Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Δραστηριότητα Facebook

Το CleverControl παρακολουθεί ξεχωριστά διάφορα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Facebook

Διαβάστε ό,τι πληκτρολογείται όταν χρησιμοποιείτε το Facebook

Δείτε στιγμιότυπα ενεργών σελίδων στο Facebook

Λάβετε πλήρη λίστα των σελίδων Facebook που επισκεφτήκατε

Βλέπε ανταλλαγή μηνυμάτων και ειδοποιήσεις

Αποκτήστε επιπλέον στιγμιότυπα οθόνης για συνομιλία

Πώς μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η λειτουργία;

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ίσως τα μεγαλύτερα χρονικά προβλήματα στον εργασιακό χώρο. Με το Clevercontrol θα ξέρετε πάντα ποιος περνάει πολύ χρόνο στο Facebook κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Λάβετε πλήρεις λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα στο Facebook, ώστε να μπορείτε να αποδείξετε την αντιπαραγωγικότητα των εργαζομένων.

Δραστηριότητα LinkedIn

Το CleverControl παρακολουθεί ξεχωριστά το LinkedIn

Διαβάστε ό,τι πληκτρολογείται όταν χρησιμοποιείτε το LinkedIn

Δείτε στιγμιότυπα ενεργών σελίδων LinkedIn

Βλέπε ανταλλαγή μηνυμάτων και ειδοποιήσεις

Λάβετε πλήρη κατάλογο των σελίδων LinkedIn που επισκεφτήκατε

Λάβετε πλήρη λίστα των αναζητήσεων στο LinkedIn

Πώς μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η λειτουργία;

Ενώ το LinkedIn διαφημίζεται ως κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίες, εξακολουθεί να είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Παρόλο που δεν είναι τόσο χρονοβόρο όσο άλλοι ιστότοποι, το να ξοδεύετε χρόνο σε αυτό μπορεί να βλάψει την παραγωγικότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται συχνά από ανθρώπους για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, οπότε η παρακολούθηση του LinkedIn μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε εκείνους τους υπαλλήλους, οι οποίοι σχεδιάζουν να αλλάξουν τόπο εργασίας και να εγκαταλείψουν την εταιρεία σας.

Articles

Client’s Cases