Контроль персоналу - Секрети управління персоналом

Контроль персоналу - Секрети управління персоналом

Одним з ключових елементів управління людськими ресурсами є ретельний контроль за діяльністю персоналу. Цю функцію, як правило, виконує один з керівників. Під контролем в даному випадку мається на увазі моніторинг продуктивності виконання завдань, поставлених перед співробітниками компанії. Види контролю можуть бути різними. На сьогоднішній день основними видами (відповідно до результату роботи персоналу компанії) є попередній, поточний та заключний контроль. Вони передбачають відповідні етапи виконання поставлених перед персоналом завдань.

  • Попередній контроль. На цьому етапі контролюється те, наскільки добре підготовлений до виконання завдання той чи інший співробітник. Також на цьому етапі відбувається підготовка керівника, який буде контролювати процес виконання завдання.

  • Поточний контроль. На цьому етапі перевіряється, як виконується завдання, покладене на співробітника, на поточний момент.

  • Підсумковий контроль. Це вид контролю, коли перевіряється остаточне виконання завдання і відбувається його апробація на практиці.

Одним з основних етапів в управлінні персоналом є регулярний контроль. Такий контроль дозволяє поетапно відслідковувати виконання завдання і вчасно коригувати план дій та усувати помилки, що виникають, що само по собі може сприяти досягненню поставленої мети. Засобами такого контролю можуть бути звіти відповідальних за виконання завдання та керівника, який відповідає за контроль на певних етапах виконання завдання.

Всі перераховані вище фактори дозволяють вважати контроль одним з основоположних елементів успіху організації. Програму контролю персоналу рекомендується розробляти відповідно до цілей компанії, одночасно наділяючи кожного співробітника повноваженнями і відповідальністю відповідно до рівня його підготовки і знань. Також рекомендується включити до переліку заходів під час попереднього контролю атестацію персоналу.

Це допоможе визначити, хто з працівників зможе виконати певне завдання на шляху до досягнення головної мети. Програма контролю персоналу також може бути суцільною та вибірковою, а також звичайної інтенсивності або посиленої.

Це допоможе визначити, хто з працівників зможе виконати певне завдання на шляху до досягнення головної мети. Програма контролю персоналу також може бути суцільною та вибірковою, а також звичайної інтенсивності або посиленої.

Для вибору оптимального варіанту моніторингу існує безліч різноманітних інструментів, які допоможуть вам досягти успіху у вашій компанії. Ви можете ознайомитися з переліком таких інструментів.

  • Висвітлення основних сфер діяльності компанії через процеси, що там відбуваються.

  • Безперервність, яка визначається відповідною характеристикою виробничо-господарської діяльності підприємства і яка в окремих випадках може здійснюватися з перервами.

  • Можливість залучення значної частини персоналу компанії до реалізації одного акту контролю.

  • Гнучкість і адаптивність до змін в компанії, що забезпечує досить високу якість і оперативність у вирішенні конкретного поставленого завдання.

Кожен етап, успішно пройдений на шляху до головної мети, сам по собі є проміжним досягненням. Також за допомогою контролю персоналу можна визначити потенціал трудового колективу в організації, де такий контроль відбувається. Особливу роль контроль відіграє у ставленні до нього персоналу компанії. Якщо працівники організації будуть заздалегідь поінформовані про інструменти, елементи та методи такої процедури, яка проводиться керівниками, то цілком можливо, що рівень доброчесності буде вищим. Під час проведення контролю персоналу найважливішим фактором є довіра, яку відчувають один до одного керівник і працівники.

Міра довіри також підвищує працездатність і успішність виконання завдання, яке знаходиться під контролем. Така схема контролю називається трикутною. Завдяки цій схемі забезпечується успішне отримання зворотного зв'язку від будь-якого учасника системи про виконання поставленого перед персоналом компанії завдання. Зворотний зв'язок працює на противагу виявленню дефектів і недоліків системи. Це дає можливість в дуже короткі терміни знайти, зрозуміти і виправити помилку в поставленому завданні або розбіжності всередині колективу.

Таким чином, вам не доведеться переробляти роботу кілька разів, що призводить до скорочення витрат часу. Моніторингова діяльність є мірилом ефективності роботи команди, а також може бути критерієм оцінки кожного працівника окремо та всієї команди в цілому. Успішна робота в команді повинна заохочуватися за допомогою спеціально розробленої системи бонусів, про яку працівники повідомляються при влаштуванні на роботу в компанію.