Odmítnutí odpovědnosti

Tímto vás informujeme, že používání softwaru, jako je monitorovací software CleverControl, na počítačích nebo jiných zařízeních, k jejichž používání nejste řádně oprávněni, je považováno za porušení federálních a státních zákonů USA. Oprávnění znamená, že musíte takový monitorovací software instalovat pouze na zařízení, která oprávněně vlastníte nebo s oprávněným souhlasem vlastníka, a musíte také řádně informovat všechny uživatele zařízení, na které takový software instalujete, že jsou předmětem monitorování. Nedodržení výše uvedených podmínek může mít za následek porušení zákona a může vést k peněžitým a trestním sankcím. Před stažením a používáním softwaru CleverControl byste se měli poradit s právním poradcem o legálnosti jeho používání ve vaší jurisdikci. Software CleverControl je určen pouze pro účely monitorování zaměstnanců. Nelze jej použít ke sledování osoby bez jejího vědomí a souhlasu.