6 найкращих моделей оцінювання навчання у 2024 році: Частина 1

Оцінка ефективності тренінгу: Комплексний погляд на прикладі топ-моделей (частина 1)

Ефективне навчання є життєво важливим для успіху організації. Воно забезпечує працівників знаннями та навичками, необхідними для якісного виконання своєї роботи, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення продуктивності, покращення рівня задоволеності клієнтів та збільшення прибутку. Але як дізнатися, чи дійсно ваші навчальні програми приносять ці переваги?

У цій статті представлено огляд шести найкращих моделей оцінювання навчання у 2024 році. Ми розглянемо їхні сильні та слабкі сторони, а також те, як їх можна застосувати до різних навчальних програм. Розуміючи ці моделі, ви зможете обрати правильний підхід до оцінювання ваших навчальних ініціатив і переконатися, що вони мають позитивний вплив.

У цій першій частині ми розглянемо три моделі: модель Кіркпатріка, модель ROI Філліпса та модель CIPP.

Модель Кіркпатріка

Розроблена в 1950 році і названа на честь свого творця доктора Дональда Кіркпатріка, ця модель залишається однією з найбільш широко використовуваних. Вона пропонує чотирирівневий підхід до оцінки ефективності навчання, де кожен рівень ґрунтується на попередньому.

Рівень 1: Реакція

Цей рівень вимірює реакцію учасників на тренінг. Він передбачає збір зворотного зв'язку щодо їхнього сприйняття, задоволеності та залучення до навчальної програми. Поширеними методами оцінювання на цьому рівні є опитування, форми зворотного зв'язку та анкети.

Рівень 2: Навчання

Цей рівень зосереджений на оцінці того, чого навчилися учасники. Він вимірює приріст знань, навичок і компетенцій, досягнутий завдяки тренінгу. Це можна оцінити за допомогою оцінювання до і після тренінгу, вікторин, тестів і практичних демонстрацій.

Рівень 3: Поведінка

На цьому рівні оцінюється, чи застосовують учасники отримані знання у своєму робочому середовищі і наскільки ефективно. Він вимірює зміни в поведінці та продуктивності на роботі. Методи оцінювання включають спостереження, інтерв'ю та атестацію.

Рівень 4: Результати

На останньому рівні оцінюється вплив навчання на результати діяльності організації: підвищення продуктивності, якості, ефективності та загальних бізнес-результатів. Він часто включає аналіз ключових показників ефективності (KPI), бізнес-метрик і рентабельності інвестицій (ROI).

Переваги та недоліки

Однією з найсильніших переваг моделі Кіркпатріка є її комплексний підхід. Модель охоплює всі аспекти навчання, від початкових реакцій до довгострокових результатів. Її структурований і систематичний підхід допомагає визначити сфери для вдосконалення і спрогнозувати майбутні потреби в навчанні.

З іншого боку, оцінювання результатів навчання за всіма чотирма рівнями є досить ресурсномістким і трудомістким. Вимірювання поведінкових змін та організаційного впливу може бути складним і важко пов'язати виключно з тренінгом. Крім того, рівень реакції може бути досить суб'єктивним і не завжди відображати ефективність тренінгу.

Як це працює

Давайте подивимося, як працює модель на реальному прикладі. Наприклад, ваш відділ продажів щойно закінчив навчальний курс. Згідно з моделлю Кіркпатріка, щоб оцінити ефект від тренінгу, вам слід почати з оцінки реакції команди, провівши післятренінгові опитування. Ці опитування можуть включати такі питання, як: "Чи були для вас корисними техніки продажів, яким навчали на тренінгу?" "Як ви оцінюєте загальний досвід тренінгу?".

На навчальному рівні ви можете організувати рольові ігри та симуляції продажів. Ці додаткові запитання допоможуть краще оцінити результати:

  • Чи можете ви ефективно продемонструвати вивчені техніки продажів?

  • Наскільки добре ви розумієте нові стратегії продажів?

На наступному рівні ви повинні відстежувати дзвінки та проводити оцінку ефективності. Перевірте, чи використовують торгові представники нові технології у своїй взаємодії. Спробуйте зрозуміти, чи змінився їхній підхід після тренінгу.

Нарешті, проаналізуйте показники продажів і дані про доходи. Зверніть увагу, чи відбулося підвищення ефективності продажів. Порівняйте звіти про роботу відділів продажів до і після тренінгу та перевірте, чи стали вони більш послідовно досягати поставлених цілей після тренінгу.

Модель рентабельності інвестицій Phillips

У 1970-х роках доктор Джек Філліпс розширив модель Кіркпатріка, додавши п'ятий рівень. Він фокусується на рентабельності інвестицій (ROI): детальному аналізі фінансового впливу навчальних програм. Під час аналізу експерт порівнює грошові вигоди від навчання з витратами на нього, надаючи чітке уявлення про його економічну цінність. Поширені методи оцінки включають аналіз витрат і вигод, фінансові показники та розрахунки ROI.

Формула для розрахунку ROI в моделі Філліпса виглядає наступним чином:

Рентабельність інвестицій (%)=Чисті вигоди програми/Витрати програми×100

де:

Чисті вигоди від програми - це загальні грошові вигоди від навчання за вирахуванням витрат на програму.

Витрати на програму - це прямі та непрямі витрати, пов'язані з навчальною програмою.

Переваги та недоліки

Модель ROI Phillips забезпечує ще більш комплексний і детальний підхід до навчання, ніж її попередник. Завдяки аналізу ROI вона дає чітке фінансове обґрунтування навчальних програм і допомагає організаціям приймати обґрунтовані рішення щодо майбутніх інвестицій у навчання.

Складність методу є його основною проблемою. Розрахунок ROI може бути складним і вимагає точного збору та аналізу даних. Модель ROI Філліпса також є більш ресурсоємною та трудомісткою, ніж модель Кіркпатріка, через додатковий рівень оцінки. Нарешті, модель може бути необ'єктивною: виокремити вплив навчання на бізнес-результати може бути складно, оскільки на результати можуть впливати численні фактори.

Як це працює

Додамо п'ятий рівень до описаного вище кейсу з командою продажів.

На рівні ROI ви оцінюєте фінансову віддачу від тренінгу. Підрахуйте загальні витрати на навчальну програму та збільшення доходу від продажів, пов'язане з навчанням, і скористайтеся формулою вище. Наприклад:

На рівні ROI ви оцінюєте фінансову віддачу від тренінгу. Підрахуйте загальні витрати на навчальну програму та збільшення доходу від продажів, пов'язане з навчанням, і скористайтеся формулою вище. Наприклад:

Загальна вигода: $50 000 (збільшення доходу від продажів)

Total Costs: 10 000 доларів США (розробка, проведення тренінгу та час учасників)

Чисті вигоди: $50,000 - $10,000 = $40,000

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ (%): 40,000/10,000×400100=%

Оцінка ефективності тренінгу: Комплексний погляд на прикладі топ-моделей

Модель CIPP

Модель CIPP, розроблена Деніелом Стаффлбімом у 1960-х роках, є всеосяжною основою для оцінки програм, проектів і систем. Це надійна і гнучка система, яка підтримує ретельне оцінювання програм у різних контекстах, допомагаючи організаціям досягати своїх цілей шляхом прийняття обґрунтованих рішень і постійного вдосконалення.

CIPP розшифровується як "контекст, вхідні дані, процес і продукт". Ця модель наголошує на постійному вдосконаленні та підзвітності, забезпечуючи систематичний метод збору та аналізу даних протягом усього життєвого циклу програми.

Контекст

Метою аналізу контексту є оцінка потреб, проблем і можливостей у контексті, в якому працює програма. В результаті ви зможете встановити чіткі цілі та визначити актуальність програми. Оцінювання, сканування середовища, інтерв'ю із зацікавленими сторонами та аналіз наявних даних - ось кілька інструментів, які ви можете використати на цьому етапі.

Вхідні дані

Наступним кроком є оцінка ресурсів, стратегій і планів, що використовуються для досягнення цілей програми. На цьому етапі основна увага приділяється доцільності та адекватності дизайну програми. Оцінка включає аналіз ресурсів, аналіз витрат і вигод, експертні оцінки та порівняльний аналіз.

Процес

На цьому етапі експерт відстежує та документує реалізацію програми, оцінюючи вірність, якість та ефективність використовуваних процесів. Найкраще це робити за допомогою спостережень, журналів процесів, звітів про прогрес та формативних оцінок.

Продукт

На останньому етапі оцінюються результати та вплив програми, включаючи оцінку короткострокових, проміжних і довгострокових результатів. Поширені методи оцінки включають оцінку результатів, оцінку впливу, аналіз даних про ефективність і підсумкову оцінку.

Переваги та недоліки

На відміну від попередніх двох моделей, модель CIPP охоплює всі аспекти навчальної програми, від планування до результату. Вона заохочує до постійного оцінювання та вдосконалення програми. Результати оцінювання надають інформацію, що ґрунтується на даних, для прийняття рішень і стратегічного планування.

Однак цей підхід пов'язаний з певними проблемами, такими як складність, трудомісткість, час і ресурси, а також збір даних. Цю модель оцінювання досить складно впроваджувати у великомасштабних програмах і вона вимагає значних ресурсів і часу для проведення комплексних оцінок. Крім того, збір надійних і достовірних даних за всіма чотирма компонентами може бути складним завданням.

Як це працює

Наприклад, ви оцінюєте нову освітню програму. На контекстному рівні ви можете провести опитування для оцінки потреб учнів, вчителів та батьків перед тим, як розробляти програму. Запитайте їх про основні освітні потреби учнів і про те, які зовнішні фактори впливають на них.

Коли ви маєте цю інформацію, можна переходити до вивчення вхідних даних. Проаналізуйте бюджет, персонал та навчальні матеріали, необхідні для створення та впровадження нової програми. Переконайтеся, що виділених ресурсів достатньо для досягнення цілей програми, а навчальні матеріали відповідають академічним стандартам.

У процесі реалізації програми спостерігайте за заняттями в класі та переглядайте плани уроків учителів. Перевірте, чи впроваджують вчителі навчальну програму відповідно до плану, та зверніть увагу на проблеми, з якими стикаються вчителі під час її реалізації.

Нарешті, оцінити результати впровадження програми, проаналізувати дані про успішність учнів та провести опитування для оцінки задоволеності.

Висновок

Ця перша частина забезпечила вас ґрунтовним розумінням трьох відомих моделей оцінювання навчання: Модель Кіркпатрика, Модель повернення інвестицій Філліпса та Модель CIPP. Кожна з них пропонує цінну інформацію, але задовольняє різні потреби.

У другій частині ми заглибимося у три більш потужні моделі: Модель DACUM, Модель Дрейфуса та Модель Брінкергоффа. Ці моделі пропонують унікальні підходи до оцінки ефективності навчання - від розуміння розвитку навичок до визначення факторів успіху. Ознайомившись з усіма шістьма моделями, ви зможете обрати правильний підхід до оцінки ваших навчальних програм і переконатися, що вони дають бажані результати.

Тож не пропустіть! Заходьте на частина друга щоб розкрити весь потенціал оцінювання навчання та підвищити рівень ініціатив з навчання та розвитку у вашій організації.

Here are some other interesting articles: