Zásady vracení peněz

Tyto zásady vracení a náhrady se vztahují na následující programy dále označované jako produkty: CleverControl pro Windows, CleverControl pro Mac. V případě, že Produkt nefunguje tak, jak bylo slíbeno, nebo s ním máte technické potíže, může být vrácena plná částka pouze v případě, že náš tým technické podpory není schopen problém vyřešit a jsou dodrženy následující podmínky:

  1. Veškeré problémy a potíže musí být nahlášeny do 72 hodin po nákupu.
  2. Zákazník musí poskytnout všechny potřebné informace k vyřešení problému.
  3. Vrácení peněz je možné pouze jednou. Každý zákazník má nárok na vrácení peněz pouze jednou, pokud vlastníte více než jednu licenci produktu, bude vrácena pouze ta, která byla nahlášena jako nefunkční.

Naše podpora je k dispozici 7 dní v týdnu a vždy se snažíme problémy vyřešit. Nárok na vrácení peněz v plné výši máte do 14 dnů ode dne nákupu, pouze pokud vám náš tým v této lhůtě nedokáže pomoci. Později než po 14 dnech ode dne nákupu se peníze nevracejí.

Další podmínky pro vrácení peněz: (následující podmínky popisují případy, kdy společnost CleverControl nemůže vrátit peníze z důvodu, že tyto podmínky jsou zcela mimo kontrolu společnosti CleverControl).

  1. V případě, že zákazník nedodrží pokyny technické podpory nebo odmítne pomoc zákaznické podpory, nelze vrátit peníze.
  2. Pokud zákazník nemohl poskytnout všechny potřebné údaje. Patří sem i případy, kdy by zákazník mohl potřebovat vzdálenou pomoc.
  3. Pokud si to zákazník právě rozmyslel. Osobní důvody ("program se mi nelíbí", "program jsem nikdy neinstaloval", "program jsem si nechtěl koupit") nejsou způsobilé pro vrácení peněz.
  4. Pokud zákazník nemá přístup k cílovému počítači.
  5. Pokud byl produkt zjištěn uživatelem, který o jeho přítomnosti nevěděl. Nebo byl Produkt detekován antivirovým softwarem - za jakoukoli aktivitu jiných aplikací společnost CleverControl neodpovídá, nicméně po upozornění na takový problém se vaším jménem obrátíme na tvůrce antivirového programu, aby falešnou pozitivitu napravil, a také vám poskytneme pokyny, jak detekci zabránit.
  6. Pokud je na cílovém počítači použita neúplná, pirátská, ne zcela funkční nebo nekompatibilní verze systému Windows (všechny kompatibilní verze systému Windows jsou uvedeny na stránkách produktu).
  7. Pokud v cílovém počítači proběhla úplná nebo částečná přeinstalace systému Windows, která vedla k zablokování produktu.

Postup vrácení peněz:

Všechny žádosti o vrácení peněz musí být zaslány na adresu support@clevercontrol.com nebo prostřednictvímsystém ticketů podpory. Náhrady nejsou přijímány prostřednictvím Live Chatu ani žádného jiného kontaktního kanálu. V případech, kdy jsou náhrady schváleny a vydány z jiných než výše uvedených důvodů, bude vrácená částka o 9 % nižší než zaplacená částka z důvodu poplatků souvisejících s poplatkem za zpracování platby účtovaným zpracovateli plateb a bankami.