Τα 13 κορυφαία λάθη διαχείρισης: Μέρος 2

Τα 13 κορυφαία λάθη διαχείρισης: Μέρος 2

Το μέρος 1 του άρθρου είναι διαθέσιμο εδώ. Σε αυτό το άρθρο, το CleverControl ρώτησε ειδικούς ποια είναι τα πιο σοβαρά και συχνά λάθη που κάνουν οι μάνατζερ και οι ηγέτες και πώς επηρεάζουν τη συνολική επιτυχία της εταιρείας.

Η έλλειψη ανατροφοδότησης των εργαζομένων

Contact is contact. The manager often expects an immediate response, prompt expert advice, and regular reports from the subordinates but him/herself is always silent. Employees have to "chase" the manager, make appointments, and so on and so on. "The lack of quality feedback to employees suggests that the manager does not fully understand the quality level of his or her activities,” says the head of marketing at Ivido World Brian Robinson.

Η έλλειψη κριτηρίων απόδοσης

This occurs when "employees don't understand how to evaluate their own activities, what result is a good result," says Hope Morocco.

"It's easier to do it myself than to explain"

"Another managerial failure is when the manager, instead of trying to explain to the employee what he or she did wrong, does the work for the employee. In the end, the employee learns nothing; and the manager enters a vicious circle where it is necessary to constantly do everything him or herself, – said the head of PR Department at “Tour Unity” Julia Holland.

Πιέζοντας το προσωπικό

"Inexperienced managers make some other mistakes,” continues Julia Holland. “For example, the use of "all stick no carrot" methods and pressure on subordinates, incorrect assessment of the complexity of a task, inaccurate allocation of responsibilities and resources."

Δημόσια κριτική των υφισταμένων

Christopher Carpenter, head of corporate communications at You Outsourcing: "One of the most inexcusable mistakes of managers is undermining the confidence of employees. This can be done in different ways: for example, criticizing a subordinate in public. For many employees, this is a very hurtful event if it involves outsiders. And even if the criticism is justified it is unlikely you will be able to count on an atmosphere of trust in the team after it. I believe in the following principle: praise in public, criticize eye to eye only."

Ανεξέλεγκτα συναισθήματα

Another blunder according to Brian Robinson is personal attacks and "yelling". If the manager yells then he or she clearly discredits him or herself as a leader and as a professional.

Εξοικείωση

Theresa Dixon executive of the consulting bureau "Quick Halo": "I believe that worst mistake of all times is familiarity, even in small companies it is unacceptable. Subordinates, for their part, must always be acutely aware of the manager’s responsibility (hence that’s why the boss is always a "senior" even if there is no big age difference). By the way, in medicine, in this respect, the issue has been resolved since ancient times. The biggest part of the responsibility is always taken by the doctor, so the nurses clearly observe the chain of command. And the better they understand this the more and better they help. These nurses are highly valued by the doctors. Familiarity is not acceptable."

Μικροδιαχείριση

Christopher Carpenter, head of corporate communications at You Outsourcing: "A common mistake of managers is the desire to engage in micromanagement: they immerse too deeply in the tasks that they set for the subordinates, control them when it is not necessary, and do a lot of extra work which could be easily delegated to employees. Besides the fact that it takes up a huge part of the manager’s time, it also often annoys subordinates and deprives them of any initiative and takes away any opportunity to new employees to grow professionally. I knew one manager who would give a task of preparing a progress report for which he created instructions which were several times the volume than the report itself. In the end, he spent on such instructions more time than his subordinates spent on reports. The manager did not have enough time for more important tasks and his employees gradually lost interest in the work and did it less efficiently. In the end, he felt emotional burnout and changed jobs and in the next team he was advised to change the style of leadership straight away and trust more in his subordinates."

Συνοψίστε το

Τα πιο πολύτιμα προσόντα ενός επαγγελματία είναι η ικανότητα να απορρίπτει τα προσωπικά του συναισθήματα, να βλέπει με νηφαλιότητα το πρόβλημα και να προσαρμόζει τις ενέργειές του. Η ομάδα αισθάνεται τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό με τον διευθυντή που διορθώνει όχι μόνο τα λάθη των υφισταμένων του αλλά και τα δικά του.

Τα 13 κορυφαία λάθη διαχείρισης: Μέρος 2

Here are some other interesting articles: