Роль корпоративної культури у підвищенні продуктивності працівників

Роль корпоративної культури у підвищенні продуктивності працівників

Сучасний динамічний ландшафт робочих місць вимагає чіткого розуміння факторів, що впливають на продуктивність працівників. Серед них корпоративна культура відіграє вирішальну роль у формуванні індивідуальної та колективної продуктивності. У цій статті розглядається позитивний вплив корпоративної культури на продуктивність працівників, наводяться приклади з реального життя та практичні стратегії створення сприятливого робочого середовища.

Розуміння корпоративної культури

Образно кажучи, корпоративна культура - це унікальне обличчя організації. Вона охоплює спільні цінності, переконання та поведінку, які визначають, як працівники взаємодіють один з одним, зі своїми клієнтами та з організацією в цілому. Цей неписаний кодекс поведінки суттєво впливає на те, як працівники думають, відчувають і діють на робочому місці.

Корпоративна культура об'єднує кілька основних компонентів:

 • Цінності - це фундаментальні принципи, які керують прийняттям рішень і поведінкою, наприклад, доброчесність, інновації, співпраця або клієнтоорієнтованість.

  Такі компанії, як Google і Tesla, активно заохочують експерименти та зважений ризик. Їхні цінності інновацій та постійного вдосконалення створюють культуру, в якій працівники не бояться помилятися, вчитися і пробувати знову.

  Такі компанії, як Salesforce та McKinsey & Company, наголошують на цілях, показниках та підзвітності. Їх націленість на результат створює культуру, в якій працівники прагнуть досягти поставлених цілей і вкластися в амбітні терміни.

 • Переконання - це базові припущення про те, як влаштований світ і як найкраще працювати в організації.
 • Норми - це негласні очікування, які регулюють поведінку, наприклад, дрес-код, стиль спілкування та спосіб святкування успіху.
 • Практики - це усталені процедури та способи виконання завдань, включаючи лідерські підходи, системи винагород та процеси прийняття рішень.
 • Артефакти - це матеріальні символи та фізичні прояви культури, такі як планування офісу, заходи компанії або навіть логотип компанії.

Розуміння корпоративної культури є надзвичайно важливим, оскільки вона невіддільна від повсякденного робочого середовища. Її глибокий вплив на поведінку та ставлення працівників робить її потужним важелем для підвищення продуктивності, про що ми поговоримо в наступному розділі.

Вплив корпоративної культури на продуктивність працівників

Сильна корпоративна культура виходить за рамки логотипу чи місії компанії. Вона сприяє створенню середовища, яке безпосередньо впливає на поведінку працівників, їхнє ставлення і, зрештою, на продуктивність. Ось як це відбувається:

Сильна корпоративна культура підвищує залученість та мотивацію працівників

Працівники, які відчувають, що їх цінують, є більш залученими та внутрішньо вмотивованими. Дослідження Gallup показують, що залучені працівники на 21% продуктивніші, ніж їхні незалучені колеги. Крім того, команди з високим рівнем залученості на 21% прибутковіші, ніж команди з низьким рівнем залученості.
Крім того, коли працівники відчувають, що їхня робота відповідає місії та цінностям компанії, вони відчувають більшу цілеспрямованість і приналежність до неї. Patagonia, відома своїм екологічним активізмом, приваблює та утримує співробітників, пристрасно налаштованих на сталий розвиток, що призводить до створення високомотивованої робочої сили.
Кейс одного з наших клієнтів є ще одним реальним підтвердженням того, що корпоративна культура є важливим інструментом для підвищення мотивації та залученості.
Зростаючий онлайн-ритейлер зіткнувся з проблемами продуктивності та залученості співробітників. Журнали компанії CleverControl показали, що їхні працівники не могли зосередитися, витрачаючи до 22% свого часу на веб-сайти, не пов'язані з роботою, такі як соціальні мережі. Опитування працівників показали низький моральний дух і мотивацію. Це вплинуло на загальну ефективність і якість обслуговування клієнтів, стримуючи потенціал зростання компанії.
У пошуках вдосконалення компанія реалізувала кілька ініціатив, спрямованих на підвищення продуктивності та залученості, в тому числі побудову позитивної корпоративної культури. Ці культурні елементи включали в себе
 • Регулярні зустрічі команди та індивідуальні сесії з менеджерами;
 • Спільні сесії з постановки цілей;
 • Публічне визнання високоефективних працівників на щомісячних зустрічах;
 • Залучення до тімбілдінгу.

Результати:

Комбінований підхід до використання CleverControl та впровадження елементів позитивної корпоративної культури дав значні результати протягом чотирьох місяців:

 • Дані з журналів CleverControl показали, що продуктивність працівників зросла на 12%. Це означає, що більше часу приділяється основним завданням і підвищується ефективність.
 • Наступні опитування працівників показали помітне зростання їхньої залученості та мотивації. Відкриті канали комунікації та тімбілдингові заходи сприяли формуванню почуття приналежності та мети, що призвело до створення більш позитивного робочого середовища.
 • Завдяки підвищенню уваги та морального духу співробітників, компанія спостерігала покращення у взаємодії з клієнтами та збільшенні доходів.
Обмеження цілей та безпека даних

Корпоративна культура сприяє узгодженню з цілями та цінностями організації

Чітка та чітко визначена корпоративна культура надає працівникам дорожню карту для прийняття рішень та поведінки, забезпечуючи їхню відповідність цілям та цінностям організації.

Коли працівники розуміють і приймають цінності компанії, вони стають зацікавленими в її успіху. Це трансформується у почуття відповідальності та підзвітності, що призводить до підвищення продуктивності та співпраці в колективі.

Корпоративна культура сприяє командній роботі та співпраці

Позитивна культура сприяє довірі та відкритому спілкуванню між колегами. Як результат, команда насолоджується безперешкодною співпрацею, обміном знаннями, вирішенням проблем і, як наслідок, підвищеною ефективністю та інноваціями.

Позитивна культура означає психологічну безпеку для кожного. Коли працівники відчувають себе комфортно, ділячись ідеями, ризикуючи і пропонуючи конструктивну критику, не боячись наслідків, це сприяє розвитку культури навчання і співпраці, що в кінцевому підсумку підвищує продуктивність.

Ці позитивні ефекти корпоративної культури не просто теоретичні. Дослідження, проведене Університетом Ворвіка, показало, що в компаніях, які приділяють значну увагу добробуту співробітників, продуктивність праці зростає на 13%.

Як бачимо, сильна корпоративна культура є життєво важливою для продуктивності, комфорту та утримання працівників. Але як її створити?

У наступному розділі ми розглянемо практичні стратегії розвитку позитивної корпоративної культури та отримання відповідних переваг.

Стратегії розвитку позитивної корпоративної культури

Побудова процвітаючої корпоративної культури вимагає цілеспрямованих зусиль і постійної відданості з боку керівництва. Лідери відіграють вирішальну роль у формуванні робочого середовища. Станьте прикладом для наслідування для своєї команди, втілюючи цінності компанії та демонструючи поведінку, яку ви очікуєте від своїх співробітників.

Відкрита комунікація та прозорість дозволяють працівникам відчувати себе поінформованими, почутими та оціненими. Надання їм можливості приймати рішення, брати на себе відповідальність за свою роботу та пропонувати свої ідеї виховує почуття відповідальності та залученості, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення продуктивності та зацікавленості робочої сили.

Створення сприятливого та інклюзивного середовища вимагає багатостороннього підходу. Впровадження потужних ініціатив у сфері різноманітності, рівності та інклюзивності (DE&I) гарантує, що кожен відчуває повагу, цінність та можливість поділитися своїми унікальними навичками та поглядами. Ось лише кілька прикладів таких ініціатив:

 • Тренінг з подолання несвідомих упереджень: Навчіть працівників виявляти та пом'якшувати власні несвідомі упередження, сприяючи прийняттю справедливих рішень у процесах найму, просування по службі та розвитку.
 • Ресурсні групи працівників (ERG): Підтримують групи, очолювані працівниками, на основі спільних ідентичностей. ГРП пропонують підтримку, налагоджують зв'язки та виступають захисниками недостатньо представлених спільнот.
 • Сліпий перегляд резюме: Видаляйте з резюме ідентифікуючу інформацію, таку як імена та адреси, щоб мінімізувати упередженість у процесі первинного відбору кандидатів.
 • Партнерство з громадами: Партнерство з місцевими організаціями, спрямованими на сприяння економічному розвитку, освіті чи ініціативам соціальної справедливості в недостатньо представлених громадах.

Recognizing and celebrating employee achievements, both big and small, promotes a sense of accomplishment and motivates individuals and teams to strive for excellence. These do not necessarily have to be formal, such as company-wide announcements, award ceremonies, or career advancement. Informal or creative celebrations will be no less inspiring and motivational. For example, Travelodge, a large hotel chain company from the UK, uses a platform called "High Fives" where employees can publicly acknowledge and thank their colleagues for their support and contributions. Zappos, an American online shoe and clothing retailer, has a physical "WOW Wall" where employees recognize exceptional customer service stories. There are lots of such informal initiatives to explore: gamification, skill-haring opportunities, team celebrations, personalized gifts or experiences, and more. Your choice will depend on your company's values and priorities.

Сприяння здоровому балансу між роботою та особистим життям і надання пріоритету добробуту працівників є чітким сигналом, що компанія дбає про своїх працівників як про особистостей, а не лише як про працівників. Такі ініціативи можуть включати пропозицію гнучкого графіку роботи, доступ до ресурсів психічного здоров'я та заохочення здорових звичок.

Приведення політик і практик у відповідність до культурних цінностей зміцнює бажане робоче середовище. Наймаючи на роботу людей, які резонують з цінностями компанії, і забезпечуючи безпроблемну адаптацію, яка зміцнює бажану культуру, ви створюєте основу для довгострокового успіху.

Створення ритуалів і традицій, які зміцнюють культурні норми, таких як корпоративні заходи, тімбілдинги та святкування визначних подій, може сприяти зміцненню почуття спільноти та приналежності. Яскравим прикладом такої практики є програма Amazon під назвою "Собаки на роботі", яка дозволяє працівникам приводити в офіс своїх вихованих домашніх улюбленців. Ця традиція має на меті підвищити моральний дух працівників, зменшити стрес і створити більш розслаблену та дружню робочу атмосферу. Багато працівників кажуть, що їм найбільше подобається бачити щасливі обличчя колег, коли вони помічають собак у коридорах чи під столами.

Регулярна оцінка ефективності культурних ініціатив та їх адаптація за потреби гарантує, що культура залишається актуальною, динамічною та продовжує підтримувати еволюцію цілей та завдань організації.

Висновок

Позитивний вплив корпоративної культури на продуктивність працівників є беззаперечним. Сильна культура, що характеризується спільними цінностями, практиками підтримки та справжнім лідерством, сприяє створенню робочого середовища, в якому працівники відчувають себе уповноваженими, залученими та мотивованими робити свій найкращий внесок. Це призводить до підвищення продуктивності, інновацій та, зрештою, до успіху організації.

Інвестиції у створення та розвиток позитивної корпоративної культури - це не просто витрати, а стратегічна інвестиція. Надаючи пріоритет процвітаючому робочому середовищу, компанії можуть отримати значні переваги від високопродуктивного та відданого персоналу, готового рухати організацію до повного розкриття її потенціалу.

Заклик до дії очевидний: організації повинні приділяти першочергову увагу формуванню позитивної та ефективної корпоративної культури. Активно впроваджуючи стратегії, описані в цій статті, компанії можуть створити робоче середовище, в якому працівники процвітають і розкривають справжній потенціал свого найбільшого активу - людей.

Here are some other interesting articles: