Επιστροφή Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Αυτή η πολιτική επιστροφής και επιστροφής χρημάτων ισχύει για τα ακόλουθα προγράμματα που εφεξής αναφέρονται ως Προϊόντα: CleverControl για Windows, CleverControl για Mac. Σε περίπτωση που ένα Προϊόν δεν λειτουργεί όπως υποσχέθηκε ή αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες με αυτό, ενδέχεται να σας επιστραφεί το σύνολο του ποσού μόνο στην περίπτωση που η ομάδα τεχνικής υποστήριξής μας δεν είναι σε θέση να το επιλύσει και τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Όλα τα προβλήματα και ζητήματα πρέπει να αναφέρονται εντός 72 ωρών από την αγορά.
  2. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος πρέπει να παρέχονται από τον πελάτη.
  3. Μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων μόνο μία φορά. Κάθε πελάτης δικαιούται μόνο μία επιστροφή χρημάτων, εάν έχετε περισσότερες από μία άδειες χρήσης προϊόντων, θα σας επιστραφεί μόνο η μία, η οποία αναφέρεται ως μη λειτουργική.

Η υποστήριξή μας είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα και κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για την επίλυση των προβλημάτων. Έχετε δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών από την ημέρα αγοράς, μόνο εάν η ομάδα μας δεν μπορεί να σας βοηθήσει εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα εκδοθεί αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα της αγοράς.

Άλλοι όροι επιστροφής χρημάτων: (οι ακόλουθοι όροι περιγράφουν περιπτώσεις, στις οποίες η CleverControl δεν μπορεί να παράσχει επιστροφή χρημάτων λόγω του γεγονότος ότι οι όροι αυτοί είναι εντελώς εκτός του ελέγχου της CleverControl)

  1. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ακολουθεί τις οδηγίες τεχνικής υποστήριξης ή αρνείται τη βοήθεια της υποστήριξης πελατών.
  2. Εάν ο πελάτης δεν μπορούσε να παράσχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου ο πελάτης μπορεί να χρειαστεί να λάβει απομακρυσμένη βοήθεια
  3. Εάν ο πελάτης μόλις άλλαξε γνώμη. Οι προσωπικοί λόγοι ("Δεν μου αρέσει", "Δεν εγκατέστησα ποτέ το πρόγραμμα", "Δεν ήθελα να αγοράσω το πρόγραμμα") δεν δικαιολογούν επιστροφή χρημάτων.
  4. Εάν ο πελάτης δεν έχει πρόσβαση στον υπολογιστή-στόχο
  5. Εάν το προϊόν εντοπίστηκε από έναν χρήστη, ο οποίος δεν γνώριζε την παρουσία του. Ή το Προϊόν εντοπίστηκε από λογισμικό προστασίας από ιούς - οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλων εφαρμογών δεν αποτελεί ευθύνη της CleverControl, ωστόσο, όταν ειδοποιηθεί για ένα τέτοιο ζήτημα, θα απευθυνθούμε στον προγραμματιστή του λογισμικού προστασίας από ιούς εκ μέρους σας για να διορθώσουμε το Ψευδώς Θετικό αποτέλεσμα και επίσης θα παρέχουμε οδηγίες για το πώς να αποφύγετε τον εντοπισμό
  6. Εάν ο υπολογιστής-στόχος εκτελεί ελλιπή, πειρατική, μη πλήρως λειτουργική ή μη συμβατή έκδοση των Windows (όλες οι συμβατές εκδόσεις των Windows αναφέρονται στις σελίδες Προϊόν).
  7. Εάν στον υπολογιστή-στόχο πραγματοποιήθηκε πλήρης ή μερική επανεγκατάσταση των Windows, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί το προϊόν.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων:

Όλα τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να αποστέλλονται στο support@clevercontrol.com ή μέσωτο σύστημα εισιτηρίων υποστήριξης. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές μέσω Live Chat ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις που οι επιστροφές εγκρίνονται και εκδίδονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους προαναφερθέντες, το επιστρεφόμενο ποσό θα είναι κατά 9% μικρότερο από το καταβληθέν ποσό λόγω των τελών που σχετίζονται με τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών που χρεώνονται από τους επεξεργαστές πληρωμών και τις τράπεζες.