Τεχνολογίες και τάσεις απομακρυσμένης εργασίας 2023

Τεχνολογίες και τάσεις απομακρυσμένης εργασίας 2023

Η πανδημία επιτάχυνε την τάση της απομακρυσμένης εργασίας και οδήγησε σε σημαντική αλλαγή στον τρόπο εργασίας των ανθρώπων. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη της τεχνολογίας για την υποστήριξη της απομακρυσμένης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν με ταχείς ρυθμούς από τον παραδοσιακό χώρο γραφείου σε ένα υβριδικό μοντέλο που εξισορροπεί την απομακρυσμένη και τη δια ζώσης εργασία. Η υβριδική εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φτάσει το 53% έως το 2022, από 32% το 2019. Η στροφή αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να είναι παραγωγική και οικονομικά αποδοτική.

Οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας το 2023

 • Αυξημένη ευελιξία: Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης εργασίας είναι η ευελιξία που προσφέρει στους εργαζόμενους. Με την απομακρυσμένη εργασία, οι εργαζόμενοι δεν είναι πλέον δεμένοι με μια συγκεκριμένη τοποθεσία και μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα εργασίας που να ταιριάζει με την προσωπική τους ζωή, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία.

 • Μειωμένο κόστος: Η απομακρυσμένη εργασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να επιβαρύνονται με έξοδα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις, όπως η μεταφορά, η στάθμευση και άλλα συναφή έξοδα. Οι εργοδότες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για χώρους γραφείων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εξοπλισμό, όπως γραφεία, καρέκλες και υπολογιστές.

 • Πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων: Με την εξ αποστάσεως εργασία, οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να βρουν τους καλύτερους υποψηφίους για τις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας, καθώς η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη εμποδίων όπως η γεωγραφία, οι αναπηρίες και άλλοι παράγοντες που μπορεί να περιορίζουν την ικανότητα ενός ατόμου να εργαστεί σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον γραφείου.

 • Αυξημένη παραγωγικότητα: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί από τους συναδέλφους τους που εργάζονται στο γραφείο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη περισπασμών και διακοπών που συχνά συμβαίνουν σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον γραφείου. Οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συγκέντρωσης και της παραγωγικότητας.

 • Βελτίωση του ηθικού και της ικανοποίησης των εργαζομένων: Η εργασία εξ αποστάσεως έχει συνδεθεί με υψηλότερο ηθικό και εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ευελιξία και τον έλεγχο που έχουν οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον και στη δυνατότητα να έχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δέσμευση και κίνητρα των εργαζομένων, οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση και παραγωγικότητα.

 • Ενισχυμένη συνεργασία και επικοινωνία: Με την έλευση τεχνολογιών απομακρυσμένης εργασίας, όπως οι εικονικές συναντήσεις, τα άμεσα μηνύματα και τα εργαλεία διαχείρισης έργων, οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας τους. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της ομαδικής εργασίας.

 • Αυξημένη βιωσιμότητα: Η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς λιγότεροι άνθρωποι μετακινούνται για να εργαστούν και μειώνεται η ανάγκη για χώρους γραφείων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους και να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 • Βελτιωμένη διατήρηση των εργαζομένων: Η απομακρυσμένη εργασία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διατήρηση των εργαζομένων, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να παραμείνουν στους εργοδότες τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι με την εργασία τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη σταθερότητα και συνέχεια στο χώρο εργασίας, γεγονός που μπορεί να ωφελήσει εργαζόμενους και εργοδότες.

 • Μεγαλύτερη ποικιλομορφία και συμμετοχικότητα: Η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να προωθήσει μεγαλύτερη ποικιλομορφία και συμμετοχικότητα στον εργασιακό χώρο, καθώς οι εταιρείες μπορούν να εξετάσουν μια ευρύτερη ομάδα υποψηφίων, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τις φυσικές τους ικανότητες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν πιο περιεκτικό και ποικιλόμορφο χώρο εργασίας, φέρνοντας στο τραπέζι διάφορες προοπτικές, ιδέες και εμπειρίες.

Προβλέψεις για το 2023 σχετικά με τις υπηρεσίες cloud και το υβριδικό μοντέλο

 • Η απομακρυσμένη εργασία θα επιμείνει:

  Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την τάση προς την εξ αποστάσεως εργασία και αναμένεται να παραμείνει ακόμη και μετά το τέλος της πανδημίας. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν συνηθίσει να εργάζονται από το σπίτι και θα συνεχίσουν να το κάνουν ακόμη και όταν είναι ασφαλές να επιστρέψουν στο γραφείο. Οι εταιρείες που διστάζουν να επιτρέψουν την εξ αποστάσεως εργασία θα πρέπει να την αγκαλιάσουν, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι το απαιτούν.

