het beoordelen van een werknemer tijdens werktijd, probeert de goede baas de ondergeschikte als persoon te leren kennen. Het succes van een werknemer hangt grotendeels af van het steunsysteem dat in zijn of haar innerlijke cirkel is opgebouwd.

Is trots op het succes van het team

En ten slotte is de voorbeeldige baas trots op de successen die zijn of haar team weet te behalen en streeft hij ernaar dat de ondergeschikten geïnteresseerd zijn in het bereiken van verdere doelen.

Here are some other interesting articles: