Průvodce instalací systému macOS

Note: The program must be installed only on the computer that you want to monitor.

Important: Please take note of your macOS version. CleverControl offers two different versions to ensure compatibility. One version is designed for macOS 10.11 to 10.15, while the other is tailored for macOS 11.0 and above.

Instalace programu

 • Vypněte antivirový program, pokud nějaký máte. Do výjimek v antivirovém programu byste také měli přidat následující složku programu: /library/clv/clv.app

  Poznámka: Pokyny k přidání výjimek do antiviru najdete na jeho oficiálních stránkách.

 • Spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů.
  • Pokud se pokusíte otevřít instalační program dvojitým kliknutím, může dojít k chybě: "CleverControl Agent for Mac" nelze otevřít, protože pochází od neznámého vývojáře".
  • Pokud dojde k chybě, klikněte na instalační program pravým tlačítkem myši a v nabídce vyberte možnost "Otevřít". V reakci na požadavek systému klikněte na tlačítko "Otevřít".
 • Přečtěte si Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a kliknutím na tlačítko "Pokračovat" potvrďte, že mu rozumíte.

 • Na výzvu systému zadejte heslo správce. Heslo správce je vyžadováno pro instalaci.

  Po dokončení instalace se zobrazí toto okno:

  Po dokončení instalace se zobrazí toto okno

Průvodce nastavením

Nyní se zobrazí průvodce, který vám pomůže nastavit program.

 • Klikněte na tlačítko "Přihlásit se" a zadejte e-mail přidružený k vašemu účtu CleverControl.

  Pokud jste e-mail účtu zadali správně, zobrazí se následující zpráva:

 • V další části můžete změnit výchozí klávesové zkratky pro otevření programu. V části "Heslo" můžete v případě potřeby nastavit heslo pro otevření programu. Pokud necháte pole prázdné nebo heslo zadáte znovu nesprávně, nebude nastaveno a program se otevře bez hesla.

 • V části "Média" můžete nastavit předvolby pro snímky obrazovky, živé webové kamery a živé zobrazení obrazovky.

 • V části "Kontrola monitorování" můžete povolit nebo zakázat sledování navštívených webových stránek, aktivity programů, schránky a sledování stisknutých kláves.

  Důležitá poznámka: Program bude vyžadovat další přístupová práva pro monitorování. Jejich přidělení najdete v části "Jak povolit monitorování".

 • V posledním kroku konfigurace můžete aktivovat skrytý režim programu a jeho automatické spuštění při startu systému.

 • Průvodce ukončíte kliknutím na tlačítko "Hotovo". Program se spustí za několik sekund. Chcete-li jej otevřít, stiskněte klávesové zkratky.

Jak povolit monitorování

CleverControl vyžaduje další oprávnění k provádění monitorování. Program vás vyzve k udělení těchto oprávnění automaticky během procesu nastavení.

Jak povolit monitorování

 • Otevřete "Předvolby systému" a přejděte na "Zabezpečení a soukromí".

 • Přejděte do sekce Zpřístupnění > kliknutím na zámek proveďte změny a zadejte heslo správce.

  Přístupnost je nutná pro sledování stisků kláves, snímků obrazovky a statistik uživatelů.

 • Přidání aplikace "CleverControl" do seznamu aplikací, které mohou ovládat počítač.

 • Přejděte na "Nahrávání obrazovky" a povolte tam "CleverControl" stejně jako v "Zpřístupnění".

  "Nahrávání obrazovky" je vyžadováno pro snímky obrazovky a živé zobrazení obrazovky.

 • Chcete-li sledovat stisky kláves, musíte povolit přístup do sekce "Sledování vstupů". Za tím účelem přejděte do části "Input Monitoring" a zaškrtněte políčko "CleverControl".
 • Pro živé nahrávání přes webovou kameru, video a zvuk je nutný přístup ke kameře a mikrofonu. Chcete-li jej udělit, přejděte na "Camera" a "Microphone" a povolte "CleverControl".
 • Přejděte na "Služby určování polohy" a povolte "CleverControl".

  Pro sledování polohy počítače je nutný přístup ke geolokaci.

 • Přejděte do sekce "Automatizace" a povolte přístup ke službě "CleverControl" stejně jako v nastavení "Zpřístupnění". Přístup k "Automation" je nezbytný pro sledování internetové aktivity.

Poznámka: Aby se v seznamu sekce Automatizace objevila položka "CleverControl", měli byste otevřít prohlížeč.

Po dokončení instalace se program automaticky připojí k vašemu účtu a počítač se během 5-10 minut objeví ve vašem online účtu.

Jak změnit nastavení monitorování v programu

Předvolby můžete upravit v programu v cílovém zařízení. Nastavení jsou stejná jako ta, která jste použili v průvodci nastavením při instalaci programu.

Chcete-li se dostat do předvoleb programu, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu nebo použijte klávesové zkratky Opt+Cmd+S (ve výchozím nastavení).

Zde můžete spravovat zachycování snímků obrazovky, blokování stránek, aktivovat skrytý režim programu a další funkce.

 • V části "Přihlášení k doručení" můžete v případě potřeby změnit svůj účet.

 • V části "Služba" můžete aktivovat skrytý režim programu vypnutím funkce "Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti".

Jak program odinstalovat?

Program lze z cílového počítače odstranit několika způsoby:

 • Program můžete odinstalovat prostřednictvím předvoleb. Chcete-li tak učinit, postupujte podle následujících kroků:

  • Otevření programu v cílovém počítači;
  • Přejděte na Předvolby -> Služba;
  • Klikněte na "Odinstalovat program".
 • Program můžete odinstalovat prostřednictvím složek programu. Postupujte podle následujících kroků:

  • Přejděte do složky "Knihovna"
  • Odstranění složky "clv".

   Poznámka: Složka "Knihovna" je ve výchozím nastavení skrytá. Chcete-li ji najít, měli byste přejít do Finderu (na obrazovku pracovní plochy), kliknout na nabídku "Přejít" a poté vybrat možnost "Přejít do složky"...

  • Přejděte do následujícího adresáře: Odstraňte složku "clv" a přejděte do adresáře Users/Shared..

Nejčastější dotazy

 • Co mám dělat, když zapomenu heslo pro přihlášení do programu v cílovém zařízení??

  Heslo pro přihlášení do programu se nastavuje během instalace. Pokud jste heslo zapomněli, měli byste program přeinstalovat a změnit jej.

 • Kde mám upravit nastavení monitorování: vzdáleně v online účtu nebo v samotném programu??

  Změna nastavení monitorování závisí pouze na vašem uvážení. Pokud jste je původně nakonfigurovali v rámci programu, můžete změny provést na dálku nebo přímo později. Je důležité si uvědomit, že přednost mají naposledy použitá nastavení.

 • Mohu pomocí programu zachytit hesla?

  CleverControl zaznamenává všechny stisky kláves, ale kvůli omezením systému macOS nepodporuje zaznamenávání hesel. Pokud jsou hesla uložena v prohlížeči, program je nemůže zachytit. Pokud jsou hesla odněkud zkopírována, mohou být zaznamenána v událostech schránky.

 • Chcete-li sledovat druhý uživatelský účet v počítači Mac, postupujte podle následujících kroků.:

   • Přihlášení k uživatelskému účtu;
   • Otevřete program z /Library/clv/clv.app;
   • Přejděte do nabídky Předvolby/Servis;
   • Zaškrtněte políčko "Spustit automaticky při spuštění systému".

  Jak nastavím sledování všech uživatelů v počítači??