 • Τα υβριδικά γραφεία θα είναι ο κανόνας:

  Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τάσης για απομακρυσμένη εργασία, οι εταιρείες θα υιοθετήσουν ένα υβριδικό μοντέλο, με τους εργαζόμενους να εργάζονται τόσο από το γραφείο όσο και από το σπίτι. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει αυξημένη ευελιξία και εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή και υποστήριξη για να μπορέσουν αποτελεσματικά οι υπάλληλοί τους να εργάζονται από το σπίτι.

 • Αυξημένη χρήση υπηρεσιών cloud:

  Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο νέφος για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά του, όπως η αυξημένη επεκτασιμότητα, η ασφάλεια και η συνεργασία. Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος της πληροφορικής τους, να βελτιώσουν τη διαχείριση των δεδομένων τους και να ενισχύσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα με τη μετάβαση στο νέφος.

 • Τα εργαλεία συνεργασίας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο:

  Καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι, η ανάγκη για πρακτικά εργαλεία συνεργασίας θα γίνει ακόμη πιο κρίσιμη. Οι τηλεδιασκέψεις, τα εργαλεία διαχείρισης έργων και οι πλατφόρμες εικονικής συνεργασίας θα διατηρήσουν τις απομακρυσμένες ομάδες συνδεδεμένες και παραγωγικές. Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν στα κατάλληλα εργαλεία και να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

 • Οι επενδύσεις στην ασφάλεια θα συνεχιστούν:

  Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν υπηρεσίες cloud, θα αυξήσουν επίσης τις επενδύσεις τους σε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων τους. Αυτό περιλαμβάνει κρυπτογράφηση, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και εργαλεία διαχείρισης ασφάλειας. Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή, ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τα δεδομένα των πελατών και οι οικονομικές πληροφορίες.

 • Επικεντρωθείτε στην εμπειρία των εργαζομένων:

  Οι εταιρείες θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή θετικής εμπειρίας στους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως και επιτόπου. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά ευέλικτων ωρών εργασίας, εργονομικών θέσεων εργασίας και προγραμμάτων ευεξίας. Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ευτυχισμένοι και παραγωγικοί και ότι αισθάνονται ότι εκτιμώνται και υποστηρίζονται από τους εργοδότες τους.

 • Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης:

  Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2023, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αυτοματοποιήσουν εργασίες ρουτίνας, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να αποκτήσουν νέες γνώσεις από τα δεδομένα τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσουν στα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες για να την εκμεταλλευτούν.

 • Αυξημένες επενδύσεις στη βιωσιμότητα:

  Οι εταιρείες θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε βιώσιμες πρακτικές για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση της εξάρτησής τους από το χαρτί. Οι εταιρείες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να διασφαλίσουν ότι κάνουν το καθήκον τους για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα.

 • Έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

  Η τάση για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα συνεχιστεί, με τις εταιρείες να προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, επιλογές απομακρυσμένης εργασίας και πληρωμένο ελεύθερο χρόνο για να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους τους. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους έχουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ότι δεν είναι καταπονημένοι ή αγχωμένοι.

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών:

  Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το 5G, το edge computing και το Διαδίκτυο των πραγμάτων, θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας. Θα φέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους. Οι εταιρείες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογίες και να τις υιοθετούν εγκαίρως για να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία και υπηρεσίες cloud για την απομακρυσμένη εργασία το 2022:

 • Εργαλεία παραγωγικότητας που βασίζονται στο σύννεφο:

  Πλατφόρμες όπως το Google Workspace και το Microsoft 365 παρέχουν στις επιχειρήσεις εργαλεία επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης εγγράφων. Αυτά τα εργαλεία είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε με σύνδεση στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στις ομάδες να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται φυσικά στην ίδια τοποθεσία.

 • Εργαλεία τηλεδιάσκεψης:

  Οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, όπως το Zoom, το Skype και το Microsoft Teams, έχουν γίνει απαραίτητα εργαλεία για την απομακρυσμένη εργασία. Επιτρέπουν στις ομάδες να πραγματοποιούν εικονικές συσκέψεις και παρουσιάσεις και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. Με τη δυνατότητα να μοιράζονται οθόνες και να διεξάγουν συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, οι απομακρυσμένες ομάδες μπορούν να αισθάνονται συνδεδεμένες και αφοσιωμένες, ακόμη και όταν βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.

 • Λογισμικό διαχείρισης έργων:

  Εργαλεία όπως το Asana, το Trello και το Monday.com βοηθούν τις ομάδες να συνεργάζονται και να παρακολουθούν τις εργασίες τους, διασφαλίζοντας ότι τα έργα ολοκληρώνονται εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπουν στις ομάδες να επικοινωνούν και να μοιράζονται αρχεία σε μια κεντρική τοποθεσία, διευκολύνοντας τη διαχείριση των έργων και την τήρηση των προθεσμιών.

 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων:

  Οι πλατφόρμες που βασίζονται στο σύννεφο, όπως το Google Drive, το OneDrive και το Dropbox, είναι ασφαλείς και κεντρικές αποθήκες για επιχειρηματικά δεδομένα και αρχεία. Οι ομάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συνεργάζονται σε έγγραφα από οπουδήποτε, καθιστώντας εύκολη την εργασία σε έργα και την ανταλλαγή πληροφοριών.

 • Εργαλεία επικοινωνίας:

  Πλατφόρμες όπως το Slack, το Microsoft Teams και το WhatsApp έχουν γίνει κρίσιμα εργαλεία για την επικοινωνία απομακρυσμένων ομάδων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την κοινότητα και βελτιώνοντας τη συνεργασία. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν επίσης μια κεντρική τοποθεσία για όλες τις συζητήσεις της ομάδας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση της επικοινωνίας.

 • Λογισμικό χρόνου και παρουσίας:

  Εργαλεία όπως το Toggl και το Harvest βοηθούν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις ώρες εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για απομακρυσμένες ομάδες, καθώς διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι υπόλογα και ότι τα έργα ολοκληρώνονται εγκαίρως.

 • Λογισμικό ανθρώπινου δυναμικού βασισμένο στο σύννεφο:

  Πλατφόρμες όπως οι BambooHR, Gusto και Workday παρέχουν στις επιχειρήσεις μια κεντρική τοποθεσία για τη διαχείριση όλων των εργασιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εργαζομένων, της διαχείρισης παροχών και της μισθοδοσίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, ακόμη και όταν βρίσκονται φυσικά σε διαφορετικό γραφείο από την υπόλοιπη ομάδα.

 • Λογιστικό λογισμικό βασισμένο στο σύννεφο:

  Εργαλεία όπως το QuickBooks, το Xero και το FreshBooks επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους από οπουδήποτε, παρέχοντας οικονομικές ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και διευκολύνοντας την παρακολούθηση των δαπανών και τη διαχείριση των προϋπολογισμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για απομακρυσμένες ομάδες, καθώς διασφαλίζει ότι όλες οι οικονομικές πληροφορίες είναι προσβάσιμες και ενημερωμένες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα μέλη της ομάδας.

  Εκτός από αυτά τα βασικά εργαλεία, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να εξερευνούν νέες τεχνολογίες ειδικά σχεδιασμένες για την απομακρυσμένη εργασία. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργούν καθηλωτικά περιβάλλοντα εργασίας, επιτρέποντας στις απομακρυσμένες ομάδες να αισθάνονται ότι εργάζονται μαζί στην ακριβή τοποθεσία.

  Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση των διαδικασιών εργασίας εξ αποστάσεως, με εργαλεία όπως οι εικονικοί βοηθοί και τα chatbots που βοηθούν στην αυτοματοποίηση των καθηκόντων ρουτίνας και στην απελευθέρωση χρόνου για πιο κρίσιμες μελέτες. Αυτό επιτρέπει στις απομακρυσμένες ομάδες να είναι πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές, καθώς μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερου επιπέδου αντί να αναλώνονται σε διοικητικά καθήκοντα.

Σημασία των συστημάτων παρακολούθησης των εργαζομένων

Με τα απομακρυσμένα και υβριδικά γραφεία να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα, τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αξιολόγηση της εργασίας των εργαζομένων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους οργανισμούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των υπαλλήλων τους, επιτρέποντάς τους να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Ορισμένα από τα βασικά οφέλη των συστημάτων παρακολούθησης των εργαζομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα: Τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων βοηθούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης των εργαζομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εντοπίζουν τους τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

 • Αυξημένη συμμόρφωση: Τα συστήματα παρακολούθησης εργαζομένων βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τους κανονισμούς της εταιρείας, μειώνοντας τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης και τις πιθανές νομικές συνέπειες.

 • Καλύτερη διαχείριση χρόνου: Τα συστήματα παρακολούθησης εργαζομένων μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αφιερώνεται σε εργασίες και έργα, βοηθώντας τους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο και τους πόρους τους.

 • Αυξημένη ακρίβεια: Τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων μπορούν να παρέχουν στους οργανισμούς ακριβή δεδομένα σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων, βοηθώντας τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

 • Βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων: Τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοσή τους, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να βελτιωθούν και ενθαρρύνοντάς τους να εργάζονται σκληρότερα και αποτελεσματικότερα.

Εν κατακλείδι, τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της εργασίας των εργαζομένων. Παρέχοντας στους οργανισμούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων, τα συστήματα αυτά βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να αυξήσουν τη συμμόρφωση, να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο, να αυξήσουν την ακρίβεια και να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων.

Πάρτε στα χέρια σας το CleverControl για αποτελεσματική παρακολούθηση των εργαζομένων

Το CleverControl είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης εργαζομένων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους οργανισμούς να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δραστηριότητες των εργαζομένων τους. Το λογισμικό παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας των υπολογιστών των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που επισκέπτονται, των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται και των πληκτρολογήσεων που πραγματοποιούνται, βοηθώντας τους οργανισμούς να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα. Με χαρακτηριστικά όπως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, λεπτομερείς αναφορές και προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις, το CleverControl παρέχει στους οργανισμούς τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων τους.

Here are some other interesting articles: