Система мотивації в управлінні

Система мотивації в управлінні

Коли ми говоримо про питання стимулювання працівників, необхідно розуміти, що воно відрізняється від системи мотивації. Стимулювання - це насамперед сукупність прийомів і методів, за допомогою яких ми можемо спонукати працівника до виконання поставлених завдань.

Навчання

Існують різні типи стимулів. Розглянемо деякі з них

  1. Матеріальне (грошове) стимулювання є основним найпростішим стимулом, проте воно не може бути застосоване до всіх працівників. Як правило, цей вид стимулювання доцільно застосовувати лише у випадку, коли працівник має низький рівень доходу або якщо є потреба відзначити його успіхи чи винагородити за високі результати роботи. Такий вид стимулювання є актуальним у кризові періоди та допомагає працівникам набути впевненості у завтрашньому дні. Існують наступні рекомендації щодо застосування матеріального виду стимулювання: система стимулювання повинна бути зрозумілою для кожного працівника; розмір підвищення повинен бути обґрунтованим; критерії, за якими може бути заохочений окремий працівник, повинні бути зрозумілими для кожного члена колективу;

  2. Соціально-психологічні стимули характеризуються тим, що люди повинні усвідомлювати свою значущість в компанії серед своїх колег;

  3. Креативні стимули допомагають працівникові самовиражатися, проявляти творчість, сприяють творчому розвитку. Креативні та соціально-психологічні стимули, як правило, використовуються в компаніях, орієнтованих на людину;

  4. Примус. Ця група методів повинна застосовуватися лише у виняткових випадках. Наприклад, ці ж методи поширені в адміністративній діяльності, оскільки передбачають суворе дотримання правил і стандартів. Застосування методів примусу в творчих колективах може негативно позначитися на продуктивності праці працівників;

  5. Коригування. Цей метод використовується для стимулювання топ-менеджерів, а також людей на інших ключових посадах в компанії. Він полягає в тому, що ділянки роботи підбираються саме під набір характеристик певної людини і саме ті, що дійсно становлять для неї інтерес. Такі стимули, як правило, використовуються в сучасних гнучких організаціях, які не бояться інновацій, заохочують ініціативу працівників, що робить їх більш відповідальними та лояльними до компанії.

Важливо вміти поєднувати ці приклади стимулювання між собою. Адже саме вміле поєднання цих методів допоможе створити ефективну систему стимулювання працівників компанії.

Крім того, підвищення кваліфікації власних співробітників відбувається швидше і дешевше, ніж залучення людей ззовні. Коучингом також можуть займатися зовнішні організації. Зазвичай ми запрошуємо фахівців, коли купуємо нове обладнання для цехів або програмне забезпечення для інженерного відділу. Нові навички - це та інновація, яка підвищує конкурентоспроможність.

Here are some other interesting articles: