Manuální

Jak si vytvořit účet

To use CleverControl, you should create an online account first. You can create it here: https://dashboard.clevercontrol.com/ Select the tab 'Register' and type in your valid email, name and phone number and create a password. You must enter the password twice. Then click the button 'Register'.

image

Jak nainstalovat program

Vypněte antivirový program, pokud nějaký máte.

Log in your CleverControl account and click the button "Download" at the top of the page. Select a version for your operating system and download it.

image

Spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů.

image

Do výjimek v antivirovém programu byste také měli přidat následující složku programu. Návod, jak přidat výjimky do antiviru, najdete na jeho oficiálních webových stránkách.

Pokud používáte doménovou síť, mohou správci domény nasadit automatickou skupinovou instalaci programu na počítače v prostředí Active Directory. K tomu je zapotřebí instalační balíček ve formátu MSI. Najdete jej v části "Účet" > "Nasazení zásad skupiny".

Po dokončení instalace se program automaticky připojí k vašemu účtu a počítač se během 5-10 minut objeví ve vašem online účtu.

Jak zobrazit protokoly

All logs are available in your online account. The data is filtered into several categories such as "Screenshots", "Keyboard events", "Visited Websites", etc for your convenience. You can also see all events in the chronological order by selecting "All Events" or check the general user's statistics in the form of charts and graphs in "User Statistic". Simply select the computer you want to check and the necessary tab.

image

Jak změnit nastavení monitorování

Click your email in the top right corner of the dashboard and select "Remote Settings" in the drop-down menu.

All settings are divided into six categories for your convenience. After changing any settings, click "Apply" in the bottom right corner of the screen. You can apply the changes to a selected computer or to all computers connected to your dashboard at once.

image image

The category "Device Info" shows the information about your operating system and the version of CleverControl agent. It also allows you to clear each type of logs from the target computer or uninstall the program remotely.

image

You can enable or disable logging keystrokes, clipboard events and URLs in the category "Monitoring Control".

image

The category "Social Network" lets you select social networks and messengers for monitoring. You can also set the program to make additional screenshots for chats here.

image

In the category "Site Blocker", you can block access to unwanted websites. To block the whole categories of websites, check the necessary options in the "Blacklist of Categories".

image

If you want to block a specific website, enter its URL in the "Blacklist of Websites". Enter one URL per line. You can also specify certain unwanted keywords in the "Blacklist of Words". Enter one keyword per line. The program will block all websites, that contain the keyword in their URL. To block all websites except allowed ones, check "Whitelist of URLs only" and enter allowed websites in the "White List of URLs".

The category "Media" allows you to configure capturing screenshots, webcam snapshots and video and audio recording.

image

In the block "Screenshots", choose when the program makes screenshots: at window change, URL change or clipboard change. You can also select the quality of screenshots here.

The block "Webcam snapshots" allows you to configure when webcam snapshots are captured: at the start or end of the user's session or at a certain time interval. You must also choose your webcam in the drop-down menu. Do not choose "First Active Webcam".

In "Sound recording", you can configure recording sound from the microphone of the monitored computer. Check the necessary options and specify the duration. The maximum duration is 30 minutes.

Poznámka: Možnosti pro snímky z webové kamery, záznam videa z webové kamery a záznam zvuku jsou stejné. Nedoporučujeme povolovat všechny najednou. Místo toho vyberte v každém bloku jednu nebo dvě potřebné a ujistěte se, že se navzájem neduplikují.

Jak uspořádat počítače do skupin

image

If you have a lot of computers connected to your account, you can arrange them in groups for convenience. Click your email in the top right corner of the screen and select "Account" in the drop-down menu. Go to the tab "Computers". In the block "Groups", type a name the field "Enter new group name" and click "Save".

To add a computer to the group, select it in the column "Ungrouped computers" and click the arrow pointing right.

Chcete-li počítač ze skupiny odebrat, vyberte jej ve skupině a klikněte na šipku směřující doleva.

